Justitsminister vil forbyde Den Blåsorte Bevægelse

REPRESSION: Justitsministeriet i Finland ønsker at forbyde landets eneste radikale nationale parti. Dette skal opnås ved, at Højesteret fjerner partiet fra partiregisteret.

Finlands justitsminister, Leena Meri. Foto: Lauri Heikkinen (CC BY 4.0)

Blandt mange andre opgaver overtog Finlands nuværende justitsminister, Leena Meri fra Sannfinländarna (De Sande Finner, red.), ledelsen af sin forgængers forbudsprojekt vedrørende Den Blåsorte Bevægelse (Sinimusta Liike, SML), da hun tiltrådte i juni.

Projektet blev således indledt under den tidligere regering, men det er alment kendt, at Sannfinländarna fuldt ud støtter forbuddet, og at Meri selv brænder for sagen. Det forventes, at efter afslutningen af projektets første skridt, annulleringen af partistatus, vil hun føre an i bestræbelserne på at indføre totalforbud mod SML ved at henvise til, at bevægelsens ideologi “strider mod god skik.” Dette forventes at være baseret på den finske foreningslov, der blev vedtaget, da Den Nordiske Modstandsbevægelse blev forbudt i Finland.

Sinimusta Liike blev registreret i det finske partiregister den 16. juni 2022. Flere af partiets grundlæggere var tidligere medlemmer af Sannfinländarna, der var blevet ekskluderet fra dette parti på grund af deres ægte nationalisme. Ledelsen for Sannfinländarna, der åbent støtter raceblanding, zionisme og homoseksualitet, fordømte kraftigt de nationale medlemmers kritiske holdning til EU og masseindvandring.

Det var Meris tidligere efterfølger som justitsminister, der lige før sin afgang i juni, indgav en ansøgning til Højesteret om at ophæve beslutningen om at tildele partistatus til Sinimusta Liike, som de selv havde truffet.

På Twitter skriver Sinimusta Liike:

– Justitsministeriet har indledt en sag med det formål at fjerne Den Blåsorte Bevægelse fra partiregisteret. Ministeriet har ikke selv beføjelse til dette, så de forsøger at få Højesteret til at ophæve deres egen beslutning om at inkludere partiet i registret.

 

Hårdt kritiseret af egne vælgere

Sannfinländarna har fået nedslående tilbagemeldinger fra deres vælgere i den nuværende regeringsperiode, primært fordi partiet stadig undlader at forsøge at stoppe den igangværende befolkningsudskiftning i Finland. Men partiet er også blevet kritiseret for at have:

  • opgivet deres krav om at træde ud af EU.
  • bidraget til en økonomisk politik, der skader fattige finske børnefamilier.
  • støttet såkaldte globale frihandelsaftaler og afvist at overveje beskatning af bankernes oppustede rentemargener i år.
  • udpeget åbent homoseksuelle og ikke-hvide og raceblandede personer til ledelsen af partiet, især dets ungdomsorganisationer.

Sidste efterår bidrog partiet til, at endnu større summer af finske skatteborgeres penge i fremtiden vil blive doneret til den jødiske menighed. Samtidig meddelte regeringen, der hævder at beskytte ytringsfriheden, at de forbyder at sætte spørgsmålstegn ved “Holocaust”.

 

“En restriktiv indvandringspolitik i strid med almenvellet”

Kravet om at ophæve Den Blåsorte Bevægelses partistatus begrundes i ansøgningen med, at partiets politik påstås at være i strid med “demokratiske principper” – normalt et kodeord for kultumarxisme, zionisme og globalisme. Justitsministeriet hævder, at partiets partiprogram, der blev vedlagt ansøgningen, er “fejlagtigt”, hvorfor partiets registrering bør ophæves. Myndigheden fordømmer blandt andet Den Blåsorte Bevægelses krav om, at alle statsborgerskaber, der er blevet tildelt indvandrere siden 1990, skal genovervejes som led i gennemførelsen af den nationale radikale befolkningspolitik.

Ministeriet mener, at SML’s aktiviteter “strider imod almenvellet”. Forbuddet mod SML betragtes ikke som en indskrænkning af borgernes ytringsfrihed, da national radikalisme ifølge en udtalelse fra Højesteret “ikke nyder beskyttelse under ytringsfriheden” i Finland.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //