Lydbog: Myten om det 20. århundrede

FILOSOFI: Alfred Rosenberg udgav i 1930 bogen Myten om det 20. århundrede, som beskrives som en fontæne af grundlæggende forudsætninger indenfor menneskelig historie, religion og kulturfilosofi.

Alle nutidens kampe for magt er ydre virkninger af et indadgående kollaps. Alle statssystemer fra 1914 er allerede kollapset, selv om de til dels formelt stadigvæk eksisterer. Sociale, kirke- og ideologiske livsanskuelser og værdier er også kollapset. Intet højeste princip, ingen højeste idé styrer ubestridt folkets liv. Klasse kæmper mod klasse, parti mod parti, nationale værdier mod internationale dogmer, stiv imperialisme mod spredning af pacifisme. Finansen med sit gyldne net fanger stater og folk, økonomien bliver nomadisk, livet er rodløst.

Den store krig, som begyndelsen på en verdensrevolution på alle områder, har afsløret det tragiske faktum, at selvom millioner ofrede deres liv, var dette offer til fordel for andre kræfter end dem, som hærene var klar til at dø for. Krigens døde var ofre for en katastrofal epoke, der havde mistet alle værdier, men på samme tid – og det er noget, der begynder at blive forstået i Tyskland i dag, skønt stadig blot af få – martyrerne af et nyt daggry, af en ny tro. Det blod der døde, begynder at leve. På mystiske vis fornyer cellerne i den tyske folksjæl sig selv. Fortid og nutid vises pludselig i et nyt lys, og for fremtiden forligger en ny mission. Historien og fremtidens mission betegner ikke længere klassens kamp mod klassen eller konflikten mellem en kirkes dogme og en andens, men afvejningen mellem blod og blod, race og race, folk og folk. Og dette betyder: kampen mellem åndelige værdier mod hinanden.

Men værdierne af ​​racesjælen, hvilke står som drivkræfter bag dette nye billede af verden, er endnu ikke blevet en levende bevidsthed. Sjæl betyder race set indefra. Og omvendt er race den ydre side af en sjæl. At vække racesjælen til live betyder at genkende dens højeste værdi, og, under dens dominans at tildele andre værdier deres organiske position i stat, i kunst og i religion. Det er vores århundredets opgave; at skabe en ny menneskelig type ud fra en nyt syn på livet. Og for dette er mod nødvendigt; ethvert enkelt individs mod, en hel generationens mod, i sandhed mange følgende generationers mod. For kaos er aldrig blevet mestret af dem uden mod, og en verden er aldrig blevet bygget af kujoner. Den, der ønsker at bevæge sig fremad, må derfor også brænde broer bag sig. Den, som begiver sig ud på en stor rejse, må efterlade hans gamle ejendele. Den, som stræber efter det højeste, må vende ryggen til det der er lavere. Og til alle tvivl og spørgsmål kender den nye mand i det kommende store tyske rige kun ét svar: Jeg alene vil sejre!

På trods af, at så mange i dag er enige med disse ord, kan der endnu ikke etableres noget fællesskab på baggrund af de idéer og konklusioner, der er fastlagt i dette arbejde. Disse er gennemgående personlige udsagn, ikke punkter i programmet, for den politiske bevægelse jeg tilhører. Denne har sin egen store særlige opgave, og må som en organisation holde sig langt fra tvister af en religiøs, kirkelig politisk art, samt fra forpligtelsen til en bestemt kunstfilosofi eller en fast arkitekturstil. Således kan den ikke gøres ansvarlig for hvad der fremføres her. Filosofiske, religiøse, kunstneriske overbevisninger skal kun baseres på forudsætningen for personlig samvittighedsfrihed, og dette er tilfældet her. Arbejdet er dog ikke rettet mod personer, der lever og arbejder lykkeligt og solidt forankret i deres egne trosfællesskaber, men bestemt mod dem, som endnu ikke har kæmpet sig frem til nye ideologiske forbindelser. Den kendsgerning, at disse allerede tæller millioner, forpligtelser ethvert medmenneske til at hjælpe sig selv og andre sandhedssøgere gennem dybere refleksion.

Dette arbejde, hvis grundlæggende idé går tilbage til 1917, var allerede i hovedtræk færdiggjort i 1925, men nye hverdagspligter udsatte igen og igen dets sidste punktum. Kollegaers eller modstanderes arbejde krævede derefter fornyet opmærksomhed på spørgsmål, som hidtil var blevet sat til side. Ikke for et øjeblik tror jeg, at der her er opnået en løsning på de store temaer, der er placeret foran os af skæbnen. Men jeg håber bestemt, at have stillede klare spørgsmål, og sammenhængende have besvaret dem, som fundamentet for skabelsen af den dag, som vi alle drømmer om

 – Alfred Rosenberg

Lyt til Myten om det 20. århundrede som lydbog på engelsk her:

Del 1:

Del 2:

Del 3:


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Børge Hansen says:

    Kan I anbefale en bogudgave af denne på dansk eller engelsk?


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //