Marxismens åndelige terror – uddrag fra Min kamp

IDEOLOGI: I denne artikel fortsætter Lukas Lindgren med at diskutere forskellige passager i Adolf Hitlers bog og kommer her ind på den røde globalistiske socialisme.

Første kontakt med socialdemokratiet og dets idéer

Adolf Hitler kom tidligt i kontakt med socialdemokratiet og andre marxistiske retninger. Fra et meget begrænset kendskab til disse udenlandske ideologier blev forfatteren på meget kort tid oplyst om denne gift. Det skyldtes, at hans ofte dystre hverdag i Wien var præget af den globalistiske socialismes fremmarch i Europa på det tidspunkt.

Hitler beskrev, hvordan marxisterne på arbejdspladsen afviste alt det hellige og gode. Nationen, den gamle ariske moral og de gamle ariske værdier blev tilsidesat til fordel for klassetænkning. Fortsat læsning af venstreorienterede aviser og propaganda gjorde kun, at disse ideologier blev opfattet som ødelæggende.

Hitler, 2020, s. 46

Hidtil havde jeg kun stiftet bekendtskab med det socialdemokratiske parti som tilskuer til nogle få massedemonstrationer uden at have den mindste indsigt i dets program eller dets tilhængeres mentalitet, men nu kom jeg straks i kontakt med produkterne af dets uddannelse og »verdensanskuelse«. Og det, som jeg ellers først ville have lært efter flere årtier, fik jeg nu på få måneder: indsigten i en pest, der viser sig under masken af social dyd og menneskekærlighed, og som menneskeheden snart må befri jorden for, hvis det er muligt, for ellers kan jorden meget let blive fri for menneskeheden.

Venstrefløjen vokser og begynder med en åndelig terror

Efterhånden som de røde begyndte at blive stærkere, blev deres aggressivitet over for deres omgivelser mere tydelig. Forfatteren beskriver, at han var vidne til demonstrationstog, der syntes uendelige.

Denne kommunistiske medvind resulterede i det, der bedst kan beskrives som en åndelig terror. De, der blev hårdest ramt af denne terror, var dem, der var svagest ideologisk set, i dette tilfælde de borgerlige.

Hitler, 2020, s. 49-50

Jeg forstod den berygtede åndelige terror, som denne bevægelse udøver, især på borgerne, der hverken moralsk eller åndeligt er voksne til sådanne angreb, idet den altid på et givet signal udløser et formelt trommeild af løgne og bagvaskelse mod den modstander, der synes farligst, indtil hans nerver knækker, og han giver op for kun at blive ladt alene af den hadefulde angriber. Disse fjolser får alligevel ingen hvile. Spillet begynder forfra og gentages så ofte, at frygten for ulven bliver til en suggestiv lammelse.

Marxismen forfører folket og borgerne hjælper til

Borgerne var også en stor årsag til, at marxismen var i stand til at skabe og opretholde den enorme vækst, der eksisterede på det tidspunkt. Hitler hævdede, at vanskelige sociale og økonomiske forhold og borgerlig inkompetence fik folk til at søge ind i kommunisternes rækker. Når der ikke blev taget hånd om klare sociale problemer, blev det meget let at få almindelige mennesker på sin side, uanset hvor folkefjendsk det var.

Hitler, 2020, s. 51-52

Millioner af arbejdere var ganske vist i begyndelsen grundlæggende fjender af det socialdemokratiske parti, men de blev besejret i deres modstand af den ofte vanvittige måde, hvorpå de borgerlige partier tog stilling til ethvert krav af social karakter. Den simple, snæversynede afvisning af alle forsøg på at forbedre arbejdsforholdene, af beskyttelsesanordninger for maskiner, begrænsning af mindreårig arbejdskraft og støtte til kvinderne, i det mindste i de måneder, hvor de bærer den kommende borger under deres hjerte, alle sådanne eksempler på medlidenhed blev hilst med taknemmelighed af socialdemokratiet og bidrog til at drive masserne direkte ind i dets net. Vores politiske »borgerskab« kan aldrig gøre det godt igen for sine synder i denne henseende. For ved at modsætte sig alle forsøg på at fjerne sociale problemer såede det had og bekræftede tilsyneladende de påstande, som hele nationens dødsfjende havde fremsat om, at det socialdemokratiske parti var den eneste repræsentant for de arbejdende folks interesser.

Hårdt mod hårdt

Hvordan vil du så løse dette problem? Hvordan skulle man håndtere de mange zionistisk inspirerede terrorister, der udøvede åndelig terror i Europas gader?

Hitler argumenterede først, at den borgerlige måde at gå til modstand på var fuldstændig tandløs. Det var i stedet nødvendigt at bekæmpe ild med ild. Ideen var, at den rene nationalsocialistiske ild ville overvinde modstanderens dekadente og forvrængede ild.

Hitler, 2020, s. 49

Hvis socialdemokratiet skal stå over for en sandere, men lige så hensynsløst gennemført lære, vil sidstnævnte sejre, om end kun efter en hård strid.

Kildeliste
Hitler, A. (2020). Min kamp (første udgave, s. 45-55). Greenpilled forlag


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //