Meningsdiktaturets Politi slår hårdt ned på afstandtagen til regeringens corona-politik

CORONADIKTATUR: En kvinde blev søndag anholdt og sigtet for på Facebook at have anvendt et billede fra coronademonstration.

En brændende statsminister-dukke- Foto. Twitter.

En 29-årig kvinde fra Aarhus blev søndag anholdt og fik sin mobiltelefon og computer beslaglagt.

Det skriver Politiken.

Kvinden er sigtet for at have lagt et billede på Facebook af en brændende dukke, der forestiller Mette Frederiksen, og som har et skilt med teksten, »hun må og skal aflives« påhængt.

Kvinden er for billeddelingen sigtet efter straffelovens bestemmelse om voldstrusler mod personer i offentlig tjeneste.

Billedet stammer fra en demonstration 23. januar mod coronarestriktioner og epidemiloven.

Billedet har hun anvendt som coverbillede til den lukkede gruppe »STOP Paragraf 113«. Den sigtede kvinde er administrator i gruppen, der beskriver medlemmerne som »modstandsbevægelsen«.

Gruppen vil sætte fokus på straffelovens paragraf 113, som omhandler angreb på regeringen og Folketinget og som indeholder en strafferamme på op mod 16 år.

I januar blev tre mænd i 30’erne sigtet efter netop denne paragraf, da politiet udpegede dem som ansvarlige for at have hængt den omtalte Mette Frederiksen-dukke op i en lygtepæl til demonstrationen i første omgang.

Til Politiken udtaler kvindens advokat Jonas Christoffersen sig også med slet skjult henvisning til andre sager:

»Man slår tilsyneladende nu ned på alt, der minder om en klar afstandtagen til regeringens coronapolitik.«

Udover sagen fra demonstrationen og sagen om selve den brændende dukke, har det også vakt opsigt, at byretten i fredags benyttede sig af den særlige mulighed for dobbelt straf for coronarelaterede forbrydelser til at udmåle en straf på to års fængsel til en 30-årig kvinde, der blev fundet skyldig i at tilskynde til vold under en anden coronademonstration.

Meningsdiktaturets Politiet afviser at svare på de uddybende spørgsmål, »da sagen er under efterforskning.« Der bliver i stedet henvist til samme skriftlige citat, som er sendt til Politiken:

»Vi kan bekræfte, at vi søndag anholdt en kvinde, som blev sigtet for trusler efter straffelovens §119, stk. 1 ved at have lagt et Facebook-opslag op med et billede af en brændende dukke med statsministerens ansigt på og et skilt med et budskab på. Kvinden blev løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet i sagen, som vi nu efterforsker nærmere.«

 

Hvad siger loven

Her er de paragraffer, som nævnes i artiklen. Kvinden er sigtet efter paragraf 119. De omtalte mænd er sigtet efter paragraf 113.

§ 119 (stk. 1)

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

§ 113
Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.

Stk. 2.
Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.

Kilde:
JP


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //