Minkkommissionen: »Mette Frederiksen var groft vildledende på pressemøde«

MINKSKANDALEN: Minkkommissionen retter hård kritik af statsminister Mette Frederiksens rolle i aflivningen af alle mink i Danmark. Der konkluderes yderligere, at der er grundlag for at rejse en disciplinærsag mod Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Minksagen startede for godt to år siden, den 17. juni 2020, hvor myndighederne første gang fandt coronavirus hos mink i en besætning i Nordjylland.

3. november 2020 fastslog Statens Serum Institut, at minkavl under corona-pandemien udgjorde en betydelig risiko for folkesundheden. Samme aften blev der på et møde i regeringens koordinationsudvalg med Mette Frederiksen for bordenden truffet beslutning om, at alle landets cirka 16 millioner mink skulle aflives.

En beslutning, som Mette Frederiksen offentliggjorde på et pressemøde dagen efter. Men få dage senere erkendte regeringen, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink slået ihjel.

Den ulovlige ordre førte til, at Folketinget i april sidste år nedsatte en kommission, som skulle kulegrave sagen.

Minkkommissionen har siden indkaldt 74 vidner og gennemført 86 afhøringer – blandt andet af Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, samt en række andre ledende embedsmænd.

 

Minkkommissionens konklusioner

Minkkommissionen offentliggjorde deres konklusioner på disse undersøgelser i går. Opsummeret mener de, at statsminister Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 »objektivt set var groft vildledende«, men det vurderes også, at hun først fire dage senere blev oplyst om, at ordren var ulovligt.

Daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen bliver også kritiseret, da de finder, at han blev orienteret om den manglende hjemmel til at aflive alle mink den 5. november 2020, og at Mogens Jensen således afgav urigtige oplysninger under samrådet den 11. november 2020, hvor han sagde flere gange, at han først blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel.

Ligesom i tilfældet med statsminister Mette Frederiksen konkludere kommissionen, at Barbara Bertelsen ikke var vidende om, at der manglede lovhjemmel, dog retter de stadig en alvorlig kritik af Statsministeriets departementschef. 

Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.
Også Rigspolitiets chef, Thorkild Fogde, bliver kritiseret, det sker både for hans rolle i at give groft vildledende oplysninger til offentligheden samt hans manglede reaktion på informationen om, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet. Politiet fortsatte nemlig i flere dage med planen om at slå alle mink ned selv med viden om den manglende lovhjemmel.

»Thorkild Fogde har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage ham til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med opretholdelsen af den grove vildledning«.

Der rejses også kritik af Fødevareministeriet, som »har handlet særdeles kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020«. Det beskrives også, hvordan Fødevareministeriet blev kørt ud på et sidespor, men at det stadig var deres pligt så vidt muligt at sikre, at aflivning af mink eller til den såkaldte tempobonus ikke forudsatte hjemmel, hvilket ministeriet ikke levede op til.

 

Hvad sker der nu?

På forhånd har flere af de borgerlige partier rejst krav om, at uafhængige advokater skal vurdere kritikken og komme med en indstilling til Folketinget om, hvorvidt der er grundlag for en rigsretssag mod eksempelvis statsminister Mette Frederiksen.

Før at der kan rejses en rigsretssag kræver der dog politisk flertal i Folketinget, hvilket vil sige, at mindst ét af regeringens støttepartier samt alle partier i oppositionen skal støtte det. Enhedslisten afviser at støtte en rigsretssag og Radikale samt SF ønsker endnu ikke at melde ud, da de ønsker tid til at vurdere Minkkommissionens beretning mere indgående.

De borgerlige partier er meget kritiske og ønsker uafhængige jurister vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Desuden har Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt nu krævet, at Barbara Bertelsen bliver fyret.

Da der blev rejst en rigsretssag mod Inger Støjberg skete det først efter, at de borgerlige havde mistet flertallet i Folketinget efter valget i 2019. Det kan ikke udelukkes at noget lignende kan ske i denne sag, da et nyt Folketingsvalg senest kan blive udskrevet i starten af sommeren 2023.

KILDE:
DR


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Anonym says:

    Det overrasker vel ikke nogen

  • Anonym says:

    Roses realy smell like pu pu pu


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //