Mithra og «den ubesejrede solens fødsels»

HISTORIE: Den 25. december år 336 blev Jesu fødsel fejret for første gang i det kristne Rom. Denne «julemesse» blev dog ikke lagt på denne dato af en tilfældighed.

Mithra blev fejret på dagen for den ubesejrede solens fødsel.

Julefejringen bygger som bekendt, i al væsentlighed, på nordiske og germanske skikke. Den oprindelige jul er vintersolhverv, som blev fejret på årets mørkeste dag (den 21. eller 22. december), da solen blev født på ny. Ordet «jul» har germansk ophav.

At kristendommen skulle have noget at gøre med julen og de nordiske elementer, som omgiver den, var noget, der fik gennemslag i midten af ​​det 19. århundrede, da julen blev kommercialiseret i det industrialiserede England. I modsætning til i Norden valgte de at placere julefejringen på dagen for Jesus’ fødselsdag, som siges at have fundet sted den 25. december år 0.

Året for Jesu fødsel er dog omstridt, og nogle historikere mener, at han blev født mellem år 7 f.Kr. og år 2 e.Kr. Endnu mere diskuteret var den faktiske fødselsdag. Jesus nævnes desuden ikke i historiske kilder fra det tidspunkt, han siges at have levet, men på trods af denne usikkerhed erklærede den romerske kejser Konstantin i 300-tallet, at Jesus måtte være blevet født den 25. december.

Valget af dag for Kristmesse/Christmas for at fejre Jesu fødsel var på ingen måde tilfældigt. Tidligere fejrede romerne vintersolhverv, der fandt sted den 25. december (ifølge den julianske kalender) i en fest kaldet «Dies Natalis Solis Invicti», hvilket betyder «fødslen af ​​den ubesejrede sol» og var dedikeret til den indo-ariske solgud, eller muligvis ledsageren til solen, Mithra. Denne Sol Invictus-dag var blevet fejret siden år 274.

Før solfesten den 25. december blev der også afholdt en flerdags lysfestival kaldet Saturnalia i Rom. Under denne løsslupne festival blev der tændt lys for at bane vejen for vintersolhverv, og der blev også uddelt små gaver; elementer, der kan genkendes fra nutidens julefejring.

Grunden til at vælge den 25. december som dagen for Jesu fødsel var, at den romerske kirke ønskede at udkonkurrere Mithraismen, som havde været en bitter fjende og konkurrent til kristendommen om at blive statsreligion i Rom. Mithras egenskaber passer godt, da Jesus allerede af de kristne blev kaldt for både retfærdighedens sol og verdens lys.

Jesus blev senere «Sol Invictus».

Mithra, oprindeligt fra det ariske Persien, havde mange flere fællestræk til fælles med den senere Jesus. Begge deres fødsler blev mødt af englekor og bevidnet af hyrder, og Mithra genopstod efter sin død, ligesom Jesus.

Den romerske Mithra var en guddom i Romerriget fra omkring år 100. Mithraismen kom til Rom gennem den romerske hærs kampagner og blev primært dyrket af romerske soldater. Mithraismen var den anden store religion i Rom, der til sidst blev besejret af kristendommen.

Et Mithreum, en kultplads for mithraister i Rom.

Efter at have besejret Mithraismen ønskede kirken ikke, at den skulle genopstå. Derfor besluttede kejser Konstantin, som nu var tilhænger af kristendommen, at den årlige solfestival, der blev fejret til ære for solguden på vintersolhvervets dag, i stedet skulle fejres til minde om Jesu fødsel.

Den kristne kirke havde oprindeligt fejret Jesu fødselsdag den 6. januar under deres højtid Epifainia, men datoen blev ændret til den 25. december, på et tidspunkt hvor kristendommen var den dominerende faktor i Romerriget.

Læs også:
Julens hedenske oprindelse


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //