Modstandsbevægelsen og nationalsocialismen – i enhed!

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Her bringes en ældre artikel fra Jesse Torniainen, om enhed og enighed i den nationale bevægelse, og om hvorfor Modstandsbevægelsen ikke undgår følsomme skæbnespørgsmål, som angår vort folks overlevelse.

I kølvandet på de mange åbne demonstrationer arrangeret af Den Nordiske Modstandsbevægelse, hvor stadig flere nationalistisk sindede folk vover at støtte organisationen, til trods for løgnepressens hetz, er flere diskussioner om Modstandsbevægelsens samarbejde med nationalister spiret frem. Disse diskussioner udgør baggrunden for denne artikel.

Som organisation står vi for enhed. Vores holdning er, at vi kun som en forenet kraft kan besejre den zionist-globalistiske fjende, som stræber efter at udrydde vort folk. Mange er af forskellige årsager imod vores organisation, hvilket vi kort gennemgår her.

Nogle er bange for ordet «socialisme», som indgår i navnet på vores organisations ideologi, som er nationalsocialisme. Vi forstår fuldt ud, at socialisme måske lyder helt forkert for nogle, da det ofte sammenblandes med idéstrømninger, som leder til noget helt andet end vort folks bedste. Kommunisme, kulturmarxisme, socialdemokratiet, den liberale socialisme og så videre. Desuden forkyndes socialisme ofte af feminister, anarkister og andre antisociale venstreekstreme grupperinger. Selv den leninistiske klassekamp er en form for socialisme, udviklet af globalister.

«Nationalsocialismen – Den biologiske verdensanskuelse» er en grundlæggende skrift for den, som ønsker at forstå nationalsocialismen. Klik for at læse skriften.

Nationalsocialismens socialisme er dog ikke samme sag. Nationalsocialismen er ikke en verdensanskuelse udviklet af globalister, som ønsker at undertrykke folket. Nationalsocialismens socialisme involverer folkefællesskab og et forenet folk, hvor håndværkere arbejder med højtuddannede mennesker mod de samme mål, og for folkets bedste. Den indeholder ingen klassekamp, ​​men enighed. Den indebærer ikke, at staten stjæler al ejendom, men at staten støtter dem, der har brug for støtte. Fremfor alt indebærer socialismen for os, nationens kamp mod det internationale bankkartel.

Det sker ofte, at nogen af uvilje eller uvidenheden mener, at det ikke kan være muligt at være selvstændig erhvervsdrivende i et nationalsocialistisk samfund. Det er selvfølgelig ikke sandt. I vort politiske program gøres det klart, at man i det nationalsocialistiske Norden kan starte og drive virksomhed som i dag, dog med mindre bureaukrati og lavere skat end i dag. Omvendt vil vi begrænse multinationale gigantselskabers handlefrihed på markedet, da de fortærer kulturen og har, på grund af deres økonomiske ressourcer,  for stor politisk magt. Dette vil vi forhindre. Det betyder dog ikke, at man tager noget fra almindelige arbejdere eller virksomhedsejere, tværtimod.

Klik på billedet for at læse Modstandsbevægelsens politiske manifest «Vores Vej – Ny politik for en ny tid».

Nogle bryder sig ikke om radikalismen i vort budskab, eller at vi taler klart og tydeligt. Her handler det imidlertid aldrig om, at man vil forsøge at modbevise vores argumenter, men at man snarere ønsker, at vi helt holder op med at tale om visse sager – som historien, racespørgsmålet eller zionismen. Nogle mener, at man ikke bør tale om sådanne ting. Ikke af ideologiske grunde, men af taktiske. Det er et forståeligt argument, da der helt sikkert findes mennesker, som ikke vil lytte til os, for eksempel, fordi vi belyser myten om Holocaust. Enkelte føler, at sådanne emner er unødvendige at adressere.

For os er det dog fundamentalt at frembringe sandheden, også i historiske spørgsmål. Vi vil ikke lyve for folk om vort budskab. Vi er nationalsocialister, vi synliggør systemets løgne om såvel historien som nutiden og fremtiden, og gør dette dag ud og dag ind med rank ryg og med stolthed. Mange mindre radikale organisationer i Norden har forsøgt at nå ud med deres politikker ved at skjule eller blødgøre deres budskab. Disse har konsekvent fejlet deres opgave, og har desuden været lette at presse gennem anklager om «nazistiske koblinger», «racisme» og så videre. Modstandsbevægelsen er altid ærlig over for sig selv og andre, og vi støtter alle retfærdige og ærlige nationalister efter bedste evne.

Da vi lever i en tid, hvor horder af ikke-europæiske folk truer med at oversvømme vore lande og udrydde os, er modstanden mod indvandring en ting der forener alle nationalister. Samtlige kan skrive under på, at indvandringen er nutidens mest akutte spørgsmål, som må løses. Derfor vender vi os mod alle nationalistisk sindede: Lad os samarbejde og bevæge os i samme retning, i det mindste indtil det mest akutte problem er løst.

Vi ønsker vel alle at redde vores land fra det kaos, som den påtvungne multikulturalisme har medført? Hvis du har problemer med socialismen, visionen om et frit Norden, eller at du skal samarbejde med en organisation med virke i flere nordiske lande, beder vi dig notere følgende: Disse spørgsmål er sekundære i forhold til vort folks overlevelse. Vi vil stoppe invasionen, repatriere dem som ikke hører hjemme her og sikre vort folks overlevelse. Vil du? Hvis du svarer ja til spørgsmålet, skal du tænke på dit folks bedste og glemme de små meningsforskelle.

Enhed og enighed er nøglen til en vellykket kamp. Hvis vi alle arbejder sammen og hen mod de samme mål, kan vi opnå fremgang. Vi har set nationalister, hvis største lidenskab har været, at skændes med andre nationalister. Vi har aldrig beskæftiget os med sådan en ballade, da man i kampen bør fokusere på de vigtige problemer, ikke på at kritisere andre nationalister, eller på at polere sit eget spejlbillede på andre nationalisters bekostning.

Hvis du retter blikket mod vore fjender, kan du se, at de samarbejder, når det gælder organiseringen af folkemordet på europæerne. Vi hører de samme argumenter og slagord fra de venstrefløjskriminelle der hærger i gaderne, som vi hører fra politikerne på Stortinget, når det kommer til at bekæmpe «racisme», arbejde for øget indvandring eller andre kulturmarxistiske spørgsmål, som forgifter vort folk. Vi kan se, at alle trækker i samme retning, imod det samme mål, fra anarkister til politifolk, kommunister og kapitalister.

Denne måde at tænke på bør tages i brug af nationalister. Vi har ikke tid til at slås om, hvem der er bedst eller mest repræsentativ, for globalisterne vil alligevel tilsværte hver og en nationalist, især hvis vi har udrettet noget betydningsfuld eller noget, der bærer kampen et skridt fremad. Nationalister har ingen grund til at sleske for venstrefløjsjournalister, forsøge at blive godkendt af feminister, som misbruger sociale medier eller at få forræderiske politikeres velsignelse.

En forenet styrke er større og stærkere end en ubestemt og splittet flok fra forskellige grupperinger. En større og forenet kraft tiltrækker flere mennesker, som ellers ikke ville engagere sig nationalistisk. En forenet, selvsikker og ærlig kraft med klare mål vil skrive historie. Vi elsker vort folk og ønsker, at det skal fortsætte sin eksistens. Historien er aldrig blevet skrevet af dem, der beder om tilladelse til at handle, men af dem, der har holdt hovedet koldt og fuldført, hvad de har startet.

Vi i Modstandsbevægelsen vender os nu til alle nationalister: Støt alle de, som kæmper for vort fælles mål. Søg ikke bekræftelse fra dem, der ønsker at udrydde vort folk. Hold hovedet koldt, og lad ikke mediernes hetz holde jer tilbage. Vær altid ærlig over for hvad I tror på, og prøv ikke at skjule eller bortforklare noget. Alle har brug for støtte fra brødre og søstre, der er ægte nationalister, så glem alle de meningsløse ting, som adskiller os, og fokuserer hellere på de vigtige spørgsmål.

/Jesse Torniainen


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //