Nationalsocialismen og naturlovene

IDEOLOGI: Naturlove – Hvad er det?

Generelt betegner man naturlovene som det samlede koncept, vi bruger til at beskrive hvordan verden fungerer. Naturlovene finder vi inden for de fleste områder så som fysik, biologi og moral. Naturens love eksisterer i os alle under betegnelser som; instinkter, sund fornuft og logisk tænkning. Et eksempel på dette kan være, at to personer af samme køn ikke kan reproducere sig og derfor ikke bør forsøge at gøre dette.

Mennesket er unikt, ud fra det synspunkt at det har en højere intelligens end andre arter på planeten, men ironisk nok er mennesket også den eneste skabning, der er i stand til at ødelægge planeten ved at overtræde naturens love. Desværre har alt for mange mennesker mistet kontakten med deres indre væsen i denne alder af forvirrende materialisme, idet visse mennesker bevidst eller ubevidst overtræder naturlovene. Når dette sker, hævner naturen sig ofte. Et eksempel på dette kan være HIV, som i meget stor udstrækning kun inficerer dem der overtræder naturens love, eller de stakler der bliver udsat for dem, der har gjort det.

Et andet aspekt der får folk til at sætte spørgsmålstegn ved disse love, er relativismens gennemslagskraft i samfundet. Relativisme er skabt af naturens fjender og bidrager til, at folk mister moral og forståelse for hvad der er rigtigt og forkert, og i stedet får den opfattelse, at der ikke er noget der er godt eller dårligt – at alt er relativt. Således gøres også naturens love relative. Når disse er relativiserede, vil argumenter som «hvis det var imod naturens lov at blande racer, så kunne det rent fysisk ikke lade sig gøre – naturen ville have forhindret det» dukke op.

Vi er som sagt mennesker, med alt hvad det indebærer. Naturen har givet os mulighed for at føle, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har muligheden for at ødelægge jorden med atomvåben i morgen. Betyder det, at det ville være rigtigt at gøre det? Betyder det, at naturens love ikke eksisterer, fordi hvis naturen havde valgt at jorden skulle overleve, ville den ikke have givet os mulighed for at ødelægge os selv? Nej, naturens love eksisterer i os selv. Visse kan brydes, men for en sund person, der er i kontakt med sit indre, er det moralsk umuligt at bryde dem. Vi ved, at hvis vi detonerer hundredvis af atombomber i morgen, vil vi ødelægge alt liv på jorden. På samme måde undgår vi raceblanding, fordi vi ved at det er moralsk forkert, og at reproduktion med andre racer fører til et afkom, der ofte er en dårligere udgave af både moderen og faderen. Med baggrund i dette er det derfor oplagt at spørge hvordan vi nationalsocialister, som stræber efter et liv i harmoni med naturlovene, ønsker at samfundet og verden skal se ud. Ønsker vi at vende tilbage til stenalderen og fjerne al teknologi, da det ikke er naturligt? Nej, husk at naturen også har givet os mulighed for at skabe alle disse opfindelser.
Det hele er altså en balancegang, hvor moral, etik og samvittighed, samt den indre styrke naturen har givet os, skal vejlede os til fremover at skabe en bedre verden.

Nationalsocialismen er helt enkelt naturens love tilpasset det moderne menneske. Således vil den sande nationalsocialisme altid være forankret i menneskets udvikling, med fundament i naturlovene som i bund og grund altid vil forblive de samme. Nationalsocialisme er derfor også den eneste verdensanskuelse, der på lang sigt kan sikre menneskehedens overlevelse, uden at hæmme menneskets fremtidige udvikling. At tage afstand fra nationalsocialisme er således et hån mod naturen, som har givet os liv, og en hån mod de fremtidige generationer som skal arve planeten.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Dem, der mener raceblanding er en god ting, er enormt snæversynet, eftersom deres tidshorisont er minimal i det store billede. Civilisationer der igennem tiden er blevet rådne igennem raceblanding og fordærv, har måtte bukke under for de rene racer. Det så vi med Rom og Grækenland. Når et folk mister sin homogenitet og renhed, så falder sammenhængskraften fra hinanden. Folk bliver mere fremmede for hinanden. De bastardiserede racer har igennem tiden altid undergået fra de rene, raffinerede racer. Lige nu ser den samfundsmæssige påvirkning af et raceblandet samfund ikke så stor ud. Men det kommer den til. Bare se på lande i Sydamerika. Hvor langt de er faldet pga. raceblanding. Man er idiot, hvis man ikke ved, at samfundet ramler sammen på et eller andet tidspunkt med den nuværende samfundsopbygning.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //