NSDAP afholder folkeafstemning og modtager massiv folkelig opbakning

DAGENS DATO 12. NOVEMBER: Den 12. november 1933 stemte det tyske folk om, hvorvidt de havde tillid til den nationalsocialistiske regering. 92 procent gav NSDAP fortsat støtte til at lede landet.

Efter at Adolf Hitler var blevet udnævnt til kansler den 30. januar 1933, blev der afholdt et nyt parlamentsvalg den 5. marts, hvor NSDAP blev det klart største parti; nu med 43,9 pct. Med kun 6 procent fra det absolutte flertal dannede NSDAP en koalition med det tyske Nationale Folkeparti (DNVP), som fik i alt 51,9 procent af stemmerne.

Valgplakat op til valget i november 1933.

Den 23. marts vedtog det tyske parlament fuldmagtsloven »Ermächtigungsgesetz« (loven til at afhjælpe folket og rigets nød). Loven var en ændring af Weimar-forfatningen og betød, at den tyske regering kunne vedtage love uden rigsdagens godkendelse, hvilket var nødvendigt for at redde Tyskland fra en økonomisk og politisk katastrofe og beskytte staten mod en indenlandsk kommunistisk trussel.

Rigsdagens og rigsrådets beslutning om at indføre fuldmagtsloven blev underskrevet af præsident Paul von Hindenburg dagen efter. Loven skulle gælde i fire år, hvis den ikke blev fornyet af Rigsdagen (hvilket skete to gange).

Denne nye lov bidrog til, at partisystemet ophørte med at eksistere samme år, og til oprettelsen af ​​en autoritær regering. Dette var sket lovligt og fuldstændigt efter demokratiets regler.

Hitler blev nu den ubestridte leder; han havde ikke søgt denne udvikling, fordi han var »magtgal«, men for at redde Tyskland fra den katastrofe, der var en konsekvens af det parlamentariske demokrati. NSDAP var gået til valg for at kritisere eksistensen af ​​det folkesplittende parlamentariske system, og i en appel før valget i 1932 forklarede Hitler, at på et tidspunkt, hvor depression og gigantisk arbejdsløshed herskede, og nationen blev revet fra hinanden, var der et hav af Forskellige partier, der kun kæmpede for deres egne interesser i modsætning til for hele folket:

Af frygt for nationens opvågnen har de spillet folket mod hinanden: byen mod landsbyen, lønnede arbejdere mod embedsmænd, dem, der arbejder med hænderne mod dem, der arbejder med hjernen, bayere mod preussere, katolikker mod protestanter og så videre og omvendt.

Nu, efter tretten år, efter at de har ødelagt alt i Tyskland, er tiden endelig kommet til deres eliminering. Om nutidens parlamentariske partier eksisterer eller ej, er ligegyldigt, men det er nødvendigt, at den tyske nation forhindres i at falde helt i ruiner. Derfor er det en pligt at besejre disse partier, med det formål at sikre deres egen eksistens, de må rive nationen fra hinanden og sammen igen og igen.

På trods af at de tyske nationalsocialister til sidst besejrede det parlamentariske system – hvilket resulterede i, at Tyskland blev reddet fra landets katastrofale tilstand – var Hitler bekymret for, om han ville have befolkningens tillid til at lede landet. Han mente, at en leder skulle have autoritet til at lede landet på en effektiv måde, men at det var grundlæggende, at han blev valgt af folket. Derfor blev der afholdt en folkeafstemning den 12. november 1933.

I denne afstemning stemte folket for eller imod, at NSDAP var ved magten. Utrolige 92,11 procent (svarende til næsten 40 millioner af de stemmeberettigede) stemte for, at Hitler skulle have absolut magt, og 7,89 procent (3,4 millioner) sagde nej. Stemmeprocenten var på 95,3 procent.

Stemmeseddel: for eller imod.

Samme dag blev der også holdt et andet valg for at godkende regeringens ønske om at forlade Folkeforbundet; forløberen for nutidens FN. 95,1 procent af det tyske folk stemte for udtrædelse.

Hitler tog selv initiativ til andre folkeafstemninger, såsom indlemmelsen af ​​Østrig i det stortyske rige og nye folkeafstemninger om folkets tillid til Hitler eller den nationalsocialistiske regering. Blandt andet fik folket i 1934 en afstemning om, hvorvidt Hitler skulle blive Leder – altså kombineret statsoverhoved og regeringsleder under denne nye titel – efter præsident von Hindenburgs død. 89,9 procent af befolkningen godkendte beslutningen.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Lars Agerbæk med æ says:

    Interessant artikel. Jeg har lært at Hitler afskaffede demokratiet. Det var så mere parlamentarismen han afskaffede vil jeg sige. Vildt at han havde så stor opbakning og at stemme-procenten var så høj.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //