Prisbelønnet forfatter: Racefremmed indvandring vil opløse Danmark

RACEKRIG: Den prisbelønnede forfatter Birgithe Kosovic taler klart ud i et interview med Berlingske.

»I mine øjne er det naivt at forestille sig, at den konflikt aldrig vil blive væbnet i forskellig grad. De gensidige offerfortællinger er allerede i gang, og dødsvolden har allerede fundet sted«.

Ordene stammer fra den danske prisbelønnede forfatter med serbisk baggrund, Birgitte Kosovic under et interview med Berlingske.

Ifølge Birgithe Kosovic er indvandringen fra ikke-vestlige lande i gang med at splintre og ødelægge det folkelige fællesskab i det tidligere så homogene Danmark. Og det er især indvandringen fra ikke-vestlige muslimske lande, fremgår det.

 

Konflikten mellem muslimer og ikke-muslimer

»Hun kommer nu med en direkte advarsel til politikerne om, at opdelingen mellem muslimer og ikkemuslimer kan blive skæbnesvanger for vores land, fordi konflikter er uundgåelige i et multikulturelt samfund«, skriver Christian Foldager, der har lavet debatinterviewet i Berlingske.

Faren ligger ifølge Birgithe Kosovic i, at henholdsvis danskerne og racefremmede ikke blander sig, men søger sammen i hver deres grupper med en vidt forskellig kultur.

»Ideen om, at man er integreret, hvis man taler dansk, forsørger sig selv og overholder lovene, er forkert. Man er ikke integreret, hvis man som indvandrer alene søger sammen med sine egne«, forklarer Birgithe Kosovic.

Opdelingen skyldes ifølge Birgithe Kosovic en fundamental forskel mellem danskerne og racefremmedes livsformer.

Hvor danskere har en individualistisk kultur, så har indvandrere og efterkommere fra muslimske lande ifølge Kosovic en kollektivistisk kultur.

»Det gør det svært at leve sammen. Og intet tyder på, at det vil blive nemmere i fremtiden«, forudser Birgithe Kosovic, og nævner gymnasierne som et slående eksempel.

»Det, der sker på gymnasierne, er en meget god indikator. Her vælger de unge aktivt hinanden fra, når andelen af indvandrere kommer over 30 procent. Det er en kritisk grænse, hvor fællesskabet kollapser, og danskerne trækker sig«.

 

Advarer mod at ansætte muslimer i det offentlige

På et tidspunkt var tørklæder og hjemmehjælpere oppe i den aktuelle valgkamp, men problemet stikker ifølge Birgithe Kosovic langt dybere end et stykke tekstil.

»Det er jo ikke fri fantasi, når jeg siger, at det kan forstyrre vores offentlige institutioners almindelige virke, hvis en masse ansatte har andre livsformer og loyalitet over for deres eget parallelsamfund«, påpeger Kosovic i Interviewet med Berlingske og fortsætter:

»Flere kommuner må for eksempel have parallelle it-systemer for centrene for voldsramte, fordi oplysningerne om kvinderne ellers tilflyder parallelsamfundet. Men fordi det hele foregår frivilligt, har vi som demokrater ikke begreber til at kritisere det«.

»Selvsegregeringen kan pløje ukritiseret igennem boligområder, offentlige institutioner, private virksomheder og politiske partier, fordi det er den enkeltes frie valg. Men den bliver ekstremt problematisk, når det angår politiet«, advarer Birgithe Kosovic.

 

Statens voldsmonopol er selve fundamentet

Det er politiet, der repræsenterer statens voldsmonopol, som er selve fundamentet under staten.

Men det fundament er allerede i fuld gang med at skride, påpeger Kosovic.

»Det er allerede sådan i dag, at folk med muslimsk baggrund nærer mistillid til det danske politi og i det hele taget til staten. Når folk ikke føler sig beskyttet af dem, der har voldsmonopolet, finder de altid andre måder at beskytte sig på«, siger Kosovic og fortsætter:

»Det ser vi allerede i ghettoområderne, hvor et alternativt voldsmonopol er vokset frem. Her findes en stat i staten med egne love, egne domstole og eget politi. Der er det banderne, imamerne og klanlederne, som bestemmer«.

»Og hvis du som udenforstående«, fortsætter Kosovic, »kommer i berøring med staten i staten, så kan ingen beskytte dig, fordi nationalstaten har mistet sit herredømme over de områder«.

 

I mine øjne er det naivt at forestille sig …

Birgithe Kosovic siger til Berlingske, at hun ikke tror ikke på borgerkrig i klassisk forstand med politiske erklæringer og afgrænsede territorier, men påpeger det faktum, at der er en stor splittelse og konflikt imellem os.

»Ingen ved, hvordan det skal stoppes. Ingen taler om, hvordan det vil omforme samfundet med tiden. Enklaverne vokser, terroren har fundet sted, og vi bruger store ressourcer på at imødegå den«, siger Birgithe Kosovic og slutter interviewet i Berlingske med disse betragtninger.

»Det er ikke dikteret eller erklæret af nogen. I mine øjne er det naivt at forestille sig, at den konflikt aldrig vil blive væbnet i forskellig grad. De gensidige offerfortællinger er allerede i gang, og dødsvolden har allerede fundet sted«.

 

Om den interviewede forfatter

Birgithe Kosovic har gennem de senere år markeret sig kraftigt i debatten om den muslimske indvandringens negative og farlige konsekvenser for sammenhængskraften i fremtidens danske samfund.

Hendes engagement er især bemærkelsesværdigt i og med hun kommer fra kulturlivet med en række litterære priser i bagagen og tidligere har været tilknyttet blandt andet dagbladet Politiken.

Således indbragt romanen »Det dobbelte land« (2010) Birgithe Kosovic ikke færre end tre forskellige kulturpriser: DR Romanprisen på 25.000 kroner. Weekendavisens kulturpris på 100.000 kroner og endelig Danske Banks Litteraturpris på 300.000 kroner.

For den højt roste roman om Eric Scavenius, »Den inderste fare«, (2018) modtog Birgithe Kosovic i 2019 Politikens Litteraturpris på 200.000 kroner.

 

En trojansk hest

Interviewet i Berlingske tager udgangspunkt i den udvikling, som Birgithe Kosovic gentagne gange har advaret imod med udgangspunkt i den aktuelle racefremmede befolkningsandel på over 300.000 personer.

Imidlertid er det et faktum, at så længe Danmark forsat er tilsluttet en række internationale konventioner, kan politikerne intet stille op imod en fortsat racefremmed tilstrømning til landet.

Og selvom et flertal i Folketinget skulle komme til fornuft og forsøge at sikre resterne af samfundets fortsatte sammenhængskraft ved at frigøre Danmark fra konventionerne, er det stort set alligevel ved at være for sent.

Den asylpolitik, der hidtil har været ført af samtlige danske regeringer, har lukket en trojansk hest ind i form af børnefødsler, som ingen myndighed jo kan forbyde.

Kilder:
Den Korte Avis


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //