Rejs dig, foren dig og forsvar dig!

KRONIK: Jørgen Kromann opfordrer i denne kronik det nordiske folk til kamp for det område vore forfædre efterlod i arv til os og kommende generationer.

Vi nordboere er sande naturelskere. Vi elsker virkelig vores vidunderlige nordiske område og viser vores kærlighed bedst ved at forsvare det med alle de nødvendige midler, vi en gang lærte som værnepligtige. Vi er også det folk, der skabte flest af de mest betydningsfulde opfindelser pr. indbygger i verden. Vi har meget at være stolte af.

Vores lande består af fantastiske landskaber med rullende kornmarker på store sletter omgivet af store skove og mange floder og fjorder, som nordpå kulminerer i magtfulde elve med bjerge og fjeld som kulisse.

Da vi skridt for skridt forlod den til tider hårde feudale tid, der undertiden betød fattigdom og social undertrykkelse for de fleste mennesker, kunne vi begynde at opbygge mere permanente tryghedsfaktorer.

Vi forstod tidligt at bruge kobber og jernmalm. Vi forstod, hvordan man byggede prægtige jernkomfurer til både madlavning og opvarmning af hytterne under bistre vintre. Vi forstod først efter Anden Verdenskrig, at det usikre og fornedrende system med landarbejdere og tyende må fjernes.

I norden herskede et klassesamfund med ekstremt rige og ufatteligt fattige. Der fandtes kommunister og socialdemokrater, der kæmpede for bedre levevilkår. De revolutionære kommunister troede på det klasseløse samfund, som skulle velsigne folket og lade det blive ledet af idealister. Sådan blev det tænkt af dem, der troede på det, men næppe af mændene bag kullisen.

Socialdemokraterne ønskede at gå den fredelige vej med reformer og stoppede dermed kommunismens fremmarch og en blodrød revolution. Det var godt i sig selv. Men de utopiske socialdemokratiske idealer veg for den antifolkelige sociale lovmæssighed, som styres af pengemagten.

Idealismen blev således skyllet væk fra både kommunister og socialdemokrater i takt med parlamentariske privilegier, som indebar, at man ikke levede som man lærte, og folket blev først interessant ved valget, da løftepolitikken regelmæssigt dominerede igen og igen før valget, men oftest lod alle løfter savne næste dag. I den sammenhæng kan det være interessant at henvise til Wikipedia og Rudolf Kjellén:

Ifølge Tunander var Kjelléns nationalisme socialt bevidst og rettet mod at finde en middelvej mellem højre og venstre. Han frygtede klassesocialismens splittende tendenser og ønskede derfor at se en nationalsocialisme til at overvinde denne hindring. Kjellén bruger begreber som national samling, national socialisme, nationaldemokrati og Højre-unge som synonymer til at beskrive sin politiske idé om et socialt reformprogram bygget på Sveriges historiske institutioner.

Rudolf Kjellén var en pioner i alternativ tænkning og ikke en fuldbyrdet teoretiker, men han var en vejviser, som vækkede tanken om folkefællesskab, og han forstod folkets behov for enhed i stedet for sønderrivende klassekamp i forskellige retninger.

Lad os nu gå videre til vores nutid.

Dagens Norden, som af magthaverne kaldes “multikulturelt”, er blevet det nøjagtige modsatte af det berigende paradis, der blev lovet. Der er næppe behov for bevis, andet end at henvise til den daglige virkelighed, som vi nu er tvunget til at leve i.

Den nordiske folk og nordisk kultur og tradition er blevet omringet og angrebet af en form for overfladisk multikulturelt rod, hvis opgave er at sønderrive alt både biologisk og kulturelt nordisk. Magthaverne taler om de “nye” nordboere, som kommer fra Mellemøsten, Afrika og Asien. Mennesker omformes således fra at være afrikanere, arabere og asiater til at blive “nye nordboere” blot ved at krydse en grænse.

Tænk hvis ovenstående logik, eller snarere mangel på logik, havde anset, at alle europæere der immigrerede til USA, plus alle afrikanske slaver der blev tvunget dertil,  pludselig blev til indianere?

Hvor er logikken i sådan en dyb og folkefjendtlig løgn, som siger, at alle der får statsborgerskab i et nordisk land, bliver nordiske?

Indianerne blev oprindeligt fordrevet af hovedsageligt spanierne og englænderne, og blev narret af en række såkaldte fredsaftaler, som gik ud på at anbringe dem i reservater. Indianerne mistede gradvist det land, de tidligere levede på. Deres landområder blev overtaget af de hvide bid for bid. Man fortrængte således det oprindelige folk med vold og love. Kan vi begynde at forestille os den sande lignelse om, hvad magten gør mod os i dag?

Det er i aller højeste grad et racistisk angreb rettet mod det nordiske folk at anse, at vi kan erstattes af en masseindvandring fra andre dele af verden.

Det er en retorik, der har til hensigt at skjule det nu igangværende folkemord på det nordiske folk, som på grund af social diskrimination, kombineret med afviklingen af ytringsfriheden, reduceres og trænges tilbage område for område.

Indianerne var nødt til at holde sig til deres reservater, og mange nordboere vælger nu at holde sig til deres stadig omringede områder. Snart vil vi kun bo i ekskluderingsområder og ingen andre.

Engang var overvejende hvide byer og bydele med nordiske indbyggere et almindeligt syn, hvor nu flere af disse områder er forvandlet til no-go zoner. Hvad betyder dette i praksis? Jo, vi mister vores  byer og lande bid for bid!

Mange nordboere kender nu til den voksende håbløshed, og det er forståeligt. Mange flere har det meget dårligt psykisk. Mange har oplevet voldtægt, røveri, angreb og hånlige chikaner. Utrygheden er omfattende, såvel som den sociale diskrimination, der består af en negativ særbehandling hvad gælder ret til arbejde, bolig, social støtte, tandpleje og meget mere.

Samlet set er tilstanden af vort folk meget dårligt nu. Det giver os færre muligheder for at forsvare os selv. Vi tillades ikke at debattere i medierne, og vi må ikke tale klarsprog med hinanden i andre sammenhænge. Vi bliver holdt nedtrykte af en række skældsord, mens det politiske etablissement forestiller at tale vores sag. Hyrede stikkere forsøger sig selv ved at lytte for magthaverne. Meget minder om Sovjetunionens tidligere kommunistiske diktatur eller hvorfor ikke det nyere Nordkorea?

Jeg er en almindelig pensioneret arbejder og etnopluralist, hvilket betyder, at jeg ønsker en fortsat etnisk og kulturel mangfoldighed og en multikulturel verden. Jeg ønsker at alle folkeslag har deres eget hjemland. Jeg ønsker et sandt folkefællesskab i mit land og et fremtidigt forenet Norden. Jeg har børn og børnebørn, som jeg vil sikre på den bedste måde i nuet for deres suveræne og ukrænkelige fødselsret til deres eget hjemland!

For dette kæmper jeg i en alder af 71 med kærligheden som drivkraft og hadet som modstander.

Lad ikke løgne og bedrag forvirre dig, befri dig fra falskhed og trusler! Stå op dit folk med stolthed og fremtidstro.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Thomas Ploug says:

    Jørgen du har alt min respekt og jeg håber dit budskab kan komme ind i flere menneskers hjerte!

    Med respekt og venlig hilsen Thomas


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //