Vores politiske mål: Punkt 3

PUNKT 3: Sammen med de øvrige nordiske lande, skabe en selvforsørgende stat med fælles forsvar, fælles valuta og centralbank, samt fælles overlappende love og regler. Dette indebærer en omgående udtrædelse af NATO, EU og eventuelle lignende folkefjendtlige sammenslutninger.

Norden består i dag af Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. Lighederne i afstamning, sprog, kultur, mentalitet og geografisk placering gør det optimalt for en succesfuld forening. Man kunne nærmest sige, at ulighederne mellem disse lande er på fod med uligheder mellem 2 nærliggende provinser i et land. Hvis vi ikke er i stand til at sætte eventuelle forskelligheder til side og forenes under ét folkebevarende styre, er der stor risiko for at Norden og det nordiske folk ophører med at eksistere.

Et forenet Norden vil sikre det nordiske folks selvstændighed og muliggøre det nordiske folks  race- og kulturmæssige overlevelse. Et forenet nordisk forsvar vil også gøre os i stand til at modstå fjendtlige kræfter i verden.

 

Sammen er vi stærke
I dag er Danmark, Sverige og Finland alle medlemmer af EU. Det betyder, at disse lande har givet magten fra deres eget folk, videre i hænderne til ukendte karrierepolitikere og globalister i Bruxelles. Situationen er ikke bedre i Norge og Island, da man her gennem det europæiske økonomiske sammenarbejdsområde (EØS) også har underkastet sig EU, dog uden at blive officielt medlem. Norge, Danmark og Island er desuden medlemmer af den destruktive krigsalliance North Atlantic Treaty Organization (NATO). Da formålet med EU er at få alle de europæiske lande ind i zionisternes verdensorden, er det vores pligt at gøre en ende på disse destruktive sammenslutninger så hurtigt som muligt.

I en verden, som i hvert fald i mange år fremover vil udgøre en trussel mod vort folks frihed, er Danmark alt for lille et land til at kunne stå alene. Det er derfor helt essentielt, at vi slår os sammen med det øvrige nordiske folk. Den Nordiske Modstandsbevægelse har som mål at føre kampen i samtlige nordiske lande, for på den måde at muliggøre at en folkelig opstand sker nogenlunde samtidigt.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Omgående forlade NATO, EU, EØS og andre lignende folkefjendtlige sammenslutninger
 • Forene Norden som én stat.
 • Sikre, at det forenede Norden ville kunne hævde sig selv militært, økonomisk og kulturelt.

 

Lokale forskelle
Alle de nordiske lande kommer til at beholde deres respektive sprog. Nordens mange unikke kulturer skal bevares. Minoriteter, som samer og inuitter, skal beholde deres kultur og etnicitet. Regionale love forbliver, men vil blive tilpasset til en fælles nordisk grundlov.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Forfatte en ny nordisk grundlov
 • Opmuntre til lokalt selvstyre i lokale spørgsmål.
 • Fremhæve og styrke den nordiske kultur, historie og lokale særegenheder.

 

En selvforsørgende stat
Den Nordiske Modstandsbevægelse er ikke principielt imod import af varer, men ser tværtimod muligheder i at handle med varer og tjenester med venligtsindede nationer. Det frie Norden skal dog være tilpas selvforsørgende til, at vi aldrig bliver afhængig af omverdenen for at kunne overleve.

Norden er rig på naturlige ressourcer, heriblandt: skove, frugtbar jord, mineralske råstoffer, fiskerifelter, gas og olie. De ressourcer vi har til rådighed på vores geografiske område, skal forvaltes godt. I forhold til vores befolkningsantal er vi rige på ressourcer i Norden, men vi må aldrig belaste naturen mere end den kan holde til. Norden må dog producere mere mad end hvad befolkningen behøver. Overskuddet kan anvendes til byttehandel med andre nationer og/eller lagres i beredskabslagre. Endvidere skal vi have en omfattende industri, som producerer det vi behøver. Norden kan eksempelvis have egen stålindustri, tekstilindustri, bilindustri, elektronikindustri m.m.

Nordiske produkter skal blive kendt for deres fremragende kvalitet, og vil blive fremstillet med både hensyntagen til naturen og arbejdsmiljøet. I modsætning til i dag, vil vores produkter ikke have en kort planlagt levetid med henblik på at maksimere profit. I stedet vil vores produkter blive produceret af bedst mulig kvalitet med henblik på at holde så lang tid som muligt. Sammen med et udbredt reservedelsmarked, vil dette gavne både forbrugerne og naturen. Den bevidste forbruger vil begynde at vælge nordisk af hensyn til både etik, miljø og kvalitet. At etablere vigtige og nødvendige industrier i Norden vil også bidrage til at eliminere arbejdsløshed.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Have en nordisk selvforsørgelsesgrad på over 100%.
 • Vedligeholde et levende landbrug med kød- og kornproduktion.
 • Indføre toldafgifter på alle importvarer som kan produceres i Norden.
 • Skabe en udviklet og moderniseret industri, der dækker vort folks behov.

 

Statsliggøre den monetære infrastruktur
Det nuværende banksystem (fractional-reserve banking) tillader privatejede banker at skabe kreditter, det vil sige, at de kan lave penge ud af den blå luft. Størstedelen af pengene i verden er skabt på denne måde. I dag er penge bare tal i et computersystem, med kun omtrent 3% eksisterende som fysiske penge. Der findes ingen reel værdi, som modsvarer mængden af penge, der er i cirkulation. Den statslige og frem for alt folkelige kontrol af dette system er lig nul. Hele denne konstruktion er en indviklet måde for finanseliten, at berøve lande og individer deres ressourcer. Den herskende monetære infrastruktur må ændres fundamentalt.

Den nordiske stat vil have sin egen statskontrollerede centralbank, som har eneret på at trykke penge til vores økonomiske system. Pengene i omløb vil være svarende til Nordens samlede produktionspotentiale og arbejdsindsats. Parametrene i udregning af dette vil komme til at være fuldstændig transparente for folket. Handelsaftaler skal omgående etableres med andre frie stater, som har forladt den zionistiske finansorden. Norden skal ikke, som i dag, låne penge for at betale for sin velfærd. At leve et liv i kortsigtet luksus og efterlade en stor gæld til vores efterkommere bryder med vores nationalsocialistiske værdigrundlag.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Forlade den nuværende finansorden.
 • Etablere en statskontrolleret centralbank med monopol på at trykke penge.

 

Afskaffelse af renter
Det nuværende renteslaveri er både umoralsk og fundamentalt usundt for folket, da det betyder, at man tager fra de fattige for at give til de rige. Systemet belønner dem med store finansielle ressourcer med rente, og straffer med renteafgift dem med små eller ingen formuer. Situationen bliver forværret, når man som i dag, udskriver renter i flere led. Dette betyder, at almindelige borgere betaler skyhøje renter som en betydelig del af deres månedlige udgifter. Renter er en metode for de destruktive finansielle kræfter til at stjæle penge fra folket.

I stedet for renter, vil Den Nordisk Modstandsbevægelse indføre en formueskat. De, der tilbageholder betydende kapital ude af omløb, skal betale en afgift til staten. Dette er for at stimulere økonomien, ved at øge handel og produktion. Detaljer om hvordan dette vil blive udført, må udvikles ved empirisk forskning og vil blive skræddersyet til den rådende situation.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Afskaffe renten.
 • Indføre en formueskat for dem som holder en betydelig kapital ude af cirkulation.

 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Thomas Ploug says:

  Dette er jo faktisk smukt, for helt tårer i øjnene over endelig at finde folk der ser rigtig på verden


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //