Nyt udkast til epidemilov: Indespærring og tvangsvaccinering

CORONAKRISE: Et nyt udkast til epidemiloven giver myndighederne beføjelse til indspærring og tvangsvaccinering af borgere mistænkt for at være syge eller smittede med Covid-19.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned 11. marts på grund af coronavirussens fremfærd, kunne regeringen ikke formelt gøre det uden at ændre epidemiloven.

Den hastebehandlede, nye epidemilov blev vedtaget 12. marts. Sidenhen har både den daværende og nuværende lov været under kraftig kritik.

Regeringen har nu fremlagt et udkast for Folketingets partier til en ny og langtidsholdbar lov.

Flere partier har kritiseret, at sundhedsminister Magnus Heunicke fik mere magt med regeringens lovudkast. For Venstre udgør lovudkastet ligefrem et demokratisk problem.

I udkastet får den siddende sundheds- og ældreminister mulighed for på eget initiativ at kunne placere en ny sygdom i kategorien »samfundskritisk sygdom« uden et flertal i Folketinget og uden indstilling fra en sundhedsmyndighed. Det udløser en række vidtgående beføjelser som tvangsbeføjelser til både ministeren og udvalgte myndigheder uden om Folketinget.

Hvis man lægger beslutningen alene hos den pågældende sundhedsminister, så går man forbi folkestyret, mener Kent Kristensen.

»Så der er ingen demokratisk legitimitet,« understreger han.

Dog giver det mening, at det er en politisk beslutning at placere en sygdom i den kategori, mener Kent Kristensen, som er lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

»Spørgsmålet om, hvilken risiko man tåler som samfund, er en politisk, og ikke en sundhedsfaglig beslutning. Hvilke epidemier, vi skal gribe ind for, og hvordan man skal gøre det, det både er og skal være en politisk beslutning. Så det at understrege det i forslaget, det giver rigtig god mening,« siger han.

Dertil kommer spørgsmålet, hvordan den beslutning så er demokratisk forankret, så folkestyret ikke føler, de bliver kørt over, fordi der er en minister, der styrer det alene, mener han.

Der er flere veje mod at sikre demokratisk legitimitet på ifølge Kent Kristensen.

Den ene vej er et koordinationsudvalg med repræsentanter fra Folketinget. På den måde kan sundhedsministeren kun handle, hvis udvalget har været inddraget og godkender ministerens planer.

»Det er en model, der giver folkestyret snor i ministerens beføjelser. Der er den ulempe, at hvis ikke de kan blive enige, så kan vi ikke gribe ind. Partiernes politiske dagsorden kan spænde ben for de rigtige beslutninger. Det har nogle risici, som kan koste handlekraft og tid, der er vigtig. Der er også en anden vej frem,« siger han.

Den anden vej er generelle retningslinjer, som ministeren skal handle efter.

»Der er en model, som giver ministeren et politisk manøvrerum, men ikke uindskrænket. Folkestyret kan sætte nogle generelle rammer for ministerens beføjelser og for de betingelser, der skal være opfyldt for at gribe ind. Ministeren kan altså ikke selv beslutte, hvornår en epidemisk sygdom er samfundskritisk sygdom, og hvordan der skal gribes ind,« siger han.

Indespærring og tvangsvaccinering

Det nye udkast til epidemiloven som kan læses her, udløser en række vidtgående beføjelser som tvangsbeføjelser til magthaverne udenom Folketinget, herunder indespærring og tvangsvaccinering af borgere blot mistænkt for at være syge eller smittede.

Skærmbillede af udkastets afsnit om vaccination og magtanvendelse.

Endvidere oplyser udkastets afsnit om ekspropriation, uden videre forklaring, at magthaverne til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Oversat til let forståeligt dansk betyder det, at magthaverne, såfremt de mistænker dig for at være syg eller smittet, kan låse dig inde, tvangsvaccinere dig og opkøbe din ejendom.

For at forstå epidemiens omfang og alvorlighed bringer Nordfront herunder en opdateret status fra Statens Serum Institut.


Statens Serum Instituts “Tal og fakta om COVID-19 og dødelighed” fra 1. maj 2020.

Kilder:
Høringsportalen
Berlingske
SST


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • vildt

 • Sebastian says:

  Danmark er blevet til et Totalitært Regime, hvor der skides stort på frihed og menneskelige rettigheder.
  Vores samlede presse sørger for at bakke vores korrupte og forbryderiske politikere op med en strøm af propaganda og Fake News.

  Min tillid er totalt væk til alt hvad de kommer med, og nu vil de have at vi skal tage imod deres dødssprøjter, og hvis vi nægter, bliver vi indfanget som rotter og tvangsaflivet…

  JEG SKAL ALDRIG HAVE NOGET AF JERES LORT, LIGESOM JEG ALDRIG KOMMER TIL AT BRUGE JERES SUNDHEDSVÆSEN DER HØRER TIL I BLANDT VERDENS DÅRLIGSTE.

  Dette er prisen vi betaler for at have en facistisk socialstat. En offentlig sektor fyldt med uduelige, inkompetente og talentløse får, ude af stand til at tage en beslutning på egen hånd uden først at nedsætte et udvalg og tre kommissioner.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //