Henry Morgenthau Jr.

Den 11. maj 1891 blev Henry Morgenthau Jr. født. Mogenthau var arkitekten bag Morgenthauplanen, hvis mål var, nærmest at tilintetgøre Tyskland efter Anden Verdenskrig. Planen ledte til at millioner af tyskere omkom fra 1945 til 1950.

Henry Morgenthau Jr. blev født den 11. maj 1891 i New York. Hans far, Henry Morgenthau Sr., var en fremgangsrig jødisk advokat, som engagerede sig i en modernisering af det amerikansk-jødiske samfund og havde stået præsident Woodrow Wilson nær. Faderen gjorde også tjeneste som ambassadør i Konstantinopel (i dag Istanbul) i det Osmanniske Rige fra 1913 til 1916.

Henry Mongenthau Jr. gik på forskellige privatskoler og senere på Cornell University, hvor han studerede arkitektur og jordbrug. I 1913 købte Morgentheu en gård i East Fishkill, en mindre by i delstaten New York. Her blev han blandt andet bekendt med Franklin D. Roosevelt og hans hustru Eleanor.

Da finansministeren William Woodin i november 1933 blev tvunget til at afgå på grund af dårligt helbred – sørgede Roosevelt, der var blevet præsident, for at ministerposten gik til sin ven Morgenthau. Morgenthau var minister fra 1934 til 1945.

Henry Morgenthau havde en stor indflydelse på præsident Roosevelt, og engagerede sig i mange spørgsmål som lå langt udenfor hans ansvarsområde. Under Anden Verdenskrig blev den såkaldte Morgenthauplan udarbejdet. Den var en instruktion på hvordan et besejret Tyskland skulle behandles og administreres.

Ifølge Morgenthauplanen skulle Tyskland deles op i to uafhængige stater. Tysklands centrale industriområder – Ruhr, Saar Schlesin – skulle kontrolleres internationalt eller annekteres af nabostater. Resterende tung industri skulle demonteres eller ødelægges. Planen indebar, at Tyskland ville få store vanskeligheder med at brødføde sin egen befolkning. Den amerikanske statssekretær Cordell Hull vurderede, at omkring 40 procent af alle tyskere ville dø når planen blev iværksat.

Præsident Roosevelt støttede planen, og er citeret med følgende udsagn under en samtale med Morgenthau i 1944.

”Vi må være hårde ved tyskerne, og jeg mener ikke bare nazisterne. Vi må enten kastrere hele det tyske folk, eller behandle dem på en sådan måde, at de ikke kan fortsætte med at reproducere mennesker som vil fortsætte på samme måde som før”.

Efter at have bearbejdet Winston Churchill, som til at begynde med mente, at planen ville være for økonomisk belastende for Storbritannien, underskrev også han dokumentet, som da havde ordlyden: ”Dette program, hvis mål er at eliminere krigsindustrien i Ruhr og Saar, vil se til, at forvandle Tyskland til et hovedsageligt jordbrugssamfund.”

En kopi af det signerede dokument blev senere lækket til pressen, og blev mødt med stærke reaktioner. Reaktioner som til sidst blev så omfattende, at planen måtte sættes i bero. I sine erindringer har Morgenthau omtalt dem, som modsatte sig hans plan, som ”fascister”. Eftersom planen blev sat i bero, blev en ny udarbejdet på det amerikanske militære hovedkvarter, og blev kendt som Joint Chefs of Staff Directive 1067 (JCS 1067). Planen var i hovedtræk den samme som den originale Morgenthauplan, og blev implanteret efter krigens afslutning og ledte til, at millioner af tyskere døde i årene 1945 til 1950.

Et andet initiativ som Morgenthau lykkedes med at gennemføre, var oprettelsen af War Refugee Board, som arbejdede for at bistå jøder, som ønskede at evakuere fra krigsområderne i Europa. Han argumenterede også for, at USA skulle se bort fra Geneve- og Haag-konventionerne i det okkuperede Tyskland efter Anden Verdenskrig.

Efter sin tid som finansminister blev Henry Morgenthau Jr. finansiel rådgiver for den nye stat Israel. Han døde i Poughkeepsie, New York, den 6. februar 1967.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • …at millioner af tyskere døde i årene 1945 til 1950…

    Kan i uddybe denne påstand i en ny artikel?


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //