SAAB 37 Viggen – det største og kraftigste kampfly Sverige har bygget

TEKNIK: Den 8. februar 1967 fløj den første prototype af SAAB 37 Viggen med Erik Dahlström ved roret. Svenske politikere, med pres udefra, stoppede derefter Sveriges eksport af flyet.

Havde det ikke været for indenlandske, og en del udenlandske, aktører var SAAB 37 Viggen blevet en svensk eksport succes. Der fandtes nemlig virkelig stor interesse i udelandet for at købe Viggen, som blev lanceret i 70’erne som Eurofigter. Svenske politikere satte en definitiv stopper for eksporten af den hidtil største svenske industrisatsning.

Allerede før SAAB 35 Draken fløj for første gang i 1955, begyndte man at se på forskellige koncepter til en efterfølger til flyet og SAAB 32 Lanse.: Mellem 1952 og 1956 blev over 100 forskellige flytyper studeret, og et stort antal mulige projekter blev vurderet.

Et af disse, projekt 1300, bestod af flere varianter, hvoraf projekt 1357 var det første med den nye næsevinge, som skulle blive så karakteristisk for Viggen. Nu gjaldt det om at komme frem til den bedste løsning fra mange perspektiver.

Udviklingen af Viggen skete i en storm af konstant kritik fra medierne. Havde Sverige virkelig behov for et så avanceret og dyrt våbensystem? Rent økonomisk var det nødvendigt at udvikle et såkaldt flerfunktionsfly, som kunne tilfredsstille kravene til angreb, jagt og rekognoscering. I projektstadiet i 50’erne og først i 60’erne var det ikke muligt at skifte våbenplatform i luften, som man i dag på JAS 39 Grippen kan gøre med et par tryk på knapperne. Så til trods for at de skulle bygge et flerfunktionsfly, indebar det yderligere tiltag på angreb-, jagt- og rekognosceringudgaverne.

Grundkravene var dog de samme for alle udgaverne, nemlig kort start- og landingsstrækning samt ekstrem god fart. Der var også et krav om, at flyet skulle kunne nå en højde på 10.000 meter to minutter efter, at piloten havde sluppet bremsen på startbanen. Viggen fortsatte med at bruge Sveriges vejbasesystem BAS 60. Billig vedligeholdelse og høj tilgængelighed, samt hurtig klargøring mellem flyvningerne, var også blandt grundkravene.

Vel ude på flåde-og vejbaser havde Viggen en klargøringsgruppe på 7 mand. En klargøringsgruppe bestod af en befalingsmand og 6 værnepligtige soldater. For en god gruppe tog det 10 minutter at gøre en JA 37 klar til en ny mission. Ingen andre flyfabrikanter i verden klarede samme opgave indenfor denne tidsramme.

AJ 37.

I februar 1961 overleverede KFF (Kungliga Flygförvaltningen) godkendelsen til at fortsætte udviklingen af Flyplan 37, og i december samme år besluttede KFF at den amerikanske motor Pratt & Whitney JT8D-D skulle bruges i Viggen. JT8-D var en motor som skulle bruges civilt i Boeing 727 og 737. Samme motor fandtes også i de kendte DC 9 flyvere. Der fandtes en udgave som havde betegnelsen JT8-22, som var en, af USA tiltænkt, militær udgave, og denne motor blev det endelige valg af motor til Viggen.

SFA 8 (Svenska Flygmotor) blev tvunget til næsten fuldstændig at ombygge motoren fra bunden af, for at kunne bruge den i Flyplan 37 under de krævende militære forhold. Efter ombygningen og eftermontering af svenskkonstruerede efterbrændere fik motoren betegnelsen RM8A. Den havde en trækkraft på 6.690 kp uden efterbrænder og 11.800 kp med efterbrænder. Denne motor var i sin tid den kraftigste motor i noget kampfly i hele verden. Senere fik jagerudgaven af Viggen en forbedret RM8, nu kaldt RM8B med 7.415 kp uden efterbrænder og 13.125 kp med efterbrænder.

I april 1962 blev SAAB valgt som hovedleverandør og det var tænkt, at 830 fly skulle bygges. Som vi alle ved begyndte andre ting end forsvaret at blive prioriteret, og der blev til sidst kun bygget 330 fly af alle udgaverne, samt 9 testfly.

Den første udgave som var serieproduceret var grundudgaven AJ 37. Angrebsoperationer til sø- og jordmål var hovedopgaven for AJ 37, men også lette jager operationer (bekæmpe luftmål) kunne udføres. Det første serieproducerede fly blev leveret til Flyvevåbenets Forsøgscentral FC den 21. juni 1971 og blev efterfulgt af yderligere 5 fly for videre test- og instruktøruddannelse af piloter i flyvevåbenet. I 1973 blev de første AJ 37 leveret til brug. Det var F7 i Såtenäs som var første brugere af Viggen. AJ 37 havde ingen indbyggede våben som automatkanoner, men alle våben blev hængt op i kapsler under vingerne. Selv automatkanonen fandtes sågar som en påhængt kapsel. Viggen blev udviklet under Vietnamkrigen og derfra kom tankerne om at faste indbyggede kanoner var umoderne; det var robotter og raketter som gjaldt nu. Denne beslutning forstød flyvevåbenet senere.

Flere havarier fandt sted i begyndelsen af Viggens operative tjeneste. Disse var forsaget af, at vingebjælken ikke kunne takle de store påvirkninger under kraftige manøvrer og Viggen fik flyveforbud. SAAB var allerede før havarierne begyndt at forstærke vingebjælkerne med kraftigere materiale, fra 12 mm til 41 mm i nye fly. 27 Viggen-flyet var blevet produceret med de tynde vingebjælker og blev modificeret umiddelbart efter. Flyveforbuddet blev ophævet og herefter har ulykkesfrekvensen været lav for 37 Viggen.

Næste udgave blev SK 37: skoleudgaven med to sæder hvis første prototype fløj den 2. juni 1970. Dette fly blev forbeholdt Flyvevåbenets Forsøgscentral for diverse prøveflyvninger frem til 1995, da det blev overleveret til flyvevåbensmuseet i Linköbing. Den første leverance af serieproducerede SK 37 begyndte i juni 1972 til F7 i Såtenäs, som da havde ansvaret for Typinflygningsskolen 37 (TIS 37). Senere blev al uddannelse flyttet til F15 i Söderhamn, og da F15 blev nedlagt blev alt flyttet videre til F4 på Frösön.

SK 37 havde ingen våben foruden nogle angrebsraketter, som kunne monteres under vingerne. Flyet var fra starten af kun beregnet til brug til uddannelse. Bortset fra den ekstra plexiglashætte er det den større finne det eneste ydre, som skiller SK 37 fra de øvrige SAAB 37. 10 styk SK 37 blev modificeret til SK 37E (E for elektronisk krigsførelse) på F21 Luleå. Dette fly blev brugt på øvelse med elektronisk jamming mod angribende styrker.

SK 37.

Udviklingen af Viggen fortsatte og i maj 1973 fløj SF 37 for første gang. Denne udgave var baseret på AJ 37, men var beregnet til fotorekognoscering og var udrustet med avanceret kamerateknologi og kunne rekognoscere i mørke med diverse IR-udrustning. Ikke mindre end syv kameraer var monteret på denne udgave. Serieleverancerne af denne udgave startede i 1977 og første fly gik til F13 i Norrköping, efterfulgt af F17 i Kallinge, F21 i Luleå og F10 i Ängelholm.

Yderligere en rekognosceringsudgave så dagens lys; SH 37, som var et avanceret radarrekognosceringsfly beregnet til havovervågning. SH 37 blev tilført F13, F17 og F21 både SF- og SH- udgaverne blev senere modificeret og opgraderet for at kunne udføre angrebsoperationer og fik da betegnelsen AJSF 37 og AJSH 37.

AJSF 37/AJSH 37 fra F21 Luleå.

Den sidste udgave som blev lavet af SAAB 37 var JA 37 Viggen. Denne var egentlig et nyt fly, men i udseende skilte det sig kun ud med sin større finne, samt at kroppen var forlænget med 13 cm på grund af den større motor RM8B.

Fra tiden da Viggen begyndte at blive bygget, havde computere og elektronik gjort enorme fremskridt, og det blev udnyttet i den nye udgave, som havde en centralcomputer med fem gange så stor kapacitet som i grundudgaven. Desuden fandtes der fire eksterne programmerbare computere ombord, som heller ikke fandtes i grundudgaven. Radar samt radio- og navigationssystem var af en helt ny generation med betydelig forbedret præstationsevne.

Fejlen fra grundudgaven var blevet rettet ved at bygge en 30 mm Oerlikon automatkanon i flykroppen. Denne automatkanon havde ammunition som gav 6 gange større slagkraft end Adenkanonen, som var i de eksterne kapsler på AJ 37. Autopiloten var en klasse for sig selv: Når piloten havde låst sig fast på et mål overtog autopiloten kontrollen af præcisionssigtet med automatkanonen, hvilket aflastede piloten, så han kunne fokusere på taktik og situationsorientering. JA 37 Viggen kan på mange måder betragtes som et 2. generations kampfly. Der var få andre fly i verden som kunne måle sig med Viggen.

JA 37 fra F4 Frösön.

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //