Scholz: »EU skal afskaffe national vetoret i afgørende spørgsmål!«

GLOBALISME: Tysklands kansler argumenterede i sin hovedtale mandag for, at en nødvendig udvidelse af EU’s centrale kontrol og indflydelse kræver en opgivelse af den nationale vetoret til fordel for flertalsbeslutninger.

Den tyske forbundskansler Olaf Scholz. Foto: World Economic Forum, (CC BY-NC-SA 2.0).

I sin første store politiske tale om EU’s fremtid i mandags pegede den tyske forbundskansler Olaf Scholz på behovet for en hurtig vækst i EU’s størrelse, magt og handlekraft – en ændring, som han understregede, kun kan realiseres gennem en ændring af unionens traktater.

Da russiske tropper trådte ind i Ukraine i februar, beskrev Scholz hændelsesforløbet som »et vendepunkt i vores kontinents historie«, som, forklarede han, kræver »vidtgående militær indsats« fra EU’s side. Mandagens tale på Charles-universitetet i Prag begyndte som en fortsættelse af denne tale:

– Europa er vores fremtid. Vores nye frihedsopgave er at gøre det muligt for EU at sikre sin sikkerhed, sin uafhængighed og stabilitet også mod eksterne udfordringer, sagde kansleren indledningsvis, for derefter at komme ind på forandringen i beslutningsprocessen i EU, som han mener er påkrævet for en kursændring i sager på dette område såvel som på en række andre særligt vigtige områder, nemlig disse:

  • Opbygningen af ​​en europæisk militær alliance, hvor fælles luftforsvar er først på dagsordenen.
  • Vedtagelse og opretholdelse af sanktioner.
  • Udenrigspolitik i bredere forstand.
  • Beskatning af medlemslande.
  • Forsvaret af »menneskerettigheder«

Ifølge Scholz har alle disse områder det til fælles, at beslutningstagningen skal effektiviseres ved at opgive den nationale vetoret til fordel for flertalsafstemning. Den socialdemokratiske kansler understregede, at Berlin støtter en udvidelse af EU fra de nuværende 27 medlemslande til mellem 30 og 36, og tilføjede, at han mener, at landene på det vestlige Balkan, såvel som Ukraine, Moldova og Georgien, gradvist vil tilslutte sig unionen. Kansleren kommenterede opførelsen af ​​et fælles europæisk luftforsvar med ordene:

— Et fællesbygget luftforsvarssystem i EU ville ikke kun være billigere og mere effektivt, end hvis vi hver især byggede sit eget dyre og meget komplekse luftforsvar.

I sin redegørelse om EU’s problemer med at opnå en samlet holdning til Ukraine-konflikten, forklarede han:

— Princippet om enstemmighed virker kun, så længe presset for at handle er lavt.

I en kommentar til et skift til flertalsbeslutninger på områderne skatte- og udenrigspolitik påpegede kansleren, at han »udmærket ved, at dette også vil få konsekvenser for Tyskland«.

Olaf Scholz afsluttede sin tale med et par ord om »forsvaret af retsstatens principper«:

– Vi kan ikke acceptere, at retsstatens principper krænkes, og demokratisk kontrol afmonteres, sagde den tyske kansler i sin tale i Prag mandag.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //