Sprogforvirring i ældreomsorgen – patientsikkerhedens trues

MULTIKULTUR: En ny svensk undersøgelse viser, at ældreomsorgen i Sverige fortsat har store problemer med indvandrere, som ikke behersker det svenske sprog.

Corona-kommissionen i Sverige kritiserede i sin udtalelse i 2020 ældreplejepersonalets sprogkundskaber, men trods indsatser sidste år, såsom sprogtest og sprogrepræsentanter, består problemerne fortsat. Personale, der ikke forstår hjertepatienter eller personer med afasi og ikke kan gøre sig forståelige, er et stort problem i et flertal af de 200 kommuner, der har svaret på Ekots undersøgelse.

Ekot interviewede i forbindelse med, at resultaterne af undersøgelsen bliver indberettet, i dag 81-årige Gert, som efter et slagtilfælde modtager hjemmepleje. Han fortæller om personale, der ikke forstår, hvad han mener, så de gør noget helt andet, end det han beder om.

Ekot adresserer misforståelser og dårlig dokumentation som følge af manglende sprogkundskaber, hvilket igen truer patientsikkerheden.

Der er ikke sket meget de seneste år. I 2018 undersøgte fagavisen Kommunalarbetaren situationen med det svenske sprog i ældreplejen. Allerede dengang blev problemerne præsenteret for Ekot fremhævet.

Nordfront har interviewet Erik, der arbejder i hjemmeplejen som hjælpesygeplejerske og elevvejleder.

 

Hvordan oplever du problemet?

– Jeg arbejder i en mindre kommune, der havde en meget stor tilstrømning [af racefremmede red. anm.] omkring 2015, og man skulle tro, at problemet er mindre hos os, men tværtimod. Det blev værre, efter vi fik en centraliseret bemanding. Tidligere var det lederne, der tog sig af rekruttering og ansatte vikarerne. Nu er det en central stab, der knap møder vikarerne og endnu mindre os ude på gulvet.

– Det var enklere før, da lederen havde rekrutteringsansvaret og kunne afskedige personen, nu kan der gå uger, før der sker den mindste handling.

 

Føler du, at patientsikkerheden er truet?

– Ja. I allerhøjeste grad. Når der er personale derude, som ikke kan gøre sig forstået og ikke beder om hjælp, har man store problemer. På min arbejdsplads havde vi et tilfælde, hvor en patient lå på gulvet i over en time med mistanke om hoftebrud, fordi den, der reagerede på alarmerne den dag, ikke forstod, hvem den skulle til.

 

Hvilke foranstaltninger er nødvendige for at løse problemet?

– Det vigtigste tiltag ville være hjemsendelse, men hvis vi skal have ikke-nordiske, der arbejder inden for sundhed og omsorg, bør vi sikre, at de først og fremmest er i stand til at gøre sig forståelige, og at de forstår patientens behov. Som det er nu, tager man hvem som helst ind, men jeg har hørt fra kolleger, at tidligere fik ikke engang erfarne kolleger lov til at komme til samtale som vikar.

 

Hvordan oplever du selv sprogforvirring i ældreomsorgen i Danmark? Kontakt Nordfront.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //