Svend Tveskæg – en nordisk erobrer af England

DAGENS DATO 3. FEBRUAR: Vikingernes indflydelse over England har været stor. En af dem, der udøvede størst indflydelse, var Sven Tveskæg, konge af Danmark og senere af England.

Svend Tveskæg. Billede: Lorenz Frølich, Public domain, via Wikimedia Commons

Sven Tveskægs krigerske historie begynder dog i Norge. Olav Tryggvason havde fået mere og mere magt og var fra år 995 konge af Norge. Tryggvason spillede en stor rolle i udbredelsen af ​​kristendommen i Skandinavien, idet han myrdede og torturerede dem, der ikke ønskede at blive omvendt. Da Olav Tryggvason skulle giftes med den mytiske Sigrid Storråda, opstod der kaos ved brylluppet, da hun nægtede at gifte sig, hvis det ville betyde, at hun måtte give afkald på sin fars tro. Den kristne konge reagerede ved at mishandle hende, og brylluppet faldt igennem.

Sigrid Storråda giftede sig senere med Sven Tveskæg, konge af Danmark, og formåede at forene Tryggvasons fjender i en alliance, som med en stor flåde angreb og besejrede ham i slaget ved Svolder i 1000. Alliancen bestod af den norske jarl Erik Håkonsson, den svenske kong Oluf Skotkonung og Sven Tveskæg, konge af Danmark. Årsagen til krigen anses i høj grad for at have været magtpolitik (Olav Tryggvason havde strakt sig for meget), men Tryggvasons forsøg på at gøre Norden kristent gennem brutale metoder var heller ikke særlig populær blandt folket, som insisterede på at holde fast i de gamle skikke. Sven Tveskæg blev døbt som kristen, men siges senere at have genoptaget sine tidligere skikke. Adam af Bremen hævdede, at Tveskæg forsøgte at genindføre asatroen, selvom disse påstande er omstridte. Tveskæg siges at være blevet opdraget af sin plejefar, Palnatoke,

I 1013 sejlede Sven Tveskæg og en invasionshær til England (for anden gang) og det lykkedes dem at overtage landet. Englænderne havde gennemført en etnisk udrensning af landets danskere og Sven Tveskæg havde svoret at hævne dette. Englænderne anerkendte endelig Sven Tveskæg som deres konge, men han blev aldrig kronet, før han døde kun fem uger senere. Ethelred, den tidligere konge, der var flygtet og gået i eksil, vendte tilbage og det lykkedes at fordrive Sven Tveskægs søn, Knud den Store, som dog vendte tilbage året efter med en mægtig hær. Det lykkedes til sidst Knud den Store at blive konge over hele England, og derefter regerede vikingerne England i nogen tid fremover.

Den nordiske indflydelse på England har været stor gennem årene. Det ses ikke mindst i alle de byer, der blev grundlagt, ved de mange nordiske stednavne, der stadig eksisterer i dag, men også i forhold til sproget som helhed, eftersom det engelske sprog kan have sine rødder i det skandinaviske sprog. Det siges i høj grad at have været på grund af nordmændene, der erobrede England.

Det var på denne dag, 1014, at Sven Tveskæg døde i Gainsborough under mystiske omstændigheder.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • !Torben+Have says:

    Til tydeliggørelse:

    Der er flere stednavne, der ender på -by i England, end i Jylland, hvorfra danerne drog ud!


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //