Syriske “flygtninge” forlader Danmark: For svært at tjene penge.

INDLAND: Hver dag ringer cirka 20 syriske flygtninge til Dansk Flygtningehjælp for at høre, hvor mange penge de kan få, hvis de rejser hjem.

Ifølge Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp, vil syriske “flygtninge” gerne hjem til Syrien, fordi det er svært for dem at få adgang til arbejdsmarkedet i Danmark og fordi de har økonomisk svært ved at “leve et værdigt og fornuftigt liv”. Det er også for svært for dem at få resten af familien til Danmark. Derfor ringer dagligt 20 syriske “flygtninge” til Dansk Flygtningehjælp for at høre, hvor mange penge de kan få for at rejse hjem til Syrien.

Foreløbigt er 22 syriske “flygtninge” rejst hjem til Syrien med danske penge på lommen og 40 mangler ifølge DR at få et “ja” fra deres kommune.

En hjemrejsende kan af den danske stat få udbetalt op til 140.000 kr pr. voksen og 42.000 kroner pr. barn.

Der er i alt cirka 20.000 syrere i Danmark.

Så meget kan man ifølge flygtning.dk få udbetalt hvis man vender hjem:

Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år.

Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.
Satserne for støtten efter repatrieringslovens § 7 ser i 2019 sådan ud:

Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.

Udgifter på højst 30.600 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.600 kr. pr. person.

Hjælp til etablering i hjemlandet (udbetales i to dele): 139.274 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 55.709 kr. ved udrejsen og 83.565 kr. efter 1 år i hjemlandet). 42.476 kr. per barn (der udbetales 16.990 kr. ved udrejsen og 25.486 kr. efter 1 år i hjemlandet).

Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 16.124 kr. per voksen samt op til 20.824 kr. til transport).

Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 16.124 kr.).

Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 7.803 kr. pr. år i op til 4 år – eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 7.803 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.

Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.

Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 6.805 kr.) og til nødvendige vaccinationer.

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 520 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.

Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 10.200 kr. pr. person.

Kilder:
Ekstra Bladet


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Så kan de tage til vest Syrien, der har aldrig været borgerkrig.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //