Lederen af Stram Kurs dømt til fængsel


MENINGSUNDERTRYKKELSE: Lederen af Stram Kurs er blevet idømt tre måneders fængsel for blandt andet brud på gummiparagraffen 266b – racismeparagraffen.
3


// //