Leif Eriksson opdager Amerika


DAGENS DATO 9. OKTOBER: Den 9. oktober gik vikingen Leif Eriksson i land i Nord-Amerika – 500 år før Columbus.
0


// //