Problemet med »woke«


KOMMENTAR: Russleman reflekterer over »woke« som et afradikaliserende begreb og hvorfor nationalister ikke burde bruge det.
0


// //