Det Tredje Riges kvinder

KVINDESYN: Som modsvar til vores nuværende samfunds kulturmarxistiske fejring af Kvindernes Internationale Kampdag, bringer Nordfront her et indblik i Det Tredje Riges kvindesyn og besvarer spørgsmålet; Hvilken rolle og position havde den tyske kvinde i Det Tredje Rige?

Jeg giver kvinder de samme rettigheder som mænd; men jeg tror ikke, at de betyder det samme for den ene som for den anden. Kvinden er mandens livskammerat. Hun burde ikke belastes med byrder, som er til for manden. Men i hvert fald, hvis kvinden ikke er gift – og de er mange i Tyskland på grund af manglen på mænd – har hun ret til at tjene sit levebrød på samme måde som manden.

– Adolf Hitler (Paris-Soir, 1936)

Kvindeidealet i Adolf Hitlers Tyskland var mere mangfoldig end hvad den traditionelle propagandas forvrængede billede lader forstå, da den hævder, at kvinden havde en gammeldags position i Det Tredje Rige. Fra både et europæisk og et verdensomspændende perspektiv var kønsrollerne relativt moderne, ligesom Det Tredje Rige generelt set angående ideologi var moderne, både i andre henseender som i dets idealer. Ifølge Hitler var udtrykket “kvindernes ligestilling” i det væsentlige meningsløst, da tyske kvinder i gode tider ikke havde brug for “ligestilling”, fordi de allerede var lige.

I dag betragter vi disse begreber ud fra vores egne sociokulturelle filtre, men det er godt at huske på, at kvinden gennem næsten hele historien blev opfattet som svag og ude af stand til selvstændig tænkning eller kompliceret arbejde. Desuden tager nutidens antityske propanda Det Tredje Riges standpunkt helt ud af sin sammenhæng; man må huske, at kvinders rolle, politiske deltagelse og stemmerettighed var et ekstremt kontroversielt spørgsmål i begyndelsen af ​​1900’erne i hele Europa, og i Tyskland trådte kvindernes almindelige valgret først i kraft i 1919 – altså på samme tid som i de fleste europæiske lande og USA.  Som følge heraf var kvindens rolle og sociale indflydelse en selvfølge i den vestlige verden. For eksempel blev den perfekte husmor idealiseret i amerikansk reklame i 1950’erne, men denne opfattelse er ikke blevet dæmoniseret på samme måde som idealerne i Tyskland.

Da det nationalsocialistiske tyske arbejderparti voksede i popularitet i begyndelsen af ​​1930’erne, voksede dets popularitet særligt hurtigt blandt kvindelige vælgere – faktisk hurtigere end blandt mandlige vælgere. Statistikkerne viser også, at selv i de områder, hvor partiets popularitet faldt, forblev den særlig populær blandt de kvindelige vælgere, og antallet af kvindelige stemmer overskred endda antallet af stemmer, som mændene gav til partiet. Disse fakta viser, at de kvindelige vælgere oplevede nationalsocialismen som et passende alternativ. Derudover viser det, at kvinder valgte at stemme på partiet uafhængigt uden at lægge vægt på mandens synspunkter.

Den nationalsocialistiske kvinde var åndelig stærk og intelligent, hun havde mange evner og mulighed for at realisere dem. Den fællesnævner for kvinderne, som valgte nationalsocialismen, var også deres afsky over det billede af kvinden, som blev tilbudt af  venstrefløjen, og lønslaveriet som kapitalismen tilbød. Den aversion, som partiets kvindelige vælgere følte imod det liberale demokrati, blev forstærket af, at depressionen ødelagde landets økonomi. Selv om betydningen af ​​de traditionelle kønsroller, som naturligt sunde værdier, blev fremhævet i den nationalsocialistiske ideologi, blev disse opfattelser overdrevet af for eksempel engelske medier på tidspunktet. Faktisk var de mere alsidige end vi almindeligvis ledes til at tro.

Faktisk troede ikke-nationalsocialistiske konservative kvinder, at kvinderne skulle forblive passive og feminine trods truslen om bolsjevismen og den økonomiske krise, mens de nationalsocialistiske kvinder anså, at kvinder burde indtage en “ukvindelig” aktiv rolle i den opfattede maskuline politiske verden, for at forsvare deres kvindelige roller. De mente også, at de i kampen var side om side med mændene, selvom de ikke var aktive i partiets lederskab.

Denne sidstnævnte omstændighed var heller ikke på nogen måde underlig, da andre parter, såvel som kirkelige organisationer, ofte blev ledet af mænd på det tidspunkt. Selvom de nationalsocialistiske kvinder stort set kunne opdeles i to skoler – familieorienterede traditionalister og modernister, som ønskede at påvirke samfundet ved hjælp af uddannelse, sundhedspleje og socialt arbejde – så troede begge på, at kvinder og mænd er lige så værdifulde for samfundet. Begge mente også, at der skulle være en social forskel mellem maskulin og feminin. Derudover var de enige om, at den liberale, moderne og industrialiserede verden havde devalueret kvindens status, hendes sikkerhed og værdi i samfundet.

I Det Tredje Rige hædres mødre med hæderskors som anerkendelse for deres opdragelsesarbejde.

Modernisterne, som oftest var mere militante nationalsocialister end traditionelle, troede – baseret på traditionelle skikke og den akademiske forskning på det tidspunkt – at kvinder og mænd havde været mere lige i præ-kristne samfund, men de troede også, at ægteskab skulle indgås mellem lige mænd og kvinder, og at kvinder ikke skulle opgive femininiteten. Derudover var blodlinjen en selvfølge for den biologiske verdensanskuelses tilhængere. Desuden ønskede man heller ikke at prioritere kønsstridigheder, fordi den tyske nation behøvede at varetage al potentiale til vigtigere opgaver.

Selvom det nationalsocialistiske arbejderparti efter magtovertagelsen stabiliserede økonomien ved at tilbyde kvinder rollen som husmor og mændene rollen som familieforsørgere, samtidig med at man understregede betydningen af ​​traditionelle roller i officielle taler, fortsatte rolledebatten i Tyskland, ligesom i resten af ​​den vestlige verden. Forventningerne til kvinder varierede afhængig af den økonomiske og politiske situation. Den grundlæggende idé var imidlertid, at både mænd og kvinder gjorde sit for den fælles stamme og nationens bedste. Fleksibilitet blev praktiseret uden at skulle opgive idealerne eller ideologien.

Ud over de blødere værdier tilbød man også et ideal for den stærke, kraftfulde kvinde, som også formåede fysisk arbejde, når det var nødvendigt. Kvindens betydning som husmor, beskytter, kulturbærer og støtte af den økonomisk politik blev stærkt understreget, men ideen om en arbejdende kvinde blev ikke afskediget eller glemt. Faktisk var ideen om, at alle kvinder skulle blive hjemme, temmelig usædvanlig; Nogle gange krævede familiens økonomiske situation det, eller der var erhverv, som kvinder simpelthen bestred bedre.

Uden på landet var det en naturlig del af kvinders liv, at de også udførte fysisk arbejde, ud over at passe på familien. Denne arbejdsindsats blev også fremhævet af det nationalsocialdemokratiske partis ledelse og førte til forbedringer af ​​arveretten for bondegårdens hustruer og døtre. Derudover havde de ældre børn, der flyttede uden for hjemmemiljøet, brug for støtte, overvejelser og aktiviteter, og derfor var det godt, hvis kvinderne kunne påvirke sagen. Den økonomiske politik tilbød også alternativer, der alle var nyttige: man ville ikke tvinge kvinderne til arbejde, men de kunne i stedet vælge familien, hvilket også ville være økonomisk bæredygtigt takket være forskellige bonusser og låneprogrammer.

Det Tredje Riges Adolf Hitler var heller ikke så stram som nutidige medier og Hollywood-karikaturer lader forstå. Hitler var en ekstremt populær politisk kandidat blandt kvinder, og for eksempel beskrev de nationalsocialistiske kvinder ham med ordene “denne enkle mands ærlige og stabile blik strømmede som solens stråler ind i menneskemængdens 22.000 hjerter” og “hans ansigtstræk var fredfyldt og oprigtigt, mens ilden skinnede i hans øjne”.

Da Hitler ledte Tyskland, fik han konstant breve fra sine beundrere, hvoraf nogle endda kunne være romantiske. Ikke desto mindre optrådte Hitler respektfuldt over for kvinder, i modsætning til hans samtidige Winston Churchill, som var vant til at pointsætte sine kvindelige festgæster ud fra deres udseende. Under sin tid som minister for indre anliggender var Churchill en hård modstander af kvinders stemmeret og ansvarlig for undertrykkelsen af ​​demonstrationerne for kvindernes stemmeret. Han blev endda angrebet af en rasende suffragette, som angreb ham med en ridepisk.

Mødres, kvinders og døtres velbefindende var vigtig for det nationalsocialistiske Tyskland. Hitler tog kræftforebyggelsen meget personligt og fordybede sig selv i de seneste forskningsresultater, også i krigstid, fordi hans mor, Klara Hitler, døde efter en mislykket brystoperation. Som en pioner inden for kræftforskning startede Det Tredje Rige som det første land i verden en kræftforebyggelseskampagne, som opmuntrede til selvundersøgelse og screening af bryst- og livmoderkræft. Derudover blev det forsøgt at sikre, at gravide ikke behøvede at deltage i groft arbejde i landet med det formål, at reducere antallet af spontane aborter.

Selvom eksempelvis Hitler og Tysklands propagandachef Joseph Goebbels i deres offentlige taler ofte fremhævede de væsentlige værdier i hjemmet og familien, blev kvindernes mangfoldige evner også værdsat i det nationalsocialistiske samfund. Finske kvinder fik også deres andel af denne påskønnelse. For eksempel havde forfatterinden Hella Wuolijokis skuespil “Niskavuoren naiset” (Niskavuori’s kvinder), som handler om stærke kvinder, præmiere i Tysklands nationale teater i 1938, og det blev foreslået, at skuespillet fortsat skulle vises, trods Wuolijokis venstrefløjsekstremisme og skyggefulde aktiviteter.

I Berlin i 1943 blev der på initiativ af tyske kvindebevægelser også åbnet en stor kunstudstilling, der viste værker fra finske kunstkvinder. Det fik meget opmærksomhed i pressen, fordi udstillingen primært fokuserede på kvinders kunst. Det blev også antaget, at udstillingen ville blive vist i München, men udstillingsstedet blev ødelagt under bombningerne. Udstillingen i Berlin blev også udskudt på grund af bombningerne og de problemer de forårsagede.

Den finske Lotta Svärd-organisations leder Fanni Luukkonen blev også anerkendt under udstillingen, og hendes tysklandsbesøg glædede NS-Frauenschafts leder Gertrud Scholtz-Klink. Scholtz-Klink, som selv var enke og mor til seks børn, havde takket være Hitlers beslutning nået en ledende stilling inden for den tidligere mandsledede kvindebevægelse. Luukon besøgte også Hitler i hans hovedkvarter i 1943, hvor Hitler ærede hende med det tyske ørnekors for hendes indsats. Luukon er den eneste ikke-tyske kvinde hædret med prisen.

Fanni Luukkonen og Adolf Hitler.

En af de mest kendte kvinder i Det Tredje Rige var filminstruktøren Leni Riefenstahl. Hun var kunstnerisk talentfuld og blev kendt som maler, danser, skuespiller og fotograf. Hendes talent vækkede Hitlers opmærksomhed – han bad hende om at lede filmen Triumph des Willens (Viljens triumf), som gjorde hende bredt kendt. Filmen vandt flere priser, herunder Grand Prix i Paris i 1937. Kunstnerisk var det tidens mesterværk, og det var teknisk banebrydende. En anden af Riefenstahls berømte værker er filmen Olympia, som i 1957 blev opført som en af historiens ti bedste film. Riefenstahl og Hitler kom personligt godt overens, og flere af hendes projekter blev finansieret af den tyske stat.

På trods af hendes talent blev hun stemplet for resten af ​​sit liv efter krigen og Tysklands tab. Hun endte udenfor filmkredsene, selvom hun flere gange forsøgte at bevise, at hun ikke var politisk aktiv. Hendes film fra før krigen blev beskrevet som racistiske og fascistiske, mens de for det meste var æstetiske kreationer.

Hun blev mødt af samme holdning selv i senere kommentarer, tilføjet om hendes fotografier af den afrikanske Nuba-stamme; Den jødiske kulturelle personlighed Susan Sontag hævdede for eksempel, at fotografierne var et bevis for Riefenstahls “fascistiske æstetik”. Den amerikanske avis The Saturday Evening Post skrev om det 20. århundredes måske mest talentfulde filmskaber i nedsættende termer som “Nazi Pin-up Girl: Hitler’s No. 1 Movie Actress“. Selv efter krigen gjorde man livet vanskeligt for Riefenstahl, og endelig endte hun også i retten som en hundredårig gammel kvinde, beskyldt for at nægte visse detaljer om den såkaldte “holocaust”.

En måske mindre kendt og anerkendt person, der endog fortjener mere ærbødighed, er Det Tredje Riges pionerpilot Hanna Reitsch, “Die Hanna”. Oprindeligt havde Reitsch tænkt sig at blive læge, hvilket gav hende ideen om flyvende læger, som førte hende til flyvningen. Hun blev født en ægte vovehals. Hun begyndte at flyve i 1932 med svævefly (motorfly blev forbudt efter Første Verdenskrig), og allerede året efter afsluttede hun sine medicinske studier for at blive pilot. Allerede inden for et par år slog hun en rekord inden for svæveflyvning og arbejdede som svæveflylærer og stuntpilot. Reitsch var også den første kvinde til at flyve over alperne med svævefly.

I 1937 startede Reitsch som testpilot og udvikler for Luftwaffe, og kom som første kvinde i verden til at flyve helikopter. Hun præsenterede også svæveflyvning i Finland i 1934, hvor Finlands svæveflyvningsbedrift begyndte. Takket være hendes utrolige flyvende talent blev hun Hitlers favoritflyver. Hun blev den eneste kvinde til at modtage første grad af jernkorset. Blandt utallige andre ære og præmier modtog hun også af Hitler, som den eneste kvinde, et diamantdekoreret og forgyldt Luftwaffe-mærke.

I løbet af krigens sidste dage lykkedes det Reitsch at flyve gennem det hårde luftforsvar for at møde Hitler i sin bunker i det omringede Berlin, selv om hendes fly blev ramt af ilden. Slutresultatet af krigen stod allerede klart, og selvom Reitsch udtrykte et ønske om at dø i bunkeren, beordrede Hitler hende at flyve væk fra Berlin. Det lykkedes hun med, selv om hun til sidst blev fanget af de allierede styrker.

Trods det faktum, at krigens slutresultatet i høj grad påvirkede Retischs liv, fortsatte hun entusiastisk hendes flyvning, slog rekord og bevarede hendes stolthed og sit minde uden at lade medierne tilsværte hende. I et af sine sidste interviews berettede hun følgende:

I Tyskland er der millioner af mennesker, der elsker mig. Kun den tyske presse er blevet beordret til at hade mig. Det er statslig propaganda. Siden 1945 har tyskerne ikke haft lov til at skrive om mig. De er bange for, at jeg vil sige noget positivt om Adolf Hitler. Men hvorfor ikke? Takket være Adolf Hitler er vi tyskere pionerer inden for rumfart, før vores tid, før verden. […]

Jeg skammer mig ikke for at sige, at jeg troede på nationalsocialismen. Selv i dag har jeg det diamantdekorerede jernkors som Hitler gav mig rundt om min hals. Men i dagens Tyskland finder du ikke en enkelt person, der stemte for Adolf Hitler. […] Mange tyskere føler sig skyldige på grund af krigen. De forklarer dog ikke den sande skyld som vi deler – nemlig at vi tabte.

Hanna Reitsch havde ret – hun havde ingen grund til at skamme sig. Det var jo takket være det nationalsocialistiske Tyskland, at hun havde mulighed for at arbejde med det hun elskede. Det er et bevis på, at det nationalsocialistiske Tyskland i praksis tilbød forskellige roller for de kvinder, der elskede landet – og alle roller tilbudt, var på en eller anden måde pionerroller.

Kilder:
Allman, J. 2013. Phantoms of the Archive: Kwame Nkrumah, a Nazi Pilot Named Hanna, and the Contingencies of Postcolonial History-Writing. American Historical Review, 118(1): 104–129.

Harvey, E. 2004. Visions of the Volk: German Women and the Far Right from Kaiserreich to Third Reich. Journal of Women’s History, 16:3, 152–167.

Koonz, C. 1976. Nazi Women Before 1933: Rebels Against Emancipation. Social Science Quarterly, 56(4):553–563.

Lovin, C.L. 1986. Farm Women in the Third Reich. Agricultural History, 60(3):105–123.

Mertanen, T. 2009. Suomalaiset naistaiteilijat Kolmannen valtakunnan vieraina. Tieteessä tapahtuu, 2/2009: 53–58.

Rupp, L. 1977. Mother of the ”Volk”: The Image of Women in Nazi Ideology. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 3(2): 362–379.

Worthen, H. 2007. Playing Nordic: The Women of Niskavuori, Agri/Culture, and Imagining Finland on the Third Reich Stage. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston paino.

 


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Fardaus says:

  Jeg synes faktisk kvinder i 20 århundrede virker stærkere end i dag

  • Fardaus says:

   Jeg synes faktisk kvinder i det 20 århundrede virker stærkere end i 21 århundrede.

  • Lars Agerbæk med æ says:

   For noget tid siden var jeg til en 50 års fødselsdag. En gæst på omkring samme alder holdte en tale for fødselaren. Hun talte om hvordan kvinder havde mere indflydelse end nogensinde før. Hun var selv mor til et enkelt barn. Jeg ved ikke hvad hun mente med indflydelse. Stemmeret? Foreningsliv? Forældregrupper? Arbejdspladsen?
   og det fik mig så til at tænke på de gode gamle dage hvor kvinder fik mange børn. Hvis jeg skulle sammenligne den indflydelse en mor havde på hendes syv børns liv, med den indflydelse en højtuddannet mor med et barn har i dag. Så ved jeg godt hvilken kvinde jeg mener har haft den største indflydelse.

 • Måske fordi de ikke prøvede at efterligne mænd

 • Rigtig spændende artikel og meget velskrevet.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //