Ukraine indfører kvindelig værnepligt

UKRAINEKONFLIKTEN:visitukraine.today informerer en juridisk ansvarlig på et rekrutteringscenter om betingelserne for registrering og mobilisering, når den kvindelige værnepligt efter forordningen træder i kraft til efteråret.

Genrebillede: Kvindelige soldater. Foto: Pixabay (Public Domain).

Fra den 1. oktober i år skal kvinder i Ukraine ifølge en forordning fra landets forsvarsministerium melde sig til militærtjeneste. Forordningen blev allerede vedtaget i december sidste år. Men siden Ukrainekonfliktens udbrud har der været usikkerhed om, hvordan og i hvilket omfang den skal implementeres.

På hjemmesiden visitukraine.today informerer nu Yuriy Hryva, leder af den juridiske gruppe på et regionalt territorialt rekrutteringscenter, om detaljerne omkring kvinders registrering og mobilisering. Ifølge Hryva er det kvinder under 60 år »uden kontraindikationer på grund af deres helbred, og hvis erhverv eller speciale er i forsvarsministeriets interesse«, der er berettiget til registrering.

Fagfolk som programmører, læger, advokater, journalister, musikere, socialrådgivere, revisorer og personale på restauranter og hoteller nævnes som eksempler.

Registrering af en kvinde, forklares det, betyder, at en kvinde bliver værnepligtig og »befinder sig som reserve hos Forsvaret, Nationalgarden eller andre militære sammensætninger«.

Hryva understreger, at registrering ikke nødvendigvis betyder øjeblikkelig mobilisering, men at værnepligtige kvinder i krigstid kan inddrages i arbejdet med at sikre statens forsvar. I efterkrigstidens (fredelige) periode kan kvinder derimod kun optages i militærtjeneste og tjeneste i militærreserven efter aftale på frivillig basis.

På spørgsmålet om, hvorvidt en kvinde med mindre børn bliver indkaldt til militærtjeneste, svarer Hryva:

Nej, kvinder med mindre børn under 18 år er ikke berettigede til værnepligt på grund af mobilisering. Værnepligt i disse tilfælde er kun mulig med samtykke fra kvinden og kun i dennes bopælskommune.

 

Liste over forpligtelser

Endvidere præsenteres en langt liste over værnepligtiges pligter på hjemmesiden.

Disse skal ubetinget:

 • Sikre sig, at de er optaget i militærregistret i bopælskommunen. I tilfælde af midlertidig afrejse uden for Ukraine skal man være på det konsulære registreringssted ved Ukraines diplomatiske repræsentationer.
 • Indberette til det lokale center for personale og social bistand inden for den frist, der er fastsat i de modtagne dokumenter.
 • Undgå at skifte bopæl uden tilladelse fra en militærkommissær, SBU-chefer eller udenlandsk efterretningstjeneste efter mobiliseringsmeddelelsen og i krigstid.
 • Gennemgå ordineret lægeundersøgelse og behandling.
 • Gennemgå militærtjenesteuddannelse, udføre militærtjeneste og udføre militære opgaver i reserve.
 • Melde sin afmelding det til det lokale center syv dage før bopælsskifte
 • Inden for syv dage underrette de organer, hvor de er i militærregistret, om ændring af civilstand, sundhedstilstand, bopælsadresse (bopæl), uddannelse, arbejdsplads eller stilling.
 • Straks underrette de lokale bemandingscentre ved tab af det militære registreringsdokument.

Kilder:
Cornucopia
VisitUkraine


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Noel Khamo says:

  Ukraine er ved at blive elimineret af rusland

 • Noel Khamo says:

  Zelensky den jøde


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //