Undersøgelse viser at hver tredje dansker ser kritisk på kønsneutralt sprogbrug

SAMFUND: En undersøgelse fra Dansk Sprognævn viser at en vis størrelse af den danske befolkning er kritiske overfor kønsneutralt sprogbrug. 

Respondenternes holdninger til at nogle personer ønsker at blive omtalt med kønsneutrale pronominer.

En ny undersøgelse med 3911 respondenter fra Dansk Sprognævn, viser at 30 procent af den danske befolkning har en negativ holdning til kønsneutralt sprogbrug.

Af disse 3911 respondenter identificerede 66% sig som kvinder, 27% som mænd, 4% som nonbinære, 1% som kønsflydende, og 2% som noget andet. 18% af respondenterne angav at de er aktive i LGBT+-miljøet.

Alder på undersøgelsens respondenter.

Geografisk er respondenterne spredt ud over hele landet. Der er flest fra hovedstadsområdet (37%), derefter Region Syddanmark (24%), og færrest fra Region Nordjylland (8%). Respondenterne er forholdsvis veluddannede. Majoriteten har en lang videregående uddannelse (36%) eller en mellemlang videregående uddannelse (29%), men der er også 15% hvis højeste uddannelse er en gymnasial uddannelse, og 9% som kun har en grundskoleuddannelse.

Marianne Rathje, seniorforsker i Dansk Sprognævn, forklarer til Berlingske at kønsneutralt sprogbrug »endnu ikke er blevet hverdagskost for danskerne«.

»Samtidig handler ens erfaringer om, hvor man kommer fra i landet, og hvilket køn man har. Kvinder har eksempelvis nemmere ved det end mænd.«


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Anonym says:

  “Kvinder har eksempelvis nemmere ved det end mænd.”
  Ironisk.

 • 18% af danskerne er ikke bøsser says:

  “Spørgeskemaet blev distribueret til forskellige målgrupper1 for at få et så repræsentativt datasæt som muligt. Disse grupper distribuerede vi spørgeskemaet til via mail til diverse foreninger, specifikke skoler og gymnasier. Vi forsøgte også at nå ud til nogle af målgrupperne via Facebook ved at slå spørgeskemaundersøgelsen op i forskellige grupper, bl.a. i bygrupper og diverse interessegrupper. Overordnet sigtede vi også efter at få en bred fordeling ift. køn, alder, geografisk placering, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.”

  Det er et amatøragtigt forsøg på at få en repræsentativ undersøgelse. De har bare sendt spørgeskemaet ud til en række forskellige grupper, og så bare håbet at dem der svarede i sidste ende er repræsentative for landet. Og man ser også, hvad man kunne forvente med deres amatøragtige fremgangsmåde, at der er et ekstremt selektionsbias; folk er der aktive i bøssemiljøet er gået ind for at svare på spørgeskemaet, og andre har ikke gidet. Dette kan man se ret tydeligt ved, at “18% er aktive i LGBT+-miljøet”. Der er ikke 18% af danskerne som er aktive i bøsseforeninger.

  Med andre ord så har de fået svar som er langt mere positive overfor brugen af kønsneutralt sprog, ved at spørge for mange bøsser, end hvad den danske befolkning faktisk mener på området.

 • Anonym says:

  Sådan går det hver gang med de spørgeskemaer. De præsenteres på en måde så den ønskede målgruppe er mere motiveret for at deltage (for slet ikke at nævne hvor meget spørgeteknik kan manipulere svar). Hvis enhver der læser denne kommentar spørger de næste fem personer de ser “Er jeg en mand eller en kvinde?” får de det rigtige svar >95% af gangene.
  Men hvis man sender spørgeskemaer rundt til bøsserne og spørger “Er det okay at nogle få mennesker ønsker at betegnes kønsneutralt?”, så får man nok noget der ligner det ovenstående.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //