Venstreorienterede udvikler psykiske lidelser i langt større omfang end deres meningsmodstandere

VIDENSKAB: Nyt studie viser, at venstreorienterede, og især personer som identificerer sig som marxister, oftere lider af psykisk sygdom.

Forsker Emil O. W. Kirkegaard og hans team ved Ulster Institute for Social Research har foretaget en undersøgelse med titlen “Mental Illness and the Left”, hvor udgangspunktet var at undersøge, hvordan mental sundhed fordelte sig langs det politiske spektrum. Undersøgelsen blev gennemført som en kumulativ tværsnitsundersøgelse med data fra 1972 og med næsten 65.000 deltagere. Titlen kom efter, at testresultaterne var tilpas entydige. Undersøgelsens hovedkonklusion var, at forekomsten af ​​psykiske lidelser var op til 150% højere blandt “ekstremt liberale” end blandt “ekstremt konservative”.

Psykiske lidelser er ofte et alvorligt anliggende, og alle der lider af psykiske diagnoser, bør få al den hjælp, de kan få. Nu viser et studie, at psykisk sygdomme og selvmord er langt mere udbredt, jo længere til venstre man kommer på det politiske spektrum. Det har imidlertid ikke været muligt at afgøre, hvorfor dette er tilfældet, og det vil heller ikke blive gjort denne gang. Der er tidligere blevet argumenteret for, at en tro på Gud, noget hellig over sig selv, en traditionel kernefamilie med kønsrollerne klart defineret og generelt en ikke-materialistisk holdning til livet (værdier, der traditionelt er forbundet med en konservativ holdning), bidrager til at begrænse udbredelsen af ​​psykiske lidelser. Liberale og venstreorienterede ønsker imidlertid at dyrke individet, undergrave den traditionelle familiemodel og har lidt tilovers for det hellige.

Spørgsmålet er her, såvel som forbindelsen mellem veganere og psykiske lidelser, hvad kom først: den mentale forstyrrelse eller ideologien/diæten? Søger de med psykiske lidelser efter venstreradikalisme og veganisme, eller skaber den liberale og venstreorienterede kontekst psykiske lidelser i sig selv? Den venstreekstreme, mørke opfattelse af omgivelserne har netop som basis en form for erkendelse af ens egen utilstrækkelighed, at alle er bedre end en selv. Det accepterer den liberale ikke og projicerer selvhadet mod resten af ​​samfundet: Hvis jeg har det forbandet, skal alle andre have det forbandet.

Undersøgelsen viser også, at psykiske lidelser er steget blandt studerende, og især doktorgradstudenter. Undersøgelsen konkluderer ikke, men spørger, om der er noget ved at være i et universitetsmiljø, der skaber psykiske lidelser og sandsynligvis har en tiltrækkende effekt på dem med dårlig mental sundhed.

Konklusionen er ellers i overensstemmelse med resultaterne fra utallige andre undersøgelser gennem flere årtier og bekræfter kun disse.

Eksempelvis viser et studie fra starten af 2020, at venstreorienterende oftere er psykisk syge – især blandt de, som samtidig identificerer sig som marxister.

I dette studie, foretaget af med det internetbaserede spørgeværktøj Slate Star Codex, indgik mere end 8000 personer. Resultatet viste, at venstreorienterede personer oftere lider af psykiske sygdomme som skizofreni, bipolar lidelse, borderline personlighedsforstyrrelse og depression.

Det viste også, at den største andel af personerne som har diagnose på psykisk sygdom, 38 procent, er de som også identificerer sig som marxister. Andelen som har en psykisk sygdom er lavest blandt de konservative, 12,1 procent.

Den amerikanske forfatter og advokat Ann Coulter, som kom på slagordet «liberalisme er en psykisk sygdom», ser altså ud til at have en vis støtte i sin observation.

Kilder:
Samhällsnyt
Summit
Summit
ReserchGate
Daily Mail
Bild


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Krautling says:

    Giver meget god mening. Man skal være noget så skizofren for at få det verdenssyn til at hænge sammen. Lige pludselig, så vælter deres indre korthus, fordi det er holdt oppe af et hav af løgne og vrangforestillinger. Et eksempel kunne f.eks. være, at de støtter palæstinensisk selvstyre (altså nationalisme), men foragter danskere, der gør det samme. Det skaber et meget giftigt indre miljø. Men ak, de fleste er alt for uintelligente og mangler den nødvendige selvreflektion til nogensinde at kunne tænke og filosofere sig ud af det, og så ender de med psykiske lidelser.

  • Ja det var så ikke en undersøgelse der kom ud med et chok resultat.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //