Vi hvide europæere har en pligt til at redde det jødiske folk

DEBAT: Hvad skal hvide europæiske mennesker gøre med det jødiske folk? Dette er et spørgsmål, som bliver mere og mere aktuelt for hver dag.

Foto: TheCuriousGnome (CC BY-SA 3.0).

Jeg har tænkt meget på dette og kommet frem til hvilke metoder, der der må tages i brug mod det jødiske folk. En fuldskala transformation inden for den jødiske gruppe er nødvendig, hvis ikke, vil den jødiske gruppe ikke overleve. Derfor kræves det, at de metoder jeg præsenterer, skal bruges uanset hvor jøder findes, både i Israel og Brooklyn, New York.

Vi kan først begynde at hjælpe det jødiske folk, når hvide mennesker har overtaget magten i hele Vesten. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder mod dette mål, og har det som udgangspunkt, for at være i stand til at implementere de andre metoder, der kræves til den fremtidige redningsaktion.

Det vigtigste er, at vi overtager bankerne i verden og i Israel. Ved hjælp af bankerne kan vi styre pengepolitikken effektivt for vores formål. Hensigten må være skjult i begyndelsen for ikke at vække noget reaktionært og anti-progressivt ønske fra det jødiske folk. Alt kan købes med penge, og hvide styrer nu seddelpressen såvel som nullerne og etterne. Dette er nødvendigt for det, vi oprindeligt planlægger at bygge.

Oprettelsen af ​​filmselskaber, aviser og tv-stationer har prioritet, hvor vi vil ansætte de lidt mere intelligente jøder, men ikke dem, der er idealistiske og tilstrækkeligt intelligente nok til at forstå, hvad der foregår, fordi disse jøder ofte har problemer med at forstå de metoder, hvide europæere skal bruge for at redde det jødiske folk gennem en multietnisk og multikulturel transformation.

Ved hjælp af den kontrollerede bankvirksomhed kan vi tilbyde disse propagandister, undskyld, jeg mener uafhængige journalister, gode, fine lønninger, og at skrive om hvor intelligente disse «eksperter» faktisk er for det jødiske folk. At det netop er jøder, der er ansat som journalister og «eksperter» skaber en jødisk autoritet, der kan hjælpe resten af ​​det jødiske folk med at blive informeret om disse progressive synspunkter. Men vi er nødt til at holde det redaktionelle for os selv.

Takket være avisen kan vi begynde at formidle de ideer, der er nødvendige for at redde det jødiske folk fra det jødiske folk selv. Den første idé er ideen om «det frie marked». Hvorfor er det «frie marked» vigtigt, undrer du måske? Vi må få det jødiske folk til at acceptere sandheden om, at det frie marked er den sandeste ting på denne jord. Det frie marked skaber på alle områder, hvor det er tilladt at eksistere, den frieste og sundeste konkurrence.

Stop de jødiske racister

Således kan vi ved hjælp af vores seddelpresse opkøbe de jødiske virksomheder. Her må vi passe på reaktionære nationalistiske zionister, som selvfølgelig vil stikke en kæp i hjulet for os hvide. Zionisterne vil hævde, at kun jøder skal have tilladelse til at eje virksomheder eller territorier i deres lande og lokalsamfund.

Sådanne nationalistiske ideer er direkte skadelige for vores frelsesindsats, og derfor behøver vi, med hjælp fra vores medieselskaber og selskaberne vi nu har investeret i, at fryse ud disse zionister fra resten af ​​det jødiske samfund. Vi er det mest progressive parti, der automatisk gør os godt, hvilket betyder, at de, der er imod os, per definition altid er onde, tilbagestående mennesker, som fortjener at lide.

De reaktionære zionister vil naturligvis forsøge at advare resten af ​​den jødiske gruppe. De vil male et billede af hvide europæere som bankejere og avisredaktører, men vi vil sørge for, at der er en jødisk person i bestyrelserne, åbenlyst godt betalt, skulle han begynde at tale lidt for højt om hvid europæisk indflydelse, så betyder det, at han er racistisk, og det er ikke tilladt i bestyrelserne for selskaber. Der er bestemt flere gode antiracister, der kan udfylde hans plads med en pæn løn, som den tidligere racist havde.

Vi må afklare for resten af ​​den jødiske gruppe, hvad en sådan zionistisk snak faktisk er, nemlig racisme, fordi der også er jøder i bestyrelserne! Det, VI opfatter som racisme i den jødiske gruppe, må bestemt ikke forekomme under nogen omstændigheder.

Med bankerne, aviserne og selskaberne i vores hænder kan vi begynde at arbejde mere og mere med de metoder, der kræves for at redde det jødiske folk. Takket være kontrol over store dele af det jødiske samfund, må selv den jødiske intelligentsia acceptere de hvides progressive præmisser for de hvide, hvis de vil komme hvor som helst i det jødiske samfund.

Ved hjælp af universiteterne træner vi den næste generation af jøder til at gå ind for demokrati, liberalisme, marxisme og konservatisme. Alt andet er fjendtligt over for det jødiske folk i sig selv, og bør derfor kun undervises som det mest ærbødige, der har eksisteret på denne planet.

Universiteterne og skolerne bør lære jøderne sandheden om, at der virkelig ikke er nogen jødisk religion, for den har de taget fra andre folkeslag. Enhver tale om noget jødisk folk skal betragtes som racistisk, for dette ekskluderer andre mennesker. Der findes heller ingen jødisk kultur, fordi den er blot lånt fra andre folkeslag.

At der overhovedet skulle være et jødisk folk, er foruroligende, da vi alle kommer fra Afrika, og med nutidens genetiske teknologi kan vi se, at der ikke er noget typisk jødisk folk. Alle jødiske individer er virkelig bare mennesker og intet andet. Som mennesker er vi alle lige meget værd.

Desværre vil der med al denne visdom, vi giver det jødiske folk, være nogle, der angriber hvide europæere for vores arbejde. Disse er uforbederlige, men heldigvis kontrollerer vi hvide nu stort set den jødiske nations fortælling. Det vil være nødvendigt, at disse individer fryses ud, ellers kan de forhindre det progressive arbejde, der gør det jødiske folk mere liberalt og mere frit. Vi er nødt til at sige, at sådanne ideer har ført til pogromer mod uskyldige hvide gennem historien. Her er det kun fantasien, der begrænser, hvad vi kan beskylde disse jødiske nationalister for.

På dette tidspunkt vil vi have rigeligt af alle slags professorer ved universiteter, der kan give autoritet til sådanne anklager. Det jødiske folk kan naturligvis ikke tillades nogen debat, selvom de hævder, at hele det videnskabelige system er baseret på dette, fordi det vil føre til sanktionering af jødiske nationale synspunkter, og det er at forfægte anti-hvidt had og racisme.

Vi hvide europæere bliver også nødt til at bygge civile efterretningstjenester, der opererer under et antiracistisk dække. Vægten vil blive placeret på, hvad den jødiske statsborger siger, eller hvad vi kan få det jødiske folk til at tro, at den jødiske statsborger siger ved at fordreje det, de har sagt. Vi ønsker ikke at fokusere mere på, hvad andre grupper gør mod det jødiske folk, men vi er nødt til at skrive lidt om dette for at få jøder til at tro, at organisationen er antiracistisk.

Da de jødiske samfund kommer til at være demokratiske samfund, tillader vi, at store dele af det jødiske folk selvfølgelig frit kan føre krig mod de jødiske nationalister, som stadig er imod vores gigantiske redningsindsats. Hvis en uforbederlig jødisk nationalist skulle slå tilbage mod en gruppe heroiske jødiske anarkister, vil hvide europæere og vores jødiske allierede naturligvis håndtere dette. Med hjælp fra politiet og retsvæsenet kan vi omsider fængsle den jødiske nationalist for hans sabotage af det demokratiske og liberale samfund og den hvide redningsaktion.

For den jødiske anarkist venter en belønning med tv-besøg og en stor kompensation for hans «lidelse», da den grusomme nationalist vovede at bekæmpe hans angreb.

Jødisk racisme må bekæmpes for enhver pris, gennem etnisk mangfoldighed og kultur i ethvert jødisk samfund, hvor vigtigheden af ​​dette ikke kan undervurderes, da et sådant samfund vil være det bedste i verden!

Skabe folkevandring for at redde det jødiske folk

Men når folk modvilligt flytter på sig, har vi brug for hvide europæere for at skabe en situation, hvor vi slår to fluer med et smæk. Da Kina muligvis kunne true den europæiske redningsaktion og er et diktatur, kan vi få det jødiske folk til at indse, at demokrati og liberalisme må spredes til Kina, og på denne måde redder vi også det kinesiske folk.

Diktaturet i Kina vil naturligvis ikke tænke sådan om det, og hvis det kinesiske folk ikke ønsker demokrati og liberalisme, betyder det, at de desværre er blevet hjernevasket af det kinesiske diktatur, så vi må bombe og nedbryde dem. Denne opgave er bedst egnet til det jødiske folk, fordi gennem vores hjælp har skabt en utrolig ånd og vilje til at redde andre nationer og folkeslag.

Når krigen er vundet, og mange kinesere nu er hjemløse og på flugt, må vi igen tænke på de menneskerettigheder og værdier, vi har lært det jødiske folk. De kinesiske flygtninge  passer selvfølgelig bedst i Israel, det samme land, der oprindeligt angreb dem!

Det er forståeligt, at der vil være bitterhed fra kineserne over at være blevet bombet, og vi hvide europæere vil stå forrest for at anerkende, at det er det jødiske folk, der har skylden, og derfor må de kompensere for dette ved at bringe endnu flere kinesiske flygtninge til Israel, i stedet for at hjælpe dem i deres eget land.

Når Israel er blevet demokratisk, giver vi selvfølgelig disse nye jøder statsborgerskab så hurtigt som muligt, så de kan stemme. Det er trods alt, hvad demokrati er baseret på. Det er også fremragende, at både en jødisk person og de nye jøder, skal få et lige antal stemmer. Alle menneskers ligeværd er retningslinjen for det fremtidige Israel.

Da redningsarbejdet kræver etnisk mangfoldighed, er det ikke nok med bare kinesere, men det jødiske folk vil naturligvis modtage de fattigste mennesker fra alle jordens hjørner, og forsørge dem i Israel, og i alle andre jødiske samfund.

Hvis det jødiske folk føler, at der begås for mange forbrydelser mod dem, fordi de er lidt rigere, må vi sende ind den jøde, der er bedst egnet til at være en national politichef, så han kan fortælle hele det jødiske folk, hvilke lidelser disse kriminelle sikkert har, som de er påvirket af. Selvfølgelig skal vi hvide informere jøderne om, at forklaringen på disse forbrydelser altid skal være i overensstemmelse med en samfundsøkonomisk model. Det betyder, at vi er nødt til at overføre ressourcer fra de rige jøder, til de nyankomne, hvilket kan gøres gennem skatter.

Med denne model forhindrer vi yderligere jødisk racisme, og får samtidig det jødiske folk til at indse, at det eneste nødvendige er, at det jødiske folk skal betale flere skatter, som senere kan distribueres til de nye jøder, eller om man skal se på det på en mere korrekt måde: Disse mennesker er nu er lige så jødiske som jøderne selv, så disse forbrydelser kan endelig ophøre, og alle har det lige liberalt, demokratisk og marxistisk som sin nabo.

Opdrag jøderne i en ånd af demokrati, liberalisme, marxisme og konservatisme

Ikke alle jøder vil bryde sig om dette, disse skabsracister må inkluderes i rigtig tænkning. Heldigvis har vi oprettet et parlamentarisk system med flere forskellige partier, der gør det muligt for hele det jødiske folk at blive opdelt i forskellige grupper, hvilket betyder, at jøderne ikke kan forene sig som et folk. Denne splittelse er ikke ond, som nogle tilbagestående hævder! Tværtimod: Det er den bedste situation for alle mennesker på jorden!

I dette system vil de jøder, som er de mest liberale, marxistiske og demokratiske være de eneste, der bliver trukket frem. Disse jøder vil være ledere og repræsentanter for resten af ​​det jødiske folk. De vil være i frontlinjen af ​​den igangværende transformation, der vil gøre det jødiske samfund totalt demokratisk og antiracistisk.

Men der er altid pessimister, og for at kanalisere den stadigt stigende mængde af synspunkter, som er fjendtlige over for hvide europæiske redningsplaner, må der oprettes et parti med jøder selv i spidsen, så andre jøder kan føle, at der er et parti for dem også.

Dette parti er designet til at kanalisere de sociale bekymringer, som opstår. I stedet for at angribe det faktum, at alle verdens immigranter kommer til Israel, vil disse jødiske repræsentanter fokusere på at kritisere deres ikke-liberale og udemokratiske kulturer. Da de ikke rigtig er noget der er jødisk, kan alle blive jøder, bare de lærer den jødiske kultur. Denne form for integrering og assimilering mellem de forskellige etniciteter og kulturer vil skabe den mest varige og reneste jødiske kultur, der nogensinde har eksisteret. Vi kalder dette social socialkonservatisme.

Men den socialkonservative måde at tænke på har sine begrænsninger. Forestil dig, at en jødisk person ville spørge: Hvis alle mennesker kan blive jødiske, hvis dette er sandt, hvorfor har de så brug for at komme til Israel, kan de ikke bare blive, hvor de kommer fra, og blive jøder der i stedet? De førende socialkonservative tænkere vil kæmpe med sådanne spørgsmål.

Stop racistisk anti-hvid had, indfør porno og uhæmmet homofili

I dette nye parti må ingen sætte spørgsmålstegn ved den hvide europæisk magt, dette er racisme og anti-hvid tænkning, som kan føre til forfølgelse af hvide. De hvide mennesker har aldrig gjort noget forkert og bør altid ses som ofre i konflikter med andre etniske grupper. Enhver beskyldning mod hvide mennesker skal ses som en forkastelig konspirationsteori! Dette betyder, at der ikke kan forekomme ændringer i det liberale, demokratiske og økonomiske system. Noget, der er ekstremt positivt, fordi det er vigtigt, at det jødiske folk fortsætter på den rette vej for at overleve.

Med disse indbyggede værktøjer kan vi endelig redde det jødiske folk. Med de liberale ideer opfordrer vi til homoseksualitet, fordi dette er meget befriende for alle jødiske mennesker. At slikke og spise bæ fra en anden mands rumpe er helt normalt, noget vi selvfølgelig vil hylde som kærlighed. Alle andre tanker, der ikke hylder sådanne ting, er naturligvis homofobi. Det vil sige en irrationel frygt for koprofagisk seksuel fornøjelse.

En anden opgave er at indføre, at enhver jødisk person skal have lov til at vælge deres eget køn, selv hvis man er et barn, fordi et barn har den perfekte forståelse af at være født i den forkerte krop.

«Kønskorrektion» bør naturligvis gives til børn, hvis de ønsker det. Det er befriende for det jødiske barn, at kønsorganerne bliver lemlæstede, og her er det vigtigt, at vi opbygger og støtter LHBT-samfundet, som igen kan formidle viden og oplyse resten af ​​det jødiske folk, også små børn gennem historielæsning med disses repræsentanter.

Sexundervisning bør også implementeres så hurtigt som muligt, helst inden barnet har lært at læse! Dette er for at give dem mulighed for at glæde sig over al den uhæmmede sex, som vi hvide europæere vil tilbyde dem. For at skabe en sådan kultur har vi brug for pornografi i enorme mængder. Her vil europæere være på forkant med skabelsen for at tilfredsstille det jødiske folks ønske, hvilket vi sammen med andre jøder vil hjælpe det jødiske folk til at realisere.

Naturligvis ønsker vi at fremme bøger skrevet af forfattere, der opmuntrer til sex med små drenge til skoleklasser. Intet galt med det!

Feminisme er også noget, vi ønsker at satse på. De jødiske kvinder skal ophøjes, de bør ikke begrænses, bare fordi de har et andet køn, selvom køn er noget, du kan vælge selv. Glem naturligvis ikke, at de jødiske mænd har undertrykt dem hele tiden! Derfor er det kun sundt, at der skabes et fjendskab mod disse mænd, fordi de gennem deres patriarkalske tilnærmelse stadig forsøger at trykke disse frigjorte jødiske kvinder ned, selvom de ikke er klar over det.

For at oplyse disse jødiske mænd skal der etableres videnskabelige discipliner, hvor de nu frigjorte feministiske kvinder kan studere og således uddanne de jødiske mænd om alle deres fejl.

Implementer den forbedrede blanding

Sidst, men bestemt ikke mindst, kræver redningsaktionen, at jøderne skal forenes med alle andre folk. Dette er netop, hvordan vi kan kurere den racisme, der findes i enhver person.

Som et redskab til dette bruger vi hvide europæere filmindustrien og tv. Der vil vi være i stand til at vise, hvor glade jødiske kvinder vil være med afrikanere, og hvor glade jødiske mænd vil være med aboriginere. For at afslutte konflikten mellem den jødiske gruppe og palæstinenserne, må vi få de jødiske mænd til at forstå, at de ved at have børn med en palæstinensisk kvinde skaber nøjagtigt det samme jødiske individ, som hvis to jøder fik et barn sammen.

Racister siger, at dette ikke er tilfældet, men hvis vi overbeviser nok jødiske mænd, vil dette være et selvspilende klaver. For hver generation der går, skaber vi nye jøder, af alle verdens mennesker som nu bosætter sig sammen med det jødiske folk.

Nogle jøder kan nu påpege, at hvide europæere ikke opfordrer til en blanding mellem sig selv og andre folkeslag, og at de endda har indført love i deres egne lande mod sådan noget, og DNA-tests for at afgøre, om mennesker virkelig er hvide . For at berolige sådanne jøder må hvide europæere gøre det klart, at vi er Guds udvalgte folk, og kun vi kan udføre den opgave, som vi har fået af Gud, og ingen andre mennesker kan gøre dette, så vi må derfor fortsætte med at være hvide europæere.

Når vi, og andre jøder lykkes med at få enhver jøde til at blande sig med mennesker fra resten af ​​verden, ja, så har hvide europæere sammen med andre jøder lykkes med vores redningsaktion, og det jødiske folk vil være så levedygtigt som muligt.

Nu, sammen med det jødiske folk, kan vi endelig rose deres demokrati, deres retfærdige, frie marked og det social-liberale homofilvenlige jødiske samfund i al sin maksimale glans!


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Fantastisk skriv.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //