Vi lever i stigende grad under et autoritært liberalistiskt styre

KOMMENTAR: I denne tekst afviser, Marcus Hansson, opfattelsen af, at liberalisme og demokrati er det samme. Han kommentere de seneste dages politiske udtalelser om abortspørgsmålet der har været i Sverige.

Når folkets vilje ikke stemmer overens med den liberale ideologi, er demokrati pludselig ikke noget positivt. Dette blev meget tydeligt vist af de politiske partiers repræsentanter i går. Partierne kunne have jublede. – Tak fordi folket nu får større demokratisk mulighed for at vælge niveauet for retten til abort i stedet for en håndfuld dommere! Men sådan er det ikke tilfældet. Årsagen til dette er, at liberalisme og demokrati ikke er synonymer.

Miljøpartiets leder Märta Stenevi forsøger at forbinde begreberne demokrati og liberal ret til abort.

Forfærdelig beslutning!! Kun én person skal bestemme over en kvindes krop, og det er hende selv. Det er en sorgens dag, når kvinders rettigheder bliver ødelagt, og dermed et grundlæggende fundament for demokratiet.

Märta Stenevi

Bemærk også i tweeten, at hun siger, at det kun er kvinden, der skal bestemme over sin krop. Sådan er det ikke i Sverige eller i hendes eget parti. Miljøpartiet går ikke ind for fri abort, så vidt jeg ved. Men måske skal jeg ikke være for hård mod hende, da hun nok var hysterisk, da hun skrev det. Jeg ringede derfor til hendes pressesekretær Caroline Wiklund, men hun var nok for skrøbelig til at tale med mig, da hun lagde på med det samme, jeg nævnte, at jeg kom fra Nordfront.

I stedet for at direkte sammenkoble demokrati og liberalisme, som Stenevi gjorde, bruger andre politiske repræsentanter andre retoriske tricks. Centerpartiets leder Annie Lööf skriver:

I går et knust abortrettighed i USA, i nat en afskyelig voldshandling med terrormotiver i Oslo. Kampen for og forsvaret af den liberale demokrati og menneskers frihed og rettigheder vigtigere end nogensinde.

Annie Lööf

Moderaternas partileder Ulf Kristersson skriver lignende på Facebook:

Retten for hver kvinde til selv at bestemme over sin krop og sit liv er en grundlæggende individuel rettighed i en liberal demokrati.

Ulf Kristersson

Hverken Kristersson eller Lööf lyver, de benytter sig i stedet af den retoriske trick at kalde det for en “liberal demokrati”. Når liberale styrer i et demokrati, vælger de naturligvis, at kvinder skal have ret til abort uden at blive betvivlet, medmindre graviditeten er for langt fremskreden. Men ved at formulere det som de gør, forsøger man at knytte demokrati og liberalisme sammen.

 

De liberale giver ekstra beskyttelse til deres egne ideer

Liberalismens sande ansigt viser sig i sådanne situationer, når deres ideer mister magt, og derfor synes jeg, det er vigtigt at fuldt ud afsløre, hvad liberalismen egentlig er. Liberalerne ønsker, at deres ideer bliver særligt beskyttet, så de placerer ideen inden for konceptet af menneskerettighederne eller grundloven, hvor der allerede findes mange andre liberale ideer. Nu tales der også om at grundlovsbeskytte den nuværende abortlovgivning. Disse koncepter påpeger man ofte er ukrænkelige. Enhver, der ønsker at ændre disse love eller rettigheder ad demokratisk vej, bliver ofte stærkt angrebet i den liberale presse. De bliver beskrevet på alle mulige måder, ofte fremstilles de som udemokratiske, selvom de forsøger at opnå forandring ad demokratisk vej.

Siden afslutningen af Anden Verdenskrig har liberalismen og dens tilhængere benyttet lejligheden til at opbygge stadig flere vandtætte skodder mod ændringer af deres ideer og principper. Det er svært at opnå forandring, ofte kræver det absolut flertal ved flere valg for at kunne opnå forandring. På den måde kan liberalerne tabe et valg eller to, men der sker ingen egentlig forandring af deres ideer. Ind imellem stemmer liberalerne selv for ændringer af grundloven, der sikrer deres magt og begrænser menneskers frihed, men så er det i stedet godt og nødvendigt.

 

Demokrati kontra individuelle rettigheder

Den liberale statsordens store udfordring er at afbalancere demokrati og individuelle rettigheder. Folket skal ikke let kunne stemme andre menneskers rettigheder væk, derfor er der behov for absolut flertal i mange tilfælde. I et demokrati skal mennesker høre de forskellige politiske repræsentanter debattere imod hinanden og derefter afgøre, hvem der debatterede bedst og stemme dem ind. Politikere skal have lov til at give udtryk for deres syn på tingene. Problemet for liberalisterne opstår, når visse politikere og mennesker ikke ønsker, at samfundet skal styres ud fra liberale værdier, da de har en anden opfattelse af, hvilke rettigheder borgerne skal have. For at løse dette problem har liberalisterne besluttet, at visse grupper ikke skal have lov til at deltage i den offentlige debat. Den Nordiske Modstandsbevægelse er et sådant eksempel. I Finland valgte man at forbyde organisationen, og Sverigedemokraterna var det også, og er det stadig til en vis grad. Visse ord, udtryk eller ideer skal ikke få spredes til offentligheden. Lovgivningen om hadefuldt sprog mod etniske grupper er et liberalt magtmiddel, hvor personer, der fremsætter ikke-liberale holdninger, straffes med bøder eller fængsel.

Dermed begrænser liberalisterne oppositionen mod dem og fjerner demokratiske elementer i statsordningen til fordel for at sikre de rettigheder, de mener, at individer skal have. Men er individuelle rettigheder ikke gode? Absolut, spørg bare Achmed, Mohammed og Mbungo, de synes, at retten til asyl, som giver dem ret til at bo i Sverige, er fantastisk. At Sverige til dels styres ved hjælp af autoritære liberale metoder er naturligvis tilfældet. Det er værre i andre lande. Efter at Finland forbød Den Nordiske Modstandsbevægelse kan man argumentere for, at Finland er en autoritær liberal stat med visse demokratiske indslag. Tyskland er bestemt en autoritær liberal stat. Efter at de tabte krigen, blev de pålagt en forfatning, hvor trusler mod individets rettigheder ikke må finde sted, naturligvis efter en liberal fortolkning. Paradoxalt nok bliver partier, der ønsker at ændre individuelle rettigheder, forbudt og får deres rettigheder begrænset med begrundelsen, at de ønsker at fjerne andre menneskers rettigheder.

Så kan man mene, at selv liberalisterne selv burde blive forbudt, men da det er dem, der holder stokken, slår de naturligvis ikke sig selv i hovedet, kun deres politiske fjender. I stedet for at forbyde den belgiske politiker og partileder Daniel Féret, valgte Belgien i stedet at forhindre ham i at stille op til parlamentsvalg i 10 år, efter at han var blevet dømt for “hadefulde udtalelser” mod islam og muslimer. Den Europæiske Union opretholdt denne dom med begrundelsen, at den belgiske politiker ønskede at begrænse andres individuelle rettigheder, og derfor måtte hans egne rettigheder begrænses. Derfor mener jeg, at man kan betragte Belgien og den Europæiske Union som autoritære liberale.

 

Vi lever i en verden, hvor liberale idéer styrer

Spredningen af liberale idéer er så omfattende, at socialister i stigende grad taler og opretholder liberale koncepter som de menneskelige rettigheder, en mere permanent ændring siden Sovjetunionens fald. Selvfølgelig har sådanne rettigheder som abort også eksisteret i socialistiske samfund, og man kan argumentere for, at marxisme og liberalisme kun adskiller sig på det økonomiske område. Begge ønsker at maksimere individets rettigheder. Liberalister mener, at fri markedsøkonomi opnår dette, mens marxister ønsker at fordele produktionen retfærdigt til alle borgere.

Denne fusion giver dem en enorm magt, især i medierne, hvor de hetzer mod alle, der er uenige med dem. Jeg kan ikke finde nogen udtalelser fra Sverigedemokraterna efter beslutningen om at fjerne abortretten føderalt. Årsagen til, at de holder en lav profil, er, at nogle af deres vælgere faktisk ønsker at begrænse abortretten, så de er nødt til at balancere på kanten for ikke at falde ned i nogen lejr. Medierne i Sverige har været i hysteri i løbet af midsommerferien, men jeg har ikke set nogen koordinerede angreb mod Sverigedemokraterna. Måske ønsker medierne ikke at fornærme abortmodstanderne i partierne ved at gå til angreb? Alternativt kan det være, at medierne ikke ønsker at give Sverigedemokraterna plads til at forklare, at de har samme liberale abortpolitik som alle andre, hvilket betyder, at de ikke adskiller sig i spørgsmålet, og måske kan tiltrække flere unge kvinder til partiet.

I dag går Kristdemokraternas partileder Ebba Busch ud og ønsker en abortkontrakt, hvor den nuværende abortret skal beskyttes. Et udtalelse, uden tvivl for at tiltrække unge kvinder og en udtalelse, der cementerer en mere partipolitisk og ukristelig synsvinkel til fordel for yderligere liberalisme. Måske bliver hun straffet for dette ved, at abortmodstanderne i hendes parti får nok og skifter til Sverigedemokraterna. Der er visse kritikpunkter mod hende på Twitter, men hun får støtte fra dem, der ønsker samme abortret som i dag.

Medierne har formået at påvirke både Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna til at ændre deres politik fra et kristent fundament, hvor livet anses for helligt, til en mere liberal tilgang. Alt for at de to partier ikke skal miste vælgere, der selv er så seksuelt liberale, at de mener, det er normalt, at en befolkning skal udføre 40.000 aborter om året, til trods for seksuel oplysning og prævention. Ebba Busch er selv et produkt af denne liberale indoktrinering. Liberalisterne skriger af og til om menneskeværdi, men det er ikke fosterets menneskeværdi, snarere bruges begrebet, når nogen har kritiseret en stakkels kriminel indvandrer.

En person, derimod, som ikke kan holde sig tilbage, er Åsa Beckman fra den jødisk ejede Dagens Nyheter, der ikke kan lade være med at angribe Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna. Formentlig ved disse partier, at det er bedst i sådanne situationer at lukke stormlugerne helt. Jeg ringede til Sverigedemokraternas pressechef, men de ønskede ikke at kommentere hændelsen. Jeg antager, at andre journalister allerede har gjort det og har fået lignende svar eller svaret om, at Sverigedemokraternas holdning til spørgsmålet ikke længere adskiller sig fra de andre partiers. At undlade at svare på dette spørgsmål kan måske være taktisk rigtigt. Jødisk ejede medier og public service er berygtede for at fejlcitere eller fordreje udtalelser, men at sige ingenting siger også noget om Sverigedemokraterna selv, at de omfavner en liberal vinkel på spørgsmålet.

Når de jødiske medier opildner liberalerne til frenesi, så bøjer de “konservative” sig langsomt og tilpasser sig deres liberale politik. Sverigedemokraterna er det bedste eksempel, fra en vis modstand mod abort, modstand mod NATO og EU har de nu tilpasset sig de øvrige liberale partier. Men ikke nationalsocialisterne, det er derfor, vi er så hadede af det liberale etablissement, men i det mindste er vi frie i sindet, selvom vi af og til må smage pisken. Men vi slår igen, når vi får chancen.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //