10 ud af 12 voldtægter begås af racefremmede

I en periode på godt halvandet år er 12 personer blevet dømt for overfaldsvoldtægt. Heraf er 10 af gerningsmændene racefremmede. Racefremmede topper også på listerne over “almindelige” voldtægter og overgreb på børn.

En ny undersøgelse viser, at 10 ud af 12 gerningsmænd i overfaldsvoldtægter er racefremmede som er kommet til Danmark de senere år.

Ved gennemgang af alle domme for overfaldsvoldtægt i Danmark gennem halvandet år, fra januar 2016 til maj 2017, fremkommer det, at 10 ud af 12 gerningsmænd der blev dømt , var racefremmede af fortrinsvis afrikansk og mellemøstlig afstamning.

Der er tale om meget grov voldtægt, den såkaldte overfaldsvoldtægt, hvor offeret eksempelvis bliver overfaldet og trukket ind i en mørk gyde, for derefter at blive voldtaget.

Forskerne i undersøgelsen finder, at:

”offerets sociale relation til den person, der begår et seksuelt overgreb, er signifikant anderledes mellem gerningspersoner med dansk baggrund og anden etnisk baggrund end dansk. Resultaterne peger på, at gerningspersoner med anden etnisk baggrund oftere er ukendte for offeret, forstået på den måde, at de ikke har kendt hinanden i mere end 24 timer forud for hændelsen”.

I tre af sagerne om overfaldsvoldtægter havde gerningsmændene forsøgt at voldtage flere ofre, inden de blev anholdt.

En 19-årig gerningsmand forsøgte at voldtage tre kvinder med få timers mellemrum en nat i Rungsted.

I København blev en 35-årig makedoner sigtet for at have blufærdighedskrænket 22 piger og forsøgt at voldtage tre i København.

Endelig er der blandt serievoldtægtsmændene også en bare 15-årig gerningsmand, der forsøgte at voldtage seks forskellige unge piger og kvinder i Lyngby.

Christian Diesen, professor i procesret ved Stockholms Universitet, har forsket i racefremmedes overrepræsentation i svenske voldtægtsdomme og udtaler at;

»Vi ser i Sverige, især blandt de indvandrerfyre der bliver anklaget for voldtægt, at de lægger skylden over på kvinden – offeret – og kalder hende for en luder og siger, at hun opførte sig på en måde, så hun selv var skyld i det. Hun var med på det og det i begyndelsen, hun havde g-strengstrusser på og var glatbarberet forneden.«

Samme konklusion fremgår af Det Kriminalpræventive Råds rapport ’Seksuelle krænkelser i Danmark’ fra sidste år.

En gennemgang af alle “almindelige” voldtægtsdomme, altså ikke overfaldsvoldtægter, fra den 1. januar 2016 til den 8. maj 2017 viser, at mindst 35 ud af 65 personer, der blev dømt for voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje eller forsøg på voldtægt mod en person over 15, år var racefremmed.

Til sammenligning udgør de racefremmede kun 12,9 procent af den samlede befolkning i Danmark.

Medtages de 28 sager i perioden, som omhandler overgreb mod børn, er mindst hver tredje dømte for voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje eller forsøg på voldtægt racefremmed.

Tallet kan være højere, da der ikke i alle domme findes oplysninger om gerningsmandens oprindelse.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Det er trist og særdeles ulækkert! Godt det omsider kommer frem hvem det er der begår de her voldtægter. Man kan håbe at statistikkerne får folket til at vågne op fra deres slumretilværelse.

  • Tak til Nordfront/Modstandsbevægelsen som er en af de få oprigtige politiske bevægelser der vil danskerne det bedste. Og alle andre folk i deres egne lande.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //