Vores politiske mål: Punkt 5

Vores medier skal ejes af statsborgere i det nye Norden. Udenlandske og indenlandske medier der agerer folkefjendtligt, skal kunne forbydes. Et alt for koncentreret ejerskab skal modarbejdes.

I det liberale demokrati vi lever i for tiden, bliver det anset som en såkaldt frihed, at en lille og skjult elite med kommercielle og folkefjendtlige interesser, kan eje danske medier, og derigennem styre folkestemningen i den retning de ønsker. Det er et faktum, at en majoritet af “danske” massemedier er jøde-styret, enten gennem stærke familieklaner som Bonnier eller gennem amerikanske banker. Derudover er det også et faktum, at disse medie-moguler bruger massive mængder af propaganda, for at indoktrinere danskere med multikulturelle og andre folkefjendtlige ideer og tanker, hvilket alt sammen gavner deres zionistiske interesser. Deres magt skal for al fremtid brydes, hvis vort folk skal overleve.

Love mod folkefjendtligt propaganda
Medierne propaganderer for masseindvandring og såkaldt integration, og de lyver og mørkelægger information om multikulturens konsekvenser. Samtidig bekæmper de aktivt enhver form for modstand gennem beskidte metoder som udhængning, hjemmebesøg og skandalereportager. For at forvirre, opløse og destabilisere, propaganderer de også moral- og normopløsende kulturmarxisme og andre undergravende tanker og idéer. De etablerede medier arbejder direkte fjendtligt mod folket, med katastrofale følger; etnisk, kulturelt og racemæssigt. Folkefjendtlig propaganda vil under det kommende nationalsocialistiske styre være ulovligt og strafbart.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Udarbejde love mod folkefjendtligt propaganda. Give staten mulighed for at ekspropriere medier som agerer, eller har ageret, folkefjendtligt.
• Sikre at kun nordiske statsborgere kan eje nordiske medier.
• Forbyde udenlandske medier og organisationer som spreder folkefjendtligt propaganda i Norden, og klassificere disse som fremmede agenter.
• Rense de nordiske medier. Journalister og andre som har bidraget med at sprede folkefjendtlig propaganda skal udelukkes fra deres arbejde og nøje undersøges, inden de med en statslig godkendelse måske må arbejde med journalistik igen.
• Indlede en retsproces mod de som har været specielt aktive i den folkefjendtlige propaganda. Disse individer skal isoleres fra samfundet.

Offentlig adgang og medbestemmelse
Til trods for, at mediernes magt er langt større end politikernes, er ingen af mediernes magthavere blevet valgt af folket. Folket har heller ikke nogen som helst form for adgang til afgørelsesprocesserne eller hvilke afgørelser der træffes. Medierne tager heller ingen form for moralsk ansvar, eller stilles til ansvar, for liv som ødelægges i deres jagt på overskrifter. Ydermere kan ressourcestærke personer opkøbe medierne, og derved få magt og kontrol over menneskers sind. Kun en hykler og løgner ville kalde noget som dette for et ’demokrati’. Den Nordiske Modstandsbevægelse vil sikre, at folket får både adgang til, og mulighed for selv at eje medierne.

Vores syn på medierne er, at medier ikke blot ser magthaverne over skulderen, men er en magtfaktor i sig selv. Derfor skal offentlighedsprincippet også gælde medierne. Dette gælder specielt for mediernes indre liv, det vil sige, hvordan afgørelser træffes, hvem der finansierer dem og så videre. Offentlighedsprincippet skal dog ikke påvirke kilders ret til anonymitet.

Vi er den opfattelse, at det er vigtigt at medierne har mulighed for at granske magthaverne, for blandt andet, at forhindre og modvirke korruption. Medier har ikke ret til at arbejde fjendtligt mod folket eller staten, men hvis en senator utvivlsomt har vist sig at være korrupt, er denne information både i folkets og statens interesse. Mediernes dækning af dette skal naturligvis ikke klassificeres som folkefjendtligt, men snarere folkevenligt.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:
• Fordele de eksproprierede medier til sammenslutninger og foreninger, og gennem statslige bidrag arbejde for mangfoldighed i medieverdenen.
• Sikre at majoriteten af nordiske medier ejes af staten, det vil sige folket. Statslige medier vil arbejde for folket. Kommercielle medier må arbejde frit, men ikke bedrive fjendtlig eller undergravende propagandavirksomhed mod folket.
• Sørge for at offentlighedsprincippet, med undtagelse af kildebeskyttelsen, også gælder for medierne. Hver enkelt statsborger skal have mulighed for at få adgang og indsigt i det som medierne undersøger.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //