Vores politiske mål: Punkt 1

PUNKT 1: Øjeblikkeligt stop for masseindvandringen. Repatriering af størstedelen af alle, der ikke er etniske nordeuropæere eller af nært beslægtede folkeslag, vil begynde så hurtigt som muligt. På mest humane måde returneres de racefremmede til deres respektive oprindelseslande eller nærområder.

Vores racemæssige overlevelse og frihed er det vigtigste mål for Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske bestræbelser. Mod dette mål findes mange trusler, hvoraf den mest alarmerende og presserende, er masseindvandringen af racefremmede mennesker til de nordiske lande. Kombineret med de nordiske kvinders nuværende lave fødselsrate, i forhold til antallet af immigranter, og det faktum, at de immigrerende racefremmede nogle gange får børn med nordiske mænd og kvinder, resulterer i en nedgang af den etniske nordiske befolkning, i forhold til den ikke-nordiske befolkning. Den såkaldte multikulturalisme og masseindvandringen er i realiteten en befolkningsudskiftning og et folkemord på Nordens folk.

Historisk har det nordiske folk levet separeret fra indblanding med fremmede folkeslag og har derfor bevaret en unik arvemasse, kultur og fornemmelse for samfund og fællesskab. Unikke egenskaber der adskiller sig fra andre racer, ses ikke alene i den nordiske races fysiske fremtoning, men også på et langt dybere plan. Det drejer sig for eksempel om evnen til at samarbejde, opfindsomhed, ordenssans, pligtfølelse og altruisme, der er resultatet af tusinder af års adskillelse fra andre racer.

Masseindvandringen er en stor byrde for vores velfærdssamfund, og medfører øget kriminalitet og forårsager kulturelle sammenstød. Men det er trivielle problemer i sammenligning med truslen om ophøret af vort folks eksistens. Vores race- og indvandringspolitik handler ikke om had og undertrykkelse, men om overlevelse, og om hvad der er bedst for vort folk. Hvis det nordiske folk uddør er det totalt uigenkaldeligt.

 

Stop for masseindvandringen
Millioner af fremmede mennesker opholder sig på nuværende tidspunkt i Norden, og flere strømmer ind hver dag. I Danmark har det resulteret i en befolkningsforøgelse på adskillige procent af fremmede mennesker. Det er ikke længere relevant at debattere, hvorvidt der er tale om masseindvandring eller ej.

Fjendtlige kræfter mod Norden har bevidst gennem årtier sanktioneret indvandringen, uden hensyntagen til det nordiske folks kulturelle og racemæssige overlevelse. At de nordiske lande skulle gøres multikulturelle og blindt acceptere masseindvandringen er beslutninger taget uden støtte fra folket, og var et resultat af et omfattende lobbyarbejde, der blev maskeret som folkelig debat i de jødisk-ejede medier.

Masseindvandringen er et enormt demografisk problem og visse analytikere gør gældende, at danskerne vil være en minoritet i Danmark om få årtier. Hvis man kun begrænser indvandringen, mener vi, at det blot vil udskyde problemet.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Indføre et fuldstændigt stop for al ikke-nordisk indvandring. Det vil blive iværksat uden undtagelser, i det mindste indtil repatrieringsprocessen er fuldendt.
 • Forstærke grænsekontrollen betydeligt i Norden. Dette er også nødvendigt for at forhindre kriminalitet og menneskehandel på tværs af grænserne.

 

Påbegyndelse af repatriering
Det er den sammenlagte folkekrops overlevelse og genpulje, som skal sikres. Et lille antal af mennesker af fremmed race skulle ikke medføre betydelig skade. Men masseindvandringen har allerede nået så store proportioner, at det ville være umuligt at gøre Norden til en sund nation igen udelukkende ved at stoppe indvandringen og tillade de racefremmede som allerede befinder sig i de nordiske lande, at blive. Tilbagesendelsen af majoriteten af alle dem som ikke er etniske nordeuropæere, eller af nært beslægtede folkeslag, må påbegyndes så hurtigt som muligt efter indvandringen er stoppet.

Staten vil sørge for transport, så hver enkelt racefremmed menneske kan komme tilbage til deres oprindelsesland eller et land i nærområdet hvor der er fred, og hvor man er villig til at tage imod det. Der kan blive tale om undtagelser fra den tvungne repatriering, for eksempel hvis der er en direkte helbredsmæssig risiko forbundet med rejsen, eller for adopterede, raceblandede, og de racefremmede som er født i Norden uden nogen slægt eller forbindelse til deres forfædres hjemland.

Personer der har gjort en særlig stor indsats for Nordens folk, kan blive gjort til æresborgere og få lov til at blive. Vi vil sikre, at de ikke-nordiske borgere, der får lov til at blive i landet, aldrig vil udgøre et stort nok antal til at kunne true Nordens folks overlevelse på sigt.

Repatrieringen af racefremmede mennesker vil også være positivt for de lande eller områder der modtager dem. De enorme kompetencer, som politikerne hævder de racefremmede kommer med, bliver samtidig drænet fra deres oprindelseslande for livsvigtig kundskab. Vi kunne anklage vores såkaldte valgte politikere for en ny form for kolonialisme, hvor de dræner kompetencer fra sårbare lande, for at »berige« vore egne. Der er langt større behov for hjernekirurger og civilingeniører i deres lande, end i vores.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Etablere en statsinstitution, der effektivt og med hjælp fra moderne genetisk profilering, vil racebedømme samtlige mennesker og efterkommere der er ankommet til Norden via indvandring siden 1975. De, som ankom før 1975 kan miste statsborgerskab, hvis de dømmes for folkefjendtlig virksomhed.
 • Straks påbegynde returnering af majoriteten af racefremmede der befinder sig inden for Nordens grænser. Dette vil blive gjort på den mest humane måde muligt for at undgå, at gøre situationen unødvendigt hårdere.

 

Etniske nordeuropæere og nært beslægtede folk
At der eksisterer forskellige menneskelige racer i verden, med ikke kun forskelle i udseende, men også forskellige mentale egenskaber, såsom intelligens, karakter og personlighedstræk er helt utvivlsomt bevist gennem såvel videnskabelig forskning som gennem sund fornuft. Vores indvandringsmodstand er primært baseret på racepolitik, eftersom vi ønsker at bevare vort folk. Vores mål er ikke først og fremmest at skabe en helt ren nordisk race, men snarere, at bevare det nordiske folk som det er i dag, hvor den nordiske racetype er et dominerende indslag i den nordiske genpulje.

Da forskning i race har været tabubelagt i Norden siden 1945, mangler vi desværre moderne og korrekt raceterminologi, hvilket gør det muligt for racebenægtere fortsat at sprede løgnen om, at der ikke er nogen unikke forskelle menneskeracerne imellem. I realiteten er det dog, i langt de fleste tilfælde, meget åbenlyst, hvem der er af nordisk eller nært beslægtet afstamning. I mere usikre sager kan vi anvende moderne genetisk profilering, for at fastslå hvilke personer der er af primær nordisk afstamning. Dem, der vil få lov til at blive i Norden, er blandt andre alle nordeuropæiske etniciteter, større dele af de central- og østeuropæiske etniciteter, dele af de sydeuropæiske etniciteter samt de med etnisk nordeuropæiske forfædre, der på nuværende tidspunkt opholder sig andre steder i verden. Med andre ord, så mener vi at majoriteten af den oprindelige befolkning fra den såkaldte Vestlige verden, vil få lov til at blive i Norden med fulde statsborgerlige rettigheder, uanset hvornår de kom til Norden.

 

Ulandshjælp og hjælp i nærområdet
Naturens ressourcer er ikke fordelt ens i verden, ligesom klimatiske forhold og naturkatastrofer varierer geografisk. Såfremt det ikke er på bekostning af vort eget folks fundamentale nødvendigheder, har vi et positivt syn på nordisk ulandshjælp, forudsat at landet der søger hjælp følger bestemte etiske regler. For eksempel vil vi ikke hjælpe lande der, i forhold til deres omstændigheder, ikke praktiserer en ansvarlig miljøpolitik. Vi ville heller ikke være villige til at assistere nationer, der bevidst handler på en måde, der står i modsætning til de grundlæggende nationalsocialistiske principper, som for eksempel ukontrolleret befolkningsvækst eller raceblanding.

Foruden at sørge for humanitær hjælp i katastrofeområder, kan vi også assistere diplomatisk, eller i værste fald militært, bekæmpe imperialistiske stater som fører krig mod suveræne stater og derved skaber flygtningekatastrofer rundt omkring i verden.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Sikre det nordiske folks fundamentale behov, før vi bidrager med ressourcer til andre lande.
 • Føre en generøs ulandshjælp, om muligt, til lande som følger de etiske retningslinjer som vores fremtidige stat vil etablere.
 • Sørge for hjælp til humanitære indsatser i katastrofeområder og modvirke imperialisme.

 

Nordens fremtidige immigrationspolitik
Når masseindvandringen er blevet stoppet og repatrieringsprocessen er på plads, kan vi gradvist og forsigtigt genåbne Nordens grænser igen. På det tidspunkt kan en kontrolleret indvandring tillades for nært beslægtede folk. Det frie Norden kan også give asyl til racefæller verden over, som bliver forfulgt på grund af deres racemæssige ophav eller politiske holdninger.

 

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil:

 • Føre en ansvarlig indvandringspolitik, som på ingen måde vil udgøre en trussel for vores nordiske racesammensætning.
 • Give asyl til racefæller der bliver forfulgt andre steder i verden.

 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Bullyboy88 says:

  Det nødvendige for vort folks fremtidige beståen!

 • Et vigtigt punkt i forhold til at opretholde et homogent Danmark.

 • legionæren af 27 juni 1942 says:

  Angående: Vores vej punkt 1.

  En udryddelse af den Nordiske race er ikke til forhandling, hverken med racefremmede eller folkeforrædderiske politikere.

  Da jeg i tidernes morgen havde en profil på facebook opsøgte jeg helt bevidst venskab med Nordamerikanske indianere for at undersøge deres holdning til masseindvandring.
  Ikke en eneste indianer havde nogen sympati for den udryddelse af deres folk som alle ved idag, har fundet sted. Siden år 1492 har 50 millioner indianere både i Syd og Nordamerika blevet dræbt, på multikulturens blodige alter.
  Jeg opnåede at blive æresmedlem i Cheyenne-tribes på opfordring af lokale ur-indfødte.
  Alle mennesker idag sympatiserer med indianernes kamp mod multikulturen, og den samme sympati vil vi i Modstandsbevægelsen opnå over tid bare med den forskel at de ur-indfødte indianere tabte, mens vi hvide ur-indfødte vil vinde.

  Under 2 Verdenskrig befandt der sig også racefremmede i Tyskland. Indere fra Frei Hind, Muslimere fra Nordafrika Frei Arabia, muslim fra Hanzar SS 13 Divison, Japanere, thailændere i wehrmahct og jeg kunne blive ved, men jeg kan anbefale at se The greatest story never told så får man et indblik i hvor mange udlændinge som kæmpede for tyskernes frihed og indirekte også for deres eget folks frihed i deres hjemland. Disse udlændinge dengang i 1940-1945 var ikke lykkeriddere, desertører eller sionist-lakajer som vi ser idag, men sande patrioter som kæmpede for deres lands befrielse og selvstændighed.
  Så nej, som Nationalsocialist hader vi ikke andre racer. vi elsker vores eget folk og vil bevare verdens mangfoldighed.

  Med hensyn til adopterede og raceblandede er jeg enig med Modstandsbevægelsen. De skal have lov at blive i Norden, dog skal de raceblandede være mindst 50 % af Nordisk afstamning.
  Hvis en racefremmede vil gå ind i kampen og kæmpe for det Nordiske folks beståen skal vedkommende gøres til æresborger og have lov til at blive i Norden.

  Vi ved af erfaring hvad der sker hvis sionsternes projekt lykkes, Norden vil blive et multikriminelt samfund. Lad ikke dette ske men tilslut dig vore alle fælles kamp!

  • Racer er i konstant konkurrence med hinanden. Naturens kamp. Vi hader fremmede racer der modarbejder vores interesser og er vores racefjender.

 • Morten.Toft.Munkebæk. says:

  Hej nordfront, jeg er meget interesseret i at blive medlem af modstandsbevægelsen, jeg er en mand på 54År.whiht*Nigte. Mvh Morten.🇩🇰🇩🇰🇩🇰.

 • AA:_BOSS says:

  multi culturalism is suicide to an individual country. the differences of each group is so different it will cause conflict or invasion / replacement. people that promote these acts of self destruction is a traitor to their own people and country.

  mass importation of immigrants is a whole new level of stupidity. within a few years skirmishes will pop up around Europe(stated by French vet-generals) the amount of street-chaos and conflict in recent years because of these disgusting act of self destruction is just down right pathetic to say the least. our leaders do not give two shits about the state of Europe or the induvial countries in Europe. our leaders are complete and utter sell outs to whom “we do not”

  – aa_boss

 • Gladviking says:

  Hej

  Jeg er halv-dansker og halv-latinamerikaner, hvordan ville mit liv se ud i den fælles nordiske fremtid I vil skabe og hvilken rolle vil jeg have/ikke have i den? Har ingen tilknytning til min latinamerikanske side og har aldrig rigtigt set mig selv, som værende latinamerikaner eller halv-dansker. Jeg har altid bare været dansk og har længe beundret jeres arbejde for det nordisk folk. Dog er jeg bekymret for om der overhovedet findes en plads for mig i sådan en fremtid…

 • Jacob Vullum says:

  At du er halvt latinamerikansk siger ikke ret meget om din race. En helt ren latinamerikaner er hvid som en spanioler og vil derfor være velkommen i det nye Norden. Men Latinamerika er også fuld af raceblandede med mange gener fra de indfødte indianere. En sådan raceblanding vil ikke være velkommen. Så i dit tilfælde vil man kun kunne sige noget med sikkerhed ved at lade dig DNA-teste.

 • Gladviking says:

  Min mor er brun, så har arvet en mørkere hudfarve fra hende. Så en DNA-test ville jo være fuldkommen ligemeget, når det er tydeligt jeg ikke er 100% germaner. Vil jeg så blive sendt til et land hvor jeg ikke kan tale sproget eller har nogen form for tilknytning?

  • Jacob Vullum says:

   Det må komme an på en test. Der står i Vores Vej, punkt 1, at raceblandede kan få lov at blive, og beslutningen herom vil bero på en DNA-test som vil vise hvor stor en procentdel af dine gener der stammer fra din mørke indfødte mor. Det er af flere misforstået, at Modstandsbevægelsens mål er et totalt racerent Norden. Det er det ikke, men et Norden, som det så ud før masseindvandringen tog til og fremmede gener voksede i antal i en grad, at Nordens hvide folk trues.

 • Gladviking says:

  Så hvis testen nu viste, at jeg ikke havde den rigtige eugenik, så ville jeg kunne blive sendt til Brasilien på trods af min far er dansker og jeg ikke kan tale portugisisk?

  Og hvis testen viste, at jeg er dansk nok. ville jeg så blive begrænset på fremtidsmuligheder? Ville jeg fx stadig kunne blive diplomat, officer eller ligende position med indflydelse?

  • Jacob Vullum says:

   Hvis du er halvt dansk og ingen tilknytning til Brasilien har, vil du ifølge manifestet ikke blive sendt til Brasilien.
   Du vil pga. dine blandede gener ikke kunne kunne blive statsborger i Norden, men dog få tillades at blive her. Dog kan visse raceblandede og racefremmede personer, som har udmærket sig i kampen for Nordens frihed, tildeles ærestatsborgerskab. Dog vil kun nordiske statsborgere kunne betride stillinger hos myndigheder og statslige afdelinger.

 • Jeg er ikke helt enig i, at det kun er europæere, der har lov til at blive, da det tredje rige betragtede iranere som rene ariere. Jeg mener derfor, at vi bør tillade andre ariske mennesker at blive, hvis de har en IQ over en vis værdi, for eksempel 110 eller derover.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //