WE JEWS:
Who Are We and What Should We Do?

JØDESPØRGSMÅLET: Rabbineren Adin Steinsaltz forsøger i sin bog at svare på de eksistentielle spørgsmål det jødiske folk står overfor. 

Rabbineren Adin Steinsaltz har i Israel modtaget Israelprisen , den højeste kulturelle udmærkelse, som en israelsk borger kan modtage. Time Magazine kaldte ham “Once-in-a-Millennium Scholar”. I løbet af hans levetid har han genoplivet Talmud, en af ​​jødedommens vigtigste bøger, ved at omarbejde og forny den. Et projekt han har viet meget af sit liv til.

Titlen, undertitlerne og personen der skrev bogen, har naturligvis skabt en selvfølgelig nysgerrighed. Steinsaltz påpeger, at bogen er skrevet til jøder, og den er skrevet på et let sprog, hvilket sandsynligvis betyder, at enhver jøde burde kunne tage del i indholdet. Dette gør, at Steinsaltz forenkler hans svar i spørgsmål som jødisk magt og antisemitisme. Svarene adskiller sig ikke meget fra, hvad jødiske aviser og organisationer daglig sprøjter ud. Fokuset på denne gennemgang vil derfor være på de kapitler, der kan bringe ny viden om det jødiske spørgsmål til Nordfronts læsere.

Kapitel 1

I det første kapitel spørger han om jøderne er skuespillere med masker. Her udvikler Steinsaltz en tankegang om, at jøderne, der lever i diasporaen, kun agerer som ikke-jøder, som et skuespil. Steinsaltz ligner det jødiske individ med en blomst, blomsterne er jødens måde at imitere deres ikke-jødiske omgivelser på, men uanset hvordan blomsten ser ud, er roden altid jødisk. Dette er ideer, som zionisterne deler, og i deres forsøg på at forhindre jødisk assimilering påpegede de den biologiske arv og fremhævede, hvad de anså som jødens inderste væsen og forsøgte at kaste skam på de jødiske individer, som bryder mod dette synspunkt.

Steinsaltz mener, at jøder er gode til at efterligne det værtsfolk, de lever med, at de har en tendens til at søge og finde den fællesnævner, der er fælles for alle værtsfolk. Denne fællesnævner imiterer de så godt, at de ifølge Steinsaltz, kan de blive mere franske end franskmænd og mere engelsk end englændere. Dette har naturligvis en pris, antisemitisme mod jøderne, når værtsfolket føler, at deres inderste væsen er blevet stjålet af jøderne. Dette skuespil fører også i en varierende grad til en splittet personlighed hos jøderne, når de ikke kan skelne mellem skuespil og sit sande jeg. Steinsaltz skriver om, at den jødiske digter Y.L. Gordon, som i oplysningstiden i slutningen af ​​1800’erne i et forsøg på at løse fremmedgørelsen mellem jøder i den ikke-jødiske verden, fremsatte idéen om, at jøderne skulle spille skuespil blandt ikke-jøderne, for siden, når de vendte hjem, at blive jødisk igen. En adfærd, der finder sted i dag ifølge Steinsaltz.

Men skuespillet kan også gå for langt. Risikoen er, at personen fuldstændigt glemmer, at de er jøder, og derfor forsvinder fra det jødiske samfund. Et tab for både individet og samfundet, som bliver yderligere svækket, skriver Steinsaltz.

Kapitel 2

I kapitel 2 påpeger Steinsaltz, at det jødiske folk ikke har en fælles leder, i det mindste ingen der åbent bekender sig som sådan. Heller ikke religiøst har de en leder, bortset fra i Israel, hvor der er to overrabbinere, en for den sefardiske gruppe og en for ashkenaziske gruppe af jøder.

Steinsaltz argumenterer for, at alle disse forskellige jødiske organisationer og enkeltpersoner, der skændes mellem hinanden om forskellige problemer gennem historien, forhindrer et fremtidigt arbejde for en samlet organisation. Steinsaltz påpeger, at der er behov for et ”supreme council of the Elders of Zion”. Denne gruppe skal ikke påvirke verden, men kun eksistere for at sikre det jødiske folks overlevelse i denne verden, skriver Steinsaltz. Men hvordan målet om at sikre det jødiske folks overlevelse over hele verden skal opnås, uden at påvirke andre nationer til at støtte den jødiske dagsorden, forklarer han ikke.

I slutningen af ​​kapitlet spørges Steinsaltz om, hvordan jøderne aktivt vil bekæmpe antisemitisme. Her udtrykker Steinsaltz sig om, hvordan han mener, at antisemitismen skal bekæmpes.

We can fight it only indirectly. We cannot fight it directly. We cannot really convince people who are already convinced of the opposite. We can do some general work, such as making certain things impossible to say. We can help to create an environment in which such things are considerd more and more shameful. We can make it really politically incorrect to say such things. Now, this is not really a direct fight against any specific kind of statement. It is an indirect way of doing the only thing that can be done with anti-Semitism, which is to try to somehow put it to the side, make it less obvious, make it less pronounced. Then it can eventually die out slowly.

Side. 36

I dette korte svar har Steinsaltz i princippet beskrevet den over 100 år gamle jødiske taktik for at bekæmpe antisemitisme.

Kapitel 3

Steinsaltz gennemgår metodisk alle de forskellige begreber, der eksisterer for at definere, hvad jøderne er for noget. Han begynder sit svar ved at hævde, at det ikke er religion, der er fællesnævner for det jødiske folk. I undertitlen “Once a Jew, Always a Jew” står der:

Just as there is no ritual of initiation, there is no way of leaving Judaism. Someone who removes himself and converts to another religion (even if it is one that denies Judaism completely) is considered, in terms of halakhah at least, a sinner to be despised and hated, and yet he remains a Jew. The halachic ruling maintains that ’even if he has sinned – he is still a Jew’ (Sanhedrin 44a, 46a). Despite all the severe punishments from man and heaven, an apostate cannot be deprived of his Jewishness, neither he nor his natural descendants after him.

Side. 53

Han fortsætter med at påpege, at jøderne ikke er en race, da der er så mange forskellige etniske grupper indenfor det jødiske folk. Jøderne er heller ikke en nation, dele af det jødiske folk er spredt i en diaspora og har tilpasset kulturen og sproget i det land, de har bosat sig i. Hvad Steinsaltz siger er, at jøderne skal ses som en familie. Konvertitter til jødedommen regnes i jødedommen som adopterede.

The attitude toward the religion, accordingly, is that Judaism is the religion of the Jews; it is their own style of life and worship. Judaism as a family religion is thus not a matter of theology or Halakhah. It is a certain basic essence that comes to social expression in terms of the relationship of Jews with each other and with others and in terms of existential feeling.

Side. 55

The clan-like nature of the Jewish connection is expressed most emphatically in Jewish life and Jewish customs. […] The basic feeling that Judaism is a family connection also works upward, in terms of a parent-child relation to God, […] This basic feeling explains, on the one hand, the great intimacy of the Jewish tie, the very real feeling of brotherhood between Jews even when they have nothing much in common. That which is written ’We are brothers, sons of the one man’ (Genesis 42:12) has been used by Jews of all generations in all lands, in spite of huge differences between them. It expresses the blood kinship of a brotherhood that goes beyond space and familiarity and common destiny.

Side. 56

Another aspect of Jewish interrelationships that is typical of a family is the freedom to say awful things to each other in the heat of contention – the shadow of intimacy. Indeed, such family quarrels are soon forgotten. However, as a child might explain it, I am allowed to fight with my kid brother and beat him up, but woe to anyone else who does so.

Whenever there is a threat from outside, the Jewish family reacts as a united body. It is not necessarily a rational response to attack. Often it would be more convenient and logical for an individual Jew or the people as a whole to pay no attention to a Jewish troublemaker. But that is simply not done. There is no clear reasoning involved. A Jew is inwardly compelled to come to the defense of a fellow Jew by a family feeling that may be well hidden from his own awareness.

This profound sense of kinship may also explain the dramatically unpredictable responses of many persons who all their lives were far removed from anything Jewish, and yet when pressed by outer forces to forego this connection with Jewishness, refused, and were prepared to pay the utmost penalty.

Side. 58

Når det kommer til de teologiske argumenter for, at jøder er en familie, er det beskrevet i Bibelen, at foreningen mellem Gud og Knesset Yisrael (jødiske folk) skal betragtes som et ægteskab. Gud er i dette tilfælde faderen og folket er moderen. Efterkommere ses som Israels børn. Den jødiske religion beskrives som et forhold mellem fader og barn.

The special obligations of the House of Israel are those of a family fastened to its special bond to God. On the one hand, they are His cherished firstborn, and on the other hand, He judges them more severely precisely because they are His children.[…] A person cannot be a Jew only through a one-sided connection with God. Anyone who tries to build such a connection, cutting the tie with Israel as a people or the essence of Judiasm as Knesset Yisrael, cannot be a Jew. It is as if a person proclaimed that he had a father but denied that he had a mother.

Side. 50-52

Kapitel 6

Kapitel seks handler om, hvad Steinsaltz kalder Messiaskomplekset. Da jødedommen ser denne verden som fejlbar og uretfærdig, må den derfor forandres, og ved at jøderne følger religionen, fremskyndes Messias tilbagevenden. Det messianske mål er ikke afhængig af håb, men i stedet viljen til at arbejde for forandring ved hjælp af forskellige former for aktiviteter, der bekæmper uretfærdighed og ulighed. Messias er ifølge Steinsaltz den, der vil bringe alle krige på jorden til ophør, ende sjælelig og legemlig lidelse og genoprette det jødiske folk og imperiet til dets tidligere herlighed. Dette gælder ikke kun de religiøse. Steinsaltz påstår, at selv ikke-religiøse jøder i vid udstrækning arbejder for at udrydde uligheder, selv om det tager en mere sekulær form.

Steinsaltz skriver endvidere om, at andre mennesker og medlemmer af organisationerne bliver mistænkelige over jødernes motiver, fordi de ikke forstår jødernes motiver, deres uselviske handlinger for andre mennesker. Dette behov, hævder Steinsaltz, kommer fra jødernes inderste væsen, og findes i både den religiøse og den der ikke er. Han bruger eksemplet med Moses, som fortsatte sit arbejde, selvom nogle var utaknemmelige og handlede imod ham. Moses gjorde ikke sit arbejde fordi alle ønskede det, men for noget i ham i ham selv, hans egen messianisme.

Ved at bekræfte sit inderste væsen har det jødiske folk derfor gennem historien kæmpet mod hvad de ser som uretfærdigheder. Derfor er det er ikke ualmindeligt, at jøderne har været overrepræsenteret i de store revolutionære bevægelser, både for kosmopolitiske endemål og for andre folks befrielse imod en tredjepart . Det inderste væsen har også betydet, at de har studeret for at blive læger og lærere. Alt for at arbejde for en forløsning af verden, ifølge Steinsaltz.

The rational question–’Who appointed you? Who gave you the authority to act in this sphere?’ – is one that a Jew does not ask himself.

Side. 106

Steinsaltz svarer selv ikke på selve spørgsmål, og det problematiserer heller ikke, at jøderne ikke stiller spørgsmålet. Men Steinsaltz giver indirekte svaret på, hvorfor dette spørgsmål ikke stilles blandt jøderne i kapitel ni.

Kapitel 9

Titlen på kapitel ni er ”What Is Our Role in the World?” og undertitlen er ”Our ’Chosen’ Status Demands That We Be the Priests to the World”.

Hvorfor er jøderne udvalgte? Steinsaltz skriver i bogen følgende:

And now, if you will hearken to my voice and keep my covenant, then you will be to me a special people of all the nations, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation; these are the words that you shall say to the children of Israel (Exodus 19:5-6).

Side. 142

Jødernes svar til dette er:

And all the people answered togheter, and said: All that God has spoken we shall do (ibid. v.8)

Side. 142

Denne udvælgelse gør, at de har større forpligtelser over for Gud end de andre folk. Da det jødiske folk er anderledes i Guds øjne, er det klart, at de i nogen grad er isoleret fra ikke-jøder. Jødernes opgave er, at være et kongerige af præste, at være Guds sendebud i denne verden.

Of course, even a kingdom of priests, if it is a kingdom, requires all the other things that any state and nation would need for its existence: it requires work, family and social life, and even war. But all the functions, even if they take up most of the kingdom’s resources and time, are insignificant by comparison with the main purpose: to be priests serving God. The entire people thus becomes a single priestly order with a specific aim for its reality, its function, and its very existence – to be priests. […]

The Jewish people, the ’kingdom of priests’, are the priests of the world, of all humanity. The priest does not fulfill his function only for himself, but as the representative of others, and he has a certain role within the whole system. Just as in every nation there are priests whose main role and purpose are to be the servants of God, to worship Him, to deliver His words to the people, and to be their representatives to God, so too does the people of Israel have a role in the world: to be the priests of the world, as the Prophet Isaiah says: ’And you shall be named the Priests of the Lord, and be called the Ministers of God’ (Isaiah 61:6).

This conception, described in the Book of Isaiah as universal, naturally corresponds to an ideal situation, belonging in part to the messianic time to come, when the world will recognize the Jewish role and destiny. However, the function of the priests is not the result of being chosen by others to be a priest, but comes from his essential nature as a servant of God.

Side. 145-146

Steinsaltz påpeger betydningen af, at alle jøder er retfærdige, fordi det hædrer Gud selv og hans navn i verden. Synder jøden fører er dette i stedet en hån af Gud. Steinsaltz påpeger også betydningen af, at samle jøderne skal samles, for at klare den enorme opgave i denne verden.

The existence of a ’holy nation’ means that this role of world priesthood is not the role of particular people within the nation, but of the entire Jewish people, with all its members great or small.

Side. 147

 


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //