#5:
Frimureriet:
Ideologi, organisation og politik

FRIMURERIET: Nordfront bringer her kapitel 2 og 3 af del 2 af bogen Frimureriet – Ideologi, organisation og politik. Bogen blev trykt af SchutzStaffel ϟϟ og udstedt til Waffen SS, Gestapo og den tyske kommando.

Denne bog blev trykt af SchutzStaffel ϟϟ og udstedt til Waffen SS, Gestapo og den tyske kommando, såvel som den almindelige befolkning ligeledes havde adgang til den.

Denne korte bog opsummerer og afslører frimureriets subversive, anti-vestlige karakter og hvordan frimureriet har samspillet og konspireret imod det traditionelle Europa. Bogen kommer også ind på den jødiske dominans og indflydelse på frimureriet. Formodentlig er frimureriet den jødiske revolutionære ånd i aktion.

Kapitel 2: Organisationer der ligner frimureriet

Odd Fellows
Foruden de organisationer der forstås ved udtrykket Masonisk, overlapper mange organisationer og foreningers  ideologiske principper med frimureriet, er meget tæt knyttet til frimureriet eller er tæt forbundet med frimureriet gennem stramme personlige forhold. Disse foreninger og fusionsorganisationer kaldes organisationer, der ligner frimureriet, en betegnelse, der er berettiget, da deres åndelige forhold til frimureri i mange tilfælde bekræftes af disse organisationer selv.

Den mest markante af disse organisationer med hensyn til antal (over 2 millioner medlemmer blev talt efter den store krig 1914-1918) er Independent Order Of Odd Fellows (U.O.O.F.), med en international ledelse beliggende i USA. Odd Fellows var repræsenteret i Tyskland med ca. 8.000 medlemmer i mere end 250 loger. I det tidligere Østrig, det tidligere Tjekkoslovakiet og det tidligere Polen var der også uafhængige loger med meget høj koncentration af jødiske medlemmer, ligesom i Tyskland. The Independent Order Of Odd Fellows giver 4 grader og 3 højere grader, som kaldes Camp Degrees; der accepterers også kvinder som medlemmer i Rebecca Logerne. På grund af lighederne med frimureriet rekrutterer Order Of Odd Fellows, ligesom Order Of Druids – som også bør nævnes – for det meste deres medlemmer fra middelklassen og de liberale erhverv, og kaldes ofte frimureriet for den lille mand.

Order Of Druids
Med hensyn til humanitære holdninger kan Order Of Druids (United Ancient Order Of Druids) nævnes med dens ca. 12.000 medlemmer i Tyskland, forenet i såkaldte Groves, og som også rekrutterer fra middelklassen og kommercielle erhverv. Efter 30. januar 1933 forsøgte foreningen at forklæde sig som det Tyske Folkelige Broderskab og beskrev sig selv som værge for den keltiske germanske arv.

Schlaraffia
I ekspansion, ceremoni, og i opdeling i grader viser de 35.000 medlemmer af Schlaraffia (også kaldet All Schlaraffia, med hovedkvarter i Prag), med 6.500 medlemmer i det gamle rige, ligheder med frimureriet, som forstærkes ved deres kultivering af begrebet broderskab og ved neutralitet i racespørgsmålet. Betydelige jødiske medlemskaber såvel som adskillige personlige forhold til frimureriet, med den deraf følgende mulighed for frimurerisk ideologisk indflydelse, berettiger også nationalsocialismens negative holdning til denne forening.

Rotary Club
Rotary International (Rotary Club), som udsprang omkring århundredeskiftet i U.S.A. og som siden har spredt sig over hele verden under amerikansk ledelse, er en moderne type af frimureri. Rotary Club-distrikter var repræsenteret selv i Tyskland, Østrig, i det tidligere Tjekkoslovakiet og det tidligere Polen, hvor de tildelte sig selv opgaven at kultivere international kultur og økonomiske forhold. På grund af sin neutrale holdning til racemæssige, politiske og religiøse anliggender, der afspejler dens frimureriske grundlæggende elementer, og på grund af dens udbredelse af internationalistiske tanker, og ikke mindst på grund af dens personlige forhold til jødedom og frimureri, skal Rotary Club også ses negativt af nationalsocialismen.

Kapitel 3: Det forklædte frimureriske arbejde i andre organisationer

Det er allerede blevet nævnt, at det modsiger naturen af frimureraktiviteter at tillade frimurerorganisationer at tiltrække opmærksomhed gennem åben handling – især af politisk karakter – selvom mange frimureriske dokumenter og vidnesbyrd er tilgængelige som beviser sådanne handlinger. For at nå sine idealer og målsætninger har frimureriet skabt frontorganisationer, som ikke udadtil er genkendelig med frimureri, men som må betragtes som de formålstjenlige skabninger af frimureriet, foruden de store fusionssammenslutninger af individuelle medlemmer fra de mest varierede loger. Således var de styrende organer i velfærdsinstitutioner, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, akademiske organer, offentlige uddannelsesorganisationer osv. fyldt med frimurer, der sørgede for, at frimurerideologien nåede de bredeste dele af befolkningen.

Samarbejde med næsten alle overnationale foreninger, såsom Esperanto Club, Universal League For Human Rights, Association of Friends Of The New Russia, The German Peace Society, Society of Friends, German Association For The League of Nations, Bluntschli Committee, dThe German Free Association, Universal Brotherhood, League For Inner Peace og League For The Promotion Of Humanity, kan bevises på grundlag af dokumenter, og blev aktivt forfulgt i overensstemmelse med logernes mål. For det meste blev disse selvsamme organisationer, hvoraf kun nogle få kan nævnes her, grundlagt af frimurer og frimurerudvalg.

Et eksempel på den fremherskende ånd hos disse organisationer og deres frimurerstiftere kan findes i Den Pan Europæiske Bevægelse af den wieneriske højere graduerede frimurer Coudenhove-Kalergi. Denne bevægelse arbejdede for sammenlægningen af alle europæiske nationer til én føderal stat, kaldet Pan Europæiske Union. Efterhånden som bevægelsen indtog større proportioner, trak Coudenhove-Kalergi sig tilbage fra sin wienerloge som et taktisk dække, for at undgå at implicere logen i hans politiske aktivitet.

I 1925 skrev Coudenhove-Kalergi følgende sætninger i sin artikel Praktischer Idealismus:

Fremtidens menneskehed vil være en racekøter. Nutidens racer og kaster vil falde for den stigende sejr over tid, rum og fordomme. Fremtidens Eurasiske Negroid-race, som udadtil ligner de gamle egyptere, vil erstatte folks mangfoldighed gennem en mangfoldighed af personligheder.

Teksten Nobility, udgivet i 1924, nævner på side 39 om jøderne:

Således til sidst opstod et lille samfund ud af alle disse forfølgelser, hærdet til stål af et åndeligt båret martyrdømme i ånden og renset for alle elementer, der er svage af vilje eller dårlige af ånd. I stedet for at udslette jødedommen har forfølgelse adlet Europa på trods af sig selv gennem en kunstig udvælgelsesproces, som løfter jøderne til den førende nation blandt alle folk. Det er ikke så underligt, at dette folk, der er sprunget fra ghettoen, er blevet en åndelig adel i Europa. Således har et venlig gudforsyn givet Europa en ny race af adel og åndelige nåder gennem frigørelsen af jøderne, da den feudale adel faldt fra hinanden.

Efterspørgslen af en stor overstatslig Føderation af Stater, hvis medlemmer ville repræsentere en gold racekøterisme, og hvor kun adelsracen af åndelige nåder, jøden, ville tillades at forblive ren, er den yderste konsekvens af frimurerideologien.

Storlogen af Wien gik begejstret til arbejdet for den Pan Europiæske Union ved en opfordring til alle frimurerchefer. Selv frimureravisen The Beacon var begejstret for tankerne om den højere gradduerede frimurer Coudenhove-Kalergi, og sagde i marts 1925:

Frimureri, især østrigsk frimureri, må være meget tilfreds med at have Coudenhove-Kalergi blandt sine medlemmer. Østrigsk frimureri kan med rette rapportere, at Broder Coudenhove-Kalergi kæmper for sin pan-europæiske tro: politisk ærlighed, social indsigt, kampen mod løgne, stræben efter anerkendelse og samarbejde af alle dem med god vilje. I denne højere forstand er Broder Coudenhove-Kalergis program et frimurerværk af højeste orden, og at være i stand til at arbejde på det sammen er en højtragende opgave for alle Frimurerbrodere.

Tidligere publiceret:
Frimureriet #1
Frimureriet #2
Frimureriet #3
Frimureriet #4
Frimureriet #5
Frimureriet #6


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //