#3:
Frimureriet:
Ideologi, organisation og politik

FRIMURERIET: Nordfront bringer her kapitel 4 og fortsættelsen af del 1 af bogen Frimureriet – Ideologi, organisation og politik. Bogen blev trykt af SchutzStaffel ϟϟ og udstedt til Waffen SS, Gestapo og den tyske kommando.

Denne bog blev trykt af SchutzStaffel ϟϟ og udstedt til Waffen SS, Gestapo og den tyske kommando, såvel som den almindelige befolkning ligeledes havde adgang til den.

Denne korte bog opsummerer og afslører frimureriets subversive, anti-vestlige karakter og hvordan frimureriet har samspillet og konspireret imod det traditionelle Europa. Bogen kommer også ind på den jødiske dominans og indflydelse på frimureriet. Formodentlig er frimureriet den jødiske revolutionære ånd i aktion.

Kapitel 4: International frimureri og verdenskrigen

Det ville være nytteløst at søge i arkiverne efter konkret bevis for direkte medvirken mellem frimureri og udbruddet af den store krig i 1914. Ikke desto mindre talte logerne i Entente-staterne åbent for den allierede sag ved krigsudbruddet.

Frimureriet af de neutrale blev også trukket ind i denne kampagne. Stormesteren for Swiss Lodge Alpina, en tidligere protestantisk prædikant ved navn Quartier-La-Tente, der også spillede en politisk rolle i sit oprindelige kanton som leder af uddannelsesafdelingen, og som også var kendt i frimureriet gennem grundlæggelsen af Frimureriets Verdenshandelskontor, var især fremtrædende i opkoget af grusomhedshistorier og agiterede mod Tyskland og den tyske hær.

At italiensk frimureri succesfuldt arbejdede for en politisk og åndelig tilnærmelse med Frankrig i tæt koordinering med fransk frimureri i årene før den store krig i 1914-18, men fortsatte voldelig propaganda i den italienske presse efter krigsudbruddet for italiensk indtræden i krig på den allierede side er kendsgerninger, som italienske frimurer længe har været stolte af, og som de ofte har indrømmet.

Under den store krig afholdt, frimurerorganisationer af de allierede magter såvel som de i de neutrale stater, samtaler og kongresser, ofte for at drøfte betingelserne for, hvornår freden skulle afsluttes og proklameres.

Især oplysende i denne henseende var mødet i Frimurerkongressen for de allierede og neutrale nationer den 28., 29. og 30. juni 1917 i Paris, indkaldt af Grand Orient og Grand Lodge of France.

Her blev planen om at oprette en League of Nations udarbejdet, drøftet og udarbejdet; her blev folkets selvbestemmelse og de undertrykte nationaliteter i Østrig såvel som Polen drøftet; her krævedes afkald på Alsace-Lorraine og Trieste.

Præsident Wilson, et medlem af Ordenen af Odd Fellows, med lignende synspunkter, erklærede kort tid efter sine 14 punkter, blev sendt et telegram med lykønskninger, hvori det erklæredes, at kongressen var glad for at samarbejde med præsidenten om gennemførelsen af dette arbejde for international retfærdighed og demokratisk broderskab, som også afspejler det frimureriske ideal.

De ovenfor beskrevne kendsgerninger og holdningen hos de udenlandske logebrødre havde en temmelig nøgterne virkning på visse tyske frimurer i begyndelsen af den store krig. Mange var skuffede og væmmedes sig over at se de pacifistiske idealer for frimureriet, som skulle binde racerne og folket sammen, så groft ødelagt. Frimurer Ohr, leder af den demokratiske frie studerendes bevægelse i førkrigstidens Tyskland, skrev en brochure på dette tidspunkt med titlen: Den Franske Ånd Og Frimureri, hvor han diskuterede modsigelserne mellem tysk og fransk frimureri.

Denne erkendelse gik dog først op for en del af den tyske lodgeverden. Et stort antal radikale frimurere forsøgte gentagne gange at komme ind i det frimureriske internationale broderskab, især mod slutningen af den store krig ved hjælp af de neutrale loger.

Hvor langt den internationale holdning hos de tyske loger virkelig gik under den store krig vises blandt andet ved et citat fra Kommunike fra sammenslutningen af tyske frimurer i 1917, der siger:

Det, der står på spil, er opvågningen af internationalistisk tanke i folkefællesskabet. Dette arbejde kan ikke udføres af enkeltpersoner: det skal udføres af de eksisterende magtcentre af sammenslutninger af de mest varierede farver.

Holdningen hos de tyske feltloger under den store krig giver et særligt trist eksempel. Ved feltmarchers stoppesteder oprettede tyske frimurere såkaldte feltloger, hvor frimurere fra de forskellige Storloger, højere graduerede frimurer og medlemmer af humanitære og gamle preussiske loger mødtes for lodgearbejde. Omfanget af dette tab af national værdighed vises ved følgende dokumentation fra fyldigheden af logemateriale:

Den 30. august 1914 – på et tidspunkt, hvor selv Socialdemokraterne i Tyskland stadig var overbeviste om nødvendigheden af en sejrrig forfølgelse af krigen, der var blevet tvunget på os, og godkendt af krigskreditter, sendte disse feltloger deres Storloger et lykønskningskort, der beskriver et møde med belgiske frimurer i en belgisk loge på følgende måde:

Adolf Hetzel og de følgende belgiske brødre udtrykker deres broderskab trods krig og alt andet.

Efter underskrivelsen af de belgiske frimurere lyder den anden side af kortet:

Mødte bevægelse broderskab under et besøg i logen i Liège. Vi sender jer alle hjertelige hilsener. Der er stadig ædel menneskehed trods krig.

Det skal her nævnes, at frimurer Hetzel, som kaptajn og kompagnichef i en regional stormbataljon sammen med de andre medlemmer af feltlogerne havde den kolossale smagløshed og mangel på værdighed at komme ind i en fremmed loge i en tysk officeruniform, og for at fraternisere med belgiere, det vil sige fjendtlige, logemedlemmer. Og denne kendsgerning blev betragtet som betydelig nok af deltagerne til at blive rapporteret til Storlogen i Bayreuth som en særlig frimurerhandling! Der er ingen indikationer i logearkiverne om, at denne skamløse holdning fra tyske frimurer under den store krig nogensinde mødtes med den mindste afvisning fra Storlogen eller endda et enkelt logemedlem.

Ligeså uhyrlig er rapporten om åbningen af feltlogen Det Stigende Lys Af Somme Ved St. Quentin den 14. marts 1915, hvori det lyder:

Grundlæggelsen af feltlogen var især vanskelig på grund af vores særlige forhold til de franske brødre. Det er ikke som om vores tyske brødre, der tilfældigvis befandt sig i St. Quentin i deres feltgrå uniformer, ville have følt nogen indre angst i fraternisering med brødre fra de to franske loger; for vores del skete dette på en storslået, virkelig frimurerisk måde fra starten; til at begynde med havde vi endda den gentagne glæde at få tyske brødre introduceret til os af vores franske brødre og høre dem erkende sig selv som frimurere. Det eneste problem lå i det faktum, at de franske Storloger havde brudt frimurerforbindelserne med de tyske Storloger, så en vis indre konflikt opstod for de franske brødre. Da vi bad om, at templet i logen Retfærdighed Og Sandhed skulle åbnes og stilles til rådighed for os som feltloge, blev dette gjort som en selvfølge af de franske brødre. Der opstod kun tvivl om spørgsmålet om de franske brødres eventuelle deltagelse i vores arbejde. For vores del stod intet i vejen for en sådan deltagelse, tværtimod.

Rapporten fortsætter i denne ånd. Det viser klart og utvetydigt, i hvilken udstrækning frimureruddannelse havde ødelagt tyske mænd; på samme tid viser det, at romersk og engelsk frimureri løste deres egne problemer på en anden måde. Selvom det måske kan forveksles med at beskrive feltlogerne som udelukkende spionagecentrene for logerne for de fjendtlige magter og kun søge bevis for faktisk forræderi, må det samme være klart indlysende, at holdningen på det tyske feltbrødre – kombineret med konstant konformisme og underkastelse til nederlagets idealer om humanitarisme, tolerance og pacifisme – svarede i sig selv til konsekvent forræderi mod den tyske sag, på et tidspunkt, hvor nationen stod i væbnet konflikt med nationens og folkets fjende.

Tidligere publiceret:
Frimureriet #1
Frimureriet #2
Frimureriet #3
Frimureriet #4
Frimureriet #5
Frimureriet #6


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //