Biologisk mangfoldighed – er mennesket inkluderet?

KRONIK: Paulina Forslund belyser i denne artikel emnet mangfoldighed, hvilket vil forsvinde ved raceblanding. At bevare forskellige dyr og planter er en selvfølge for de fleste, men hvorfor inkluderes mennesker ikke i denne logik?

Følgende står i Biodiversitetskonventionen, som Danmark sammen med omkring 170 andre lande har underskrevet og siger de vil kæmpe for:

Mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder bl.a. terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske strukturer, de indgår i; dette omfatter mangfoldighed inden for de enkelte arter og mellem arterne samt økosystemernes mangfoldighed.

Den vigtigste betydning er imidlertid, at begrebet biologisk mangfoldighed understreger vigtigheden af ​​variationsrigdom, at vi har et landskab med mange forskellige naturtyper, forskellige arter og en stor genetisk variation inden for arterne.

Som nationalsocialist er man fortaler for en biologisk mangfoldighed, ikke kun blandt dyr og planter, men også indenfor arten menneske. Dette er en af ​​grundene til, at vi kæmper for at bevare og sikre vores race. Dette udgangspunkt er også en del af vores arbejde mod multikulturalisme og etnisk udblanding. Inden for nationalsocialismen hævdes naturlovene som de eneste virkelig sande og rigtige. Mennesket tilhører, som alle andre levende organismer det kredsløb, som får jorden til at simre af liv. Vi er overbeviste om, at hvis vi bryder disse uskrevne love, vil de til sidst slå tilbage på os, for ingen kraft er større end naturen.

Alle sunde dyr kæmper for deres eksistens, og alle sunde dyr har også en vilje, et instinkt eller en drift for at bevare deres unikke karakter og forplanter sig derfor med et individ af samme race eller art. Problemet med os nuværende mennesker er, at det er blevet indprentet i os, at alle er lige, og at det overhovedet ikke betyder noget, hvis vi formerer os på tværs af racegrænser. Vores liv skal gennemsyres af de samme retningslinjer og forudsætninger, og vi skal alle starte fra samme sted. Men dette er umuligt! Vi kan aldrig formes og fastgøres i samme form, da der er store variationer mellem mennesker. Et andet meget vigtigt aspekt er, at det først og fremmest er hvide mennesker, der systematisk opfordres til at blande sig med andre racer. Hvis man tilføjer det faktum, at vi globalt er et etnisk mindretal, er det ikke svært (selv for dem, der er kritiske overfor at inddele mennesker i racer) at indse, at udblanding langsomt men sikkert vil føre til den hvide races undergang.

Læser man for eksempel Bibelen, siger den, at Gud skabte mennesket i sit billede, men det er sandsynligvis snarere det modsatte. Forskellige folkeslag skaber deres guder og kulturer ud fra sig selv. Man kan sige, at disse to udtryk er en afspejling af de forskellige racers sjæle. Med dette udgangspunkt bliver det pludselig unaturligt, at alle mennesker, uanset race, skal kunne leve på samme måde eller side om side. Det eneste, vi deler, er naturlovene. Det er kernen i den globale virkelighed. I denne kerne ligger alle vores skæbner.

Vores race er som sagt i en yderst kritisk situation. I de seneste årtier er vores nordiske områder blevet indvandret af forskellige fremmede folkeslag, mens politikere og medier febrilsk har opmuntret os til tolerance og raceintegration. Hver race har magten til at bestemme sin egen skæbne, og dermed endda retten og pligten til forsvar. Som situationen er nu, er vi tvunget til at acceptere en destruktiv besættelse, og vores korrupte politikere har med alle midler sikret, at alle udtryk for utilfredshed eller modstand er klassificeret som noget ulovligt. Vores hænder er bundet bag vores ryg, og det er vores ansvar at bryde fri for at kunne slå tilbage.

En alvorlig og meget vigtig detalje om masseindvandring er det faktum, at mange steder på jorden snart vil være umulige at leve på. Miljøødelæggelser, global opvarmning og naturkatastrofer vil få millioner af mennesker til at flytte nordpå. Når den tid kommer, vil de nordiske lande blive invaderet af desperate udlændinge, der ikke skyr nogle midler i kampen for deres ret til overlevelse. Der vil blive en strid om naturressourcerne og de geografiske områder. Inden dette sker, må vi forstå alvoren og vælge. Os eller dem. Vores børn eller deres børn. Kun naturlovene vil vejlede os til en fortsat eksistens.

Nationalsocialismen er en moderne ideologi baseret på disse love. Vi ønsker at se en fortsat udvikling af mennesket, men ser først og fremmest til vores egen race. Udblandingen skal derfor stoppes, og vi må i god tid sikre vores nordiske territorium; vores plads på jorden. Dette er uundgåeligt og ikke mindst livsvigtigt for at kunne opretholde en biologisk mangfoldighed med alt det betyder for både mennesker, dyr og natur.

Læs også:
Nationalsocialismen og naturlovene
Race – det afgørende spørgsmål
Nationalsocialismen – den biologiske verdensanskuelse


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Lars Agerbæk med æ says:

  Hvis jeg havde en Facebook profil, ville jeg lægge billedet med mennesket i midten op, bare for at se om det ville blive anmeldt for racisme.

 • To secure our nordic territory
  Our place on Earth
  We look to Nordfront Denmark
  The vanguard of the nordics
  We look to the royal viking ship
  Where Odin and Frigga sit
  See and feel the spiritual light and energy
  Coming from the divine couple
  The first couple of the nordics
  Coming from the throne in the back
  The wooden ship with the large gold sail
  The wooden ship where scriptures come from
  The viking books of Odin
  The theater books of Frigga
  Feel the spiritual joy
  Of seeing Odin and Frigga


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //