Er vi højreekstremister?

IDEOLOGI: Nationalsocialister bliver ofte beskyldt for at være højreekstremister. Passer det, at vi er højreorienterede? Lederen for Den Nordiske Modstandsbevægelse, Simon Lindberg, besvarer dette spørgsmål.

Helt generelt bliver vi nationalsocialister i forskellige sammenhænge omtalt som højreekstremister. Der er dog ingen rigtig nationalsocialist, der frivilligt kalder sig selv højreekstremist. Der er heller ikke mange andre nationalister, udover dem der ikke betegner sig selv som nationalsocialister, der ville identificere sig som højreorienterede.

Forud for sidste EU-valg besvarede jeg en undersøgelse, hvor 20 udsagn skulle besvares med muligheder fra »slet ikke enig« til »helt enig«. Det som undersøgelsen ville munde ud i, var at finde ud af, hvilket parti man havde mest tilfælles med og dermed skulle afgive sin stemme på.

Det parti, jeg havde mest til fælles med, var Vänsterpartiet, altså det parti, der ligger længst til venstre på højre-venstre-skalaen af ​​de etablerede partier. Det parti jeg havde næstmest tilfælles med (ifølge meningsmålerens syn på partierne) var Sverigedemokraterna, altså partiet yderst til højre. Jeg havde mest til fælles med et venstreparti og næstmest til fælles med et højreparti.

Således kan man sige, at jeg som nationalsocialist ifølge meningsmålerne ikke bør stemples som hverken højre eller venstre, men læne mig lidt til venstre, da mine meninger som sagt lignede disse mest.

 

Venstrehøjre

Hvor kommer højre-venstre skalaen fra?
Højre-venstre-skalaen opstod i Frankrig i forbindelse med revolutionen i 1789. De, der ville ændre samfundet, de radikale, sad til venstre i Nationalforsamlingen, mens de, der ville bevare det gamle system, de konservative, sad til højre.

Ifølge denne oprindelige skala skulle nationalsocialisterne behøve to stole. Vi betegner os selv som radikale, vi vil forandre samfundet og opbygge noget helt nyt i stedet for at reformere og bevare. Samtidig kan flere af vores synspunkter ses som konservative, rent reaktionært ifølge nutidens »progressive« samfundsnormer. Vi står bestemt ikke på midten, men orienterer os i begge retninger. Nationalsocialismen står over den klassiske skala.

Hvordan ser højre-venstre skalaen ud i dag?
I Norden i dag noteres det på skalaen, om man står til venstre eller højre i økonomiske spørgsmål. Ønsker man højere skatter og derved almen velfærd, er man på venstrefløjen, og ønsker man i stedet lavere skat og ser velfærd som noget for de »mere succesrige«, er man på højrefløjen.

Vi kan se, at statslig bestemmelse kontra individuelt ansvar dukker op som et spørgsmål. Hvis man vil have staten til at eje offentlige interesser, er man på venstrefløjen, mens et højrefløjsparti ønsker flere privatiseringer og eget iværksætteri. Med finere ord kan man sige, at de, der er positive over for markedsøkonomi, står til højre, og dem, der er negative over for dette, står til venstre.

Med hensyn til disse økonomiske spørgsmål skulle nationalsocialismen betegnes som ret langt til venstre. Vi vil skabe et velfærdssamfund, hvor selv de svage bliver taget hånd om, og hvor ingen er uden for fællesskabet. Vi tror på en stærk stat og nationalisering af offentlige interesser som bank, offentlig transport, skoler, sundhedsvæsen mv. Men vi er på ingen måde røde marxister, da vi samtidig ser privat iværksætteri og iværksætterånden som ekstremt vigtigt i et fungerende samfund. Nationalsocialismen er for en blandingsøkonomi og ikke en markedsøkonomi, som vi entydigt burde være positive overfor, hvis vi skulle være højreekstremister.

Hvor vi derimod virkelig bliver set som højreorienterede, er i indvandringsspørgsmål. Af forskellige årsager ses øget indvandring og åbne grænser som venstreorienteret, og reduceret indvandring og lukkede grænser som højreorienteret. Da vi helt vil stoppe indvandringen og starte hjemsendelsen af ​​racefremmede hurtigst muligt, så burde vi måske i dette spørgsmål, men kun i dette spørgsmål, faktisk betegnes som højreekstremister.

Sammenfattende ligger vi dermed generelt ret langt til venstre, samtidig med at vi f.eks. er meget til højre i forhold til indvandringspolitikken. Vi er ikke på midten, men i stedet både til højre og venstre på samme tid. Nationalsocialismen kan således siges at stå over selv den moderne højre-venstre-skala.

Vi kalder os ikke socialister, blot fordi det lyder rart, vi er socialister, hvilket ses som venstreorienteret. Samtidig er nationale idealer vores ledestjerne, hvilket normalt ses som langt til højre. Vi er altså højrevenstreorienterede – vi er nationalsocialister!

En vigtig del af positioneringen på højre-venstre skalaen for de etablerede partier er, fra hvilke grupper i samfundet stemmer skal fiskes i første omgang. Venstrefløjen forsøger at tiltrække de lavtlønnede og de arbejdsløse, højrefløjen retter sig mod iværksættere og dem, der har det bedre i samfundet, og midterpartierne dem, der ikke rigtig føler sig hjemme som hverken under- eller overklasse.

Vi i Modstandsbevægelsen bekender os ikke til nogen bestemt gruppe af mennesker baseret på socioøkonomisk status. Vores rækker huser ikke kun enten borgerlige, middelklassen eller arbejderklassen – nej, i vores rækker finder du dem alle: virksomhedsledere og forretningsejere, kontorarbejdere, sælgere, håndværkere, rengøringsfolk, fabriksarbejdere, pensionister, studerende og arbejdsløse. Vi er ikke loyale eller illoyale over for nogen klasse, i stedet ligger vores loyalitet primært hos vort folk – hos vores race!

Kort sagt kan det opsummeres, at de politiske værdier, der er bedst for vort folk, er nationalsocialismen, uanset om de traditionelt blev ombejlet af højrefløjen eller venstrefløjen – nationalsocialismen står altså over højre-venstre og er dermed det, der er bedst for hele vort folk og ikke kun dele af det!

Så blev ordet »højre« behandlet. Ordet »højreekstremist« rummer dog en anden del, nemlig »ekstrem«. Er vi ekstreme? Med hensyn til det fremherskende samfundsklima er vi sandelig ekstreme. Vi er ikke, som de etablerede partier er det, moderate modstandere af nutidens politik. Vi er ekstremt meget imod etablissementet og det herskende system af i dag. Det er nok ikke helt tosset af vores modstandere at klassificere os som »ekstremister«.

Så er vi højreekstremister? Nej for pokker. Er vi venstreekstremister? Ikke en chance! »Ekstreme« nationalsocialister? Ja absolut!

Læs også:
Svar på spørgsmål om nationalsocialismen
Nationalsocialismen – folkets organiserede vilje
Forsvarstale for nationalsocialismen
Nationalsocialismen – Den Biologiske Verdensanskuelse


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Nu bliver i fremstået i en serie som kommer på via play som et fjensk parti —-https://digitalt.tv/premierekalender/omgivet-af-fjender


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //