Forvirret Jyllands Posten kløjs i begreberne

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Jyllands Posten bragte i dag en artikel om Den Nordiske Modstandsbevægelse og JP-journalisten synes ikke at kunne finde det rigtige ben at stå på i hans placering mellem »eksperter«, PET og Den Nordiske Modstandsbevægelses landechef.

Begreber som »nazistisk«, »højreradikal« samt en mængde udtalelser fra den selvudnævnte, men inkompetente, ekspert, djøferen, Tina Wilchen Christensen fylder i dag spalterne hos Jyllands Posten Randers.

Jyllands Postens artikel, som bærer præg af at være en copy/paste-artikel og et desperat forsøg på at indeholde det størst mulige antal citater og udtalelser fra »eksperten« Wilchen og Politiets Efterretningstjeneste, er skrevet af journalisten Daniel Lingren, som i processen med at forfatte artiklen var i tæt samarbejdsvenlig kontakt med Den Nordiske Modstandsbevægelses Jacob Vullum, som valgte at besvare alle Lingrens spørgsmål med det krav, at alle besvarelserne blev bragt i Lingrens færdige artikel. Det skete ikke, så Nordfront bringer her Vullums svar såvel som Lingrens spørgsmål.

 

Spørgsmålene:

 

Fra: Daniel Lingren <[email protected]> Emne: En kommentar til JP Randers

Kære rette vedkommende

JP Randers bringer en artikel om Den Nordiske Modstandsbevægelse og bevægelsens uddeling af materiale foran Water & Wellnes Randers.

I den forbindelse udtaler forsker i højreekstremisme, Tina Wilchen Christensen, at Den Nordiske Modstandsbevægelse generelt har hentet markant inspiration i nazismen. Det kommer blandt andet til udtryk gennem antisemitisme, benægtelse af holocaust og en ”nazistisk familiepolitik, hvor kvinder skal gå hjemme og få mange børn,” vurderer hun.

Det er også vurderingen, at de antisemitiske holdninger kommer til udtryk gennem det hærværk, der tidligere er blevet begået på blandt andet den jødiske gravplads i Randers, og hvor to personer med tilknytning til bevægelsen blev idømt fængsel.
Det bliver også beskrevet, at flere medier tidligere har omtalt Den Nordiske Modstandsbevægelse som nazistisk, og at den blandt andet har gjort sig bemærket ved at fejre Adolf Hitler fødselsdag.

På jeres hjemmeside fremgår det, at det uddelte materiale blandt andet indeholder følgende udsagn:
”Den kulturelle og racemæssige forskel på hvide europæere og racefremmede, som eksempelvis arabere og afrikanere, bliver tydeliggjort for enhver, som udsættes for samvær med disse invasive folkegrupper.”
Ifølge Tina Wilchen Christesen taler sætningen ind i nazismens raceforståelse.

Følgende er også beskrevet i det uddelte materiale:
”Den igangværende befolkningsudskiftning betyder, at hvide danskere snart risikerer at blive andenrangsborgere i vort eget land – hvis vi ikke snart rejser os, organiserer os og tager tilbage, hvad der er vores.”
Ifølge Tina Wilchen Christensen er der tale om et syn, hvor ”man mener, at hvide er under pres og ikke kan udleve dem selv som hvide mennesker med en særlig kultur.”

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste er ”Den Store Udskiftning” et udtryk, som dækker, at ”Europas oprindelige befolkning bliver udskiftet med indvandrere fra ikke-vestlige lande.” I tjenestens sikkerhedsvurdering fra 2021 skriver Center for Terroranalyse, at teorien har ligheder med konspirationsteorien ”Hvidt Folkemord,” som ifølge tjenesten angiver, at ”hvide befolkninger i Vesten mindskes og uddør som følge af indvandring, lav fødselsrate samt vold mod og mord på hvide personer begået af indvandrere.” Det er beskrevet, at denne adskiller sig ved oftest at være antisemitisk, fordi det hævdes, at en ”jødisk sammensværgelse står bag og kontrollerer udviklingen med henblik på at udrydde den hvide race.”

”Dette narrativ har i sagens natur størst tilslutning blandt antisemitiske højreekstremister og promoveres bl.a. eksplicit af Nordisk Modstandsbevægelse (NMB) i Danmark,” fremgår det i sikkerhedsvurderingen.

Tina Wilchen Christensen mener desuden, at der er færre medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse, end hvad den selv udtrykker.

Hvis Den Nordiske Modstandsbevægelse har kommentarer til ovenstående, skal jeg bede om en sådan inden mandag den 11. april klokken 14.

Jeg har desuden tre spørgsmål, som jeg håber, at I vil besvare:

Den Nordiske Modstandsbevægelse bliver vurderet til at være og have nazistiske holdninger. Opfatter Den Nordiske Modstandsbevægelse sig selv som værende Nynazistisk/nazistisk?

Politiets Efterretningstjeneste nævner jer i den omtalte sikkerhedsvurdering fra 2021. Det er Tina Wilchen Christensens vurdering, at efterretningstjenesten holder øje med Den Nordiske Modstandsbevægelse. Jeg har spurgt tjenesten, som ikke oplyser, hvem den følger. Har I selv kendskab til eller indtryk af, at politiets efterretningstjeneste følger jer?

Er det muligt at få oplyst, hvor mange medlemmer Den Nordiske Modstandsbevægelse har i Danmark?

Hvis I har mulighed for at svare på spørgsmålene, skal jeg ligeledes bede om svar, inden den 11. april klokken 14.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Daniel Lingren
Journalist på JP Randers


Daniel Lingren Svendsen
[email protected]
april 11 at 16:06

Hej Jacob

Tak for svaret. Det er modtaget.

Jeg tror egentlig, at din mail allerede svarer herpå, men Tina Wilchen Christensen vurderer også, at grupper på den yderste højrefløj – herunder også Den Nordiske Modstandsbevægelse – er defineret ved flere ens parametre, der tæller nogle gennemgående ideologiske punkter:

”Det tankegods du finder i den ene gruppe, finder du også i den anden. Måske ser det anderledes ud, men der er nogle helt gennemgående ideologiske punkter, som det ekstreme højre deler. Folk, der er kategoriseret som udlændinge i deres perspektiv, bliver kategoriseret ud fra farve. Det er nogle meget traditionelle værdier, og så er det idéen om, at der har været en tid før det multikulturelle samfund, der har været ren og overskuelig,” vurderer hun.

Hvis du har en kommentar til ovenstående, skal jeg bede om den senest tirsdag den 12. april klokken 16.

På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Daniel Lingren

 

Svarene:

Hej Daniel

Din lange mail med udtalelser fra Tina Wilchen og PET demonstrerer, hvor påvirket af folkefjendtlig perspektiv majoriteten af mennesker er i denne efterkrigstidens samfundsruin, når der fra PET’s side sås tvivl om befolkningsudskiftningen og sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt der foregår et hvidt folkemord, samt når Wilchen, som “ekspert” på området, ser Den Nordiske Modstandsbevægelse som en højreorienteret bevægelse og gang på gang benytter det jødiskfabrikerede smædenavn “nazisme”, når hun omtaler nationalsocialismen.

Nationalsocialisme er ikke nazisme og ikke højreorienteret. Nazisme og nynazisme er skinheadkultur, vold, druk, nihilisme, som i 80’erne og 90’erne eksisterede som en apolitisk popkultur, og i dag stadig som en Hollywood-fortælling. Nationalsocialisme er folkefællesskab og en national og social måde at beskue verden og begivenheder på, som til forskel fra individualisme samler folket, og politisk, til forskel fra marxisme (socialdemokratisme), liberalisme og resten af de degenererende, eller i bedste fald status quo, ismer, styrker og værner folket som en biologisk enhed uden at lade sig herske over af glubske aktierotter eller holde tilbage af internationalismens lammende servitutter.

Hvis Wilchen med smædenavnet “nazisme” mener det folkefællesskab og det derfra spirende styre i 1930’erne og 1940’erne i Tyskland kaldet nationalsocialisme, tager hun fejl, når hun mener, at Den Nordiske Modstandsbevægelse har “hentet inspiration” der. Den Nordiske Modstandsbevægelse er nationalsocialisme! Hvilket vi aldrig har lagt skjul på, hvorfor det er besynderligt, at vi nu 5 år inde i bevægelsens eksistens i Danmark stadig skal svare på, hvorvidt vi er nationalsocialister.

Wilchen nævner i hendes vildelse også benægtelse af “holocaust” og en “nazistisk” familiepolitik som bevis for, at Den Nordiske Modstandsbevægelse må være “nazistisk”. Til det må jeg sige, at Den Nordiske Modstandsbevægelse ingen tid spilder på benægtelse af “holocaust”, men derimod går til kamp mod holocaustreligionen som blev fabrikeret og primært fortælles, for at sprede hvid skam og sløre, hvor storslået Tyskland faktisk var efter forskellige politiske justeringer kort tid efter Hitler blev valgt til magten i 1933.

Med hensyn til den “nazistiske” familiepolitik, som af Wilchen beskrives som, “hvor kvinder skal gå hjemme og få mange børn”, må jeg præcisere, at nationalsocialismens syn på kvindens fremmeste rolle er den naturgivne moderrolle, og for den skal kvinden hyldes og hædres, men ønsker hun at gøre karriere, vil ingen dør for hende være lukket.

Wilchen undgår heller ikke at nævne antisemitismen, som betyder kritik af jøder, som af jøder eller jødelakajer opfattes som hån eller nedværdigelse, og Den Nordiske Modstandsbevægelse er ikke gået af vejen for at påpege, når magtfulde jøder i magtfulde positioner i globalistiske selskaber og organisationer fører uhellig krig mod det hvide folk. Men antisemitisme er ikke “nazistisk”, det kræver blot af den almindelige dansker at læse en tand dybere end hvad Jyllands Posten almindeligvis bringer for at finde den jødiske magt at pege fingre af.

Du nævner selv en passage i et af vore flyveblade anvendt ved Randers Water & Wellness, hvor kulturelle og racemæssige forskelle på hvide europære og arabere og afrikanere bliver nævnt, hvilket Wilchen igen fejlagtigt relaterer til “nazisme”. En nøgtern anerkendelse af, at der ganske vist eksisterer forskellige folkeslag, eller racer, og at forskellige racer opfører sig forskelligt og skaber sig forskellige kulturer, er mere en naturlig observation for enhver at gøre og slet ikke et “nazistisk” privilegium.

Du spørger i din mail til, om Den Nordiske Modstandsbevægelse har kendskab til eller indtryk af, om PET følger os. Vi kan oplyse, at vi er velvidende omkring, at PET bruger store summer af folkets penge på at følge os og aflægge os “venskabelige” besøg for at “afradikalisere” og “hjælpe” vore medlemmer. Det skal præciseres, at Den Nordiske Modstandsbevægelses medlemmer aldrig har begået politisk terror, mord, begået vold m.m., så det virker besynderligt, at folkets skattekroner skal ødsles væk på PET’s besøgsvenner og generel overvågning, men det må bero på en skræmmeretorik med rod i den forvredne historieskrivning om Det Tredje Rige. Man kan i den forbindelse spekulere over, om PET bruger lige så store summer på at overvåge kommunisterne fra Enhedslisten og SF eller om pædofiliafdelingen hos PET overvåger Jeppe Kofoed og hele det marxistiske Socialdemokratiet.

Du spørger i din mail også om, hvor mange medlemmer Den Nordiske Modstandsbevægelse har i Danmark. Men så længe, at etablissementet, eksperter, politimyndigheder og folkefjendtlige politikere holder sig selv indespærret i et ekkokammer af had i forhold til nationalsocialisme, og let påvirkelige almindelige danskere af misinformation og aggression tilslutter sig antifacisterne, holder vi detaljer om medlemstal for os selv, for vor egen sikkerhed.

Jeg takker for, at Jyllands Posten lader Den Nordiske Modstandsbevægelse komme til orde i debatten, hvilket sømmer sig for det oplyste samfund. Jeg forventer, at du bringer hele mit svar i din artikel. Vi kommer til selv at bringe svaret på Nordfront.dk.

Med venlig hilsen

Jacob Vullum


I forhold til Wilchens vurdering, at højrefløjens grupperinger, som Wilchen kalder dem, er defineret ved flere ens parametre, er jeg delvist enig i. Wilchen nævner selv udlændinge som et fælles punkt for modstand blandt nationalistiske grupperinger. Dog mener Wilchen, at udlændinge bliver kategoriseret ud fra farve, hvilket er en grotesk simplificering, da farve spiller en meget lille rolle for modstanden mod indvandring og raceblanding. Derimod spiller race og gener en altoverskyggende rolle; gener som koder for adfærd, temperament, mentalitet osv. Wilchen hævder, at der eksisterer en idé om, at der har været en tid før det multikulturelle samfund, som har været ren og overskuelig, og når man taler om overskuelige rene samfund med tryghed og fremgang, har det lige netop været pga. fraværet af gadeutrygheden forårsaget af racefremmedes aggressive temperament og underkuelsesmentalitet over for et herboende folk af en helt anden kalibrer. Debatten køres ud på et sidespor, som sandsynligvis er en bevidst handling, når indvandrings- og raceproblematikken gøres til et spørgsmål om blot hudfarve, selvom hudfarven tjener som en effektiv og naturlig indikator på, hvem der aldrig bliver danske og må ekskluderes fra samfundet for at beskytte de sande danskere og en hvid fremtid.

Selvom Wilchen sætter alle nationalistiske grupperinger i samme båd med en basal fortælling om modstand mod farver, er virkeligheden dog meget anderledes. Den Nordiske Modstandsbevægelse deler måske nok visse synspunkter med øvrige nationalistiske bevægelser, men er dog helt sin egen og den eneste bevægelse blandt de nationalistiske, som skiller sig ud ved, at have et erklæret mål om at tage den politiske magt i Danmark og i Norden og handle på folkets vegne i stedet for blot at protestere og bede vore folkefjendtlige politikere om nåde.

Med venlig hilsen

Jacob Vullum

 

Læs også:
Er vi højreekstremister?
Aktion ved Randers Water & Wellness


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Gode svar, hvilket selvfølgelig betyder, at løgnepressen ikke ville bringe dem.

    Journalisten er desuden en åbenlys idiot uden forstand på det skrevne ord eller politik. Men det er jo også vigtigere for medierne, at journalister bare følger ordre end at de er dygtige.

  • Søren kam says:

    Jeg synes det er vildt at typer som Tina Wilchen Christensen, der typisk ser sig selv som intellektuelle, med den største selvfølge antager at alle andre mennesker er overbeviste om at holocaust er sandt. Tror de ville blive overrasket over hvor mange der delvist tror at holocaust er løgn, eller som mig selv, er overbeviste om det er et stort bedrag.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //