Gottfried Feder og renteslaveriet
#3

Økonomi: Nordfront bringer her tredje del af en artikelserie om bogen ‘Manifest til at bryde renteslaveriet’ af Gottfried Feder.

Del 3
Manifestet

Mammonismen er den tunge, altopslugende og altbegrænsende sygdom som hele vesten, nej hele menneskeheden, lider under. Det er som en altødelæggende epidemi, en gift, som har taget rod i verdens nationer.

Mammonismen skal forstås som:

• De enorme internationale finansmagter, de supranationale finansmagter som hersker over selvbestemmelsen af enhver nation, altså den internationale storfinans.
• Tankesættet som allerede har overtaget store dele af verdens nationer, den umættelige grådighed for materielle goder. Livssynet som kun fokuserer på det materielle, som har og videre vil fører til en frygtelig sænkning af moralske koncepter.

Dette tankesæt er legemliggjort og virkeliggjort helt ud til det ekstreme i det internationale plutokrati. Mammonismens største magtkilde er, den uendelige strøm af produkter de modtager igennem renter.
Igennem den total amoralske ide, som renter er, blev den internationale storfinans født. Den intellektuelle og moralske tankegang, som har rod i grådighed efter ågerrenter, har medført at en del af overklassen lever et hedonistisk liv.

Renter som et koncept er den djævelske opfindelse af lånekapital, den alene muliggør det hedonistiske droneliv de finansielle magthavere lever, på bekostning af alle de produktive nationer og deres arbejdsstyrke. Det har ledt til dybe uoverkommelige modsætninger, til klassehadet, hvorfra borgerkrige og broderkrige opstår.
Den eneste kur imod denne konflikt, det eneste der kan helbrede menneskeheden igen, er at bryde det finansielle slaveri til renter! Dette er den eneste mulige og endelige frigørelse af produktivt arbejde fra den hemmelige og overvældende finansielle magt. At bryde det finansielle slaveri til renter betyder genetableringen af den frie personlighed, frigørelsen af mennesket fra trældomen, som hans sjæl var bundet til af mammonismen. Den som ønsker at bekæmpe kapitalismen, må bryde renteslaveriet.

Hvor skal denne revolution starte? Ved lånekapital!

Hvorfor?

Fordi lånekapital er så overvældene i forhold til alt industrikapital, at de store finansielle magter kan blive bekæmpet alene ved at bryde det finansielle slaveri til renter. 20 til 1 er forholdet mellem lånekapital og industrikapital. Den tyske nation skal betale mere end 12 milliarder mark i renter for lånekapital i form af direkte og indirekte skatter, husleje og livsforsikring, hvorimod i de allerbedste år for den tyske økonomi, var summen af alle aktieafkast fra alle offentlige tyske firmaer kun 1 milliard.

Hvilke velsignelser vil det bringe det tyske folk, at bryde det finansielle slaveri til renter, for arbejdere over alt i hele verden?

At bryde det finansielle slaveri til renter giver os muligheden for at afskaffe alle direkte og indirekte skatter. Alle værdiskabende mennesker verden over, stater og kontinenter, alle staternes indtægter fra direkte og indirekte kilder, siver direkte ned i lommerne på lånekapitalen.

Statens indtægter, igennem statsejede virksomheder såsom postvæsnet, telegrafen, telefonlinjer, jernbaner, miner, skove osv. er så rigelig tilstrækkeligt til, at overholde statens pligter overfor folket såsom uddannelse, udvikling, retsvæsnet, militær, administration og socialpolitik.

Derfor vil socialismen ikke kunne bringe sine velsignelser over menneskeheden så længe, at indtægterne fra statsejede virksomheder forbliver et offer for lånekapitalen.
Derfor kræver vi, som en grundlæggende statslov for det tyske folkefærd, og derefter for alle vores broder folk, som ønsker at blive en del af et kulturelt fællesskab af nationer, det følgende:

 1. At krigsobligationerne såvel alle andre former for gældsinstrumenter på det tyske rige, og alle andre gældsinstrumenter på de tyske federale stater, især jernbane-obligationerne, og alt gæld fra selvstyrende institutioner bliver erklæret, med afskaffelsen af renter, lovlig valuta, passende til deres nominelle beløb.
 2. I andre tilfælde af værdpapirer med faste renter såsom, obligationer, industriobligationer, realkreditlån osv. skal der, i stedet for renter, betales tilbage så gælden vil være tilbagebetalt efter 20 eller 25 år.
 3. Al ejendomsgæld, realkreditlån, jævnfør mængden angivet i ejendomsregisteret, vil blive tilbagebetalt i afdrag. Værdien i boliger og fast ejendom frigivet på denne måde bliver delvis statens eller det selvstyrende organs. På denne måde bliver staten i stand til at bestemme og reducere lejepriserne.
 4. Hele det monetære system skal være under den centrale stats kontrol. Alle private banker såsom sparekasser og kreditforeninger bliver registeret som afdelinger herunder.
 5. Alle lån der ikke kan betales tilbage, kan kun blive tilgivet af statsbanken. Alle personlige og forretningskredit tildeles private bankfolk med en statslicens. Forretningskredit bliver bevilget til særlige distrikter, hvis det vurderes, at det er nødvendigt, og med et forbud imod opstarten af nye afdelinger. Gebyrskalaen bliver bestemt af staten.
 6. Udbytteværdien indløses til en årlig sats på 5% på samme måde som ved fastforrentede værdipapirer. Den overskydende profit bliver delvist betalt, som kompensation for risikokapital (i kontrast til de faste renter) til aktionærerne, og dels vil resten af overskuddet, blive socialt fordelt eller brugt på reduktion i priser på forbrugsvarer.
 7. Alle personer som, af fysiske årsager (alderdom, sygdom, fysisk eller mentalt handikap) ikke kan arbejde, som før fik deres levebrød igennem renter fra deres eksisterende opsparing, vil ved levering af værdipapirerne fortsat få penge til et værdigt liv.
 8. Af hensyn til reduktionen af den nuværende inflation gennem betalingsmidler, vil der blive gennemført en generel, stærkt faset, konfiskation af aktiver, der opbevares i krigsobligationer eller anden gæld i det tyske rige eller staten. Disse værdipapirer vil blive ødelagt.
 9. Igennem ekstrem intensiv folkelig uddannelse, skal det gøres klart for folket, at penge ikke bør anses som andet end et bevis for udført arbejde, siden enhver højtudviklet økonomi har brug for penge som handelsredskab. Dette er dog også penges eneste funktion, og under ingen omstændigheder kan en overjordisk magt tildeles penge gennem renter, til at vokse ud over sig selv og dermed blive til en byrde på produktivt arbejde

Hele vores skattesystem er og forbliver, så længe vi ikke bliver frigjort af renteslaveriet, kun en obligation til højfinansen, og ikke som vi ofte forstiller os – et frivilligt offer for realisering af fælles goder.

Af denne årsag er frigørelsen fra renteslaveriet det klare mål i verdensrevolutionen, for frigørelsen af produktivt arbejde, fra de supranationale finansmagters lænker!

Tidligere publiceret:
Gottfried Feder og renteslaveriet #1
Gottfried Feder og renteslaveriet #2
Gottfried Feder og renteslaveriet #3
Gottfried Feder og renteslaveriet #4


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • Asbjørn Nielsen says:

  Det sidste punkt er meget vigtigt. Hvilken anden genstand kan opbevares i en boks, og blive mange gange større over en periode end førhen. Kun penge har denne unaturlige egenskab pga. renter. Det giver ingen mening!

 • Jeg tror ikke de havde fantasi dengang til at forestille sig hvor sygt det vil blive her små 100 år senere med det jødiske bankkartel.

  Som det er nu taster bankerne bare penge på en skærm og laver kontopenge ud af det blå, dvs. de låner penge ud de ikke har. Ligesom når de private centralbanker trykker fysiske penge og låner til staten. I beggge scenarier tager bankerne så gebyrer og rente i den tid lånet løber og tjener derfor penge på noget de aldrig har haft!

  Det de private banker laver hedder gearing og dagene før sidste finanskrise (som er på vej igen da alt gentager sig) var diverse banker oppe på en gearingsfatkor 30-40 stykker, som betyder at de låner 30-40 gange mere ud end de selv har af penge. Simpelhent fordi de bare kan lave pengene på en skærm of overfører til anden konto. Dette er årsagen til boligpriseksplosionerne i byerne, fordi bankerne kan låne ud helt vanvittigt og prisen på lånet (renten) kan så skrues ned imens bankerne stadig tjener kassen uden lige, fordi lånesummen er så enorm.

  Det bryder med sund fornuft at man da ikke kan låne penge ud man ikke har, men jo, det er præcis hvad der sker og ingen politiske partier problematiserer dette!!

  • Asbjørn Nielsen says:

   Hele systemet er korrupt ud over alt forstand. Det eneste rigtige at gøre, er at vælte det og opbygge et nyt pengesystem, der er for folkets bedste. Det kræver et forbud imod renter, en nationaliseret nationalbank og statensbeskyttelse imod den internationale storfinans. Noget der, som du rigtigt påpeger, ikke er et eneste politisk parti der taler om, heller ikke starbuckskommunisterne i Enhedslisten eller klimatosserne i alternativet. Vi er de eneste med en seriøst vision for en ændring af økonomien.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //