Hvorfor ønsker jøderne det hvide folk udryddet?

JØDISK RACISME: For jøder er det deres guds befaling, at de skal udrydde Amalek – den hvide race.


Hør en række rabbinere beskrive Amalek, hvem det er og hvordan folkemordet beskrives.

Konflikten mellem jøder og Amalek går langt tilbage, og det første slag mellem det jødiske folk og amalekitterne, der er afbildet i jødernes hellige bog Toraen, fandt sted ved Refidim.

Israels Gud Jahve kom senere med befalingen om, at disse jødernes fjender skulle udryddes:

(…) Jeg kræver, at amalekitterne bliver holdt ansvarlige for, hvad de gjorde mod israelitterne, da de forlod Egypten. De spærrede deres vej. Gå nu ud og udryd amalekitterne. Udryd alt, hvad der tilhører dem. Skån ingen. Dræb mænd og kvinder, småbørn og spædbørn, okser og får, kameler og æsler!

1 Samuel, kapitel 15, vers 2 og 3.

Befalingen om at udrydde amalekitterne var ikke enestående, andre folkeslag blev også underlagt lignende befalinger. Et andet sted i Toraen kan vi læse om yderligere ordrer om folkedrab, hvor Jahve for eksempel beordrer »det udvalgte folk« til at udrydde »hetitterne og amoritterne, kana’anæerne og perizzitterne, hivitterne og jebusitterne«, og at de bør ikke tillade noget af ånden »at være i live«. Et andet sted i Toraen befaler Yahweh, at:

Alt det folk, som Herren din Gud giver i din hånd, skal du gøre ende på. Du skal ikke skåne dem.

– Femte Mosebog, kapitel 7, vers 16.

Det unikke ved Amalek er i historien denne nations særlige position blandt Israels fjender. Amalek er afbildet som »den første nation i verden«, men som der står skrevet: »de skal til sidst udslettes«. Amalek er den nation, der er blevet udpeget af Yahweh som jødernes ærkefjende. I jødedommen anses Yahweh for at have beordret de troende til at »udslette dem, der bærer Amalek’s sæd«.

Yahweh lover i Toraen, at han »vil kæmpe mod Amalek fra generation til generation«, og kampen mellem Israel og Amalek er af jødedommen opfattet som en kamp mellem godt og ondt, en kamp mellem jøder og den hvide race, en kamp om liv og død, hvis endelige udfald vil blive afgjort ved en sidste strid.

Amalek opfattes både som en fysisk nation og som en åndelig ideologisk kraft, og som mange rabbinere udtrykker det, er Amalek hele Amerika og de europæiske nationer.

De lærde indenfor jødedommen kan derfor opdele Amalek i to kategorier; den genetiske Amalek og den figurative Amalek. Den genetiske Amalek er de mennesker, der er fysiske efterkommere af Amalek, og den figurative Amalek er de andre »antisemitter«.

Den genetiske Amalek skal udryddes efter Yahwehs ordre, hvilket bekræftes af rabbiner Joseph B. Soloveitchik, når han siger, at »ethvert individ, der er bærer af Amaleks gener, skal udryddes«. Den figurative Amalek er de andre antisemitiske folkeslag, dem som kun er mentalt påvirkede af ærkefjendens antijødiske ideer. Blandt disse er arabere og andre ikke-ariske nationer, der handler imod Israels interesser.

Amalek ses ikke kun som en trussel mod Israel som nation, men også som en modstander af det »udvalgte folks« hellige mission i verden, da Jahve »svor, at hans navn og hans tro ikke vil være opfyldt før Amaleks navn er fuldstændig ødelagt«. Jahve har givet »det udvalgte folk« et løfte om, at han vil give dem »hedningerne til arv og jordens ender til ejendom«, og Amalek står i vejen for opfyldelsen af ​​dette messianske verdensrige.

 

Amalek er Germania

Ifølge jødedommen skal Jerusalem være hovedstaden i et fremtidigt verdensrige. Jerusalems tempel vil blive genopbygget, og Moshiach (Messias), den jødiske verdenskonge, vil blive kronet til verdens hersker. At udrydde dem, der er af Amaleks slægt, ses som en religiøs pligt, især under den messianske æra, hvor Moshiach forventes at komme, hvis tid mange rabbinere mener er kommet. Lubavitcherne tror for eksempel, at det sidste slag vil blive udkæmpet i vores generation, og at det jødiske folk derefter fuldstændig vil udrydde Amaleks slægt fra jordens overflade.

Hvem er så den genetiske Amalek, jødernes evige fjender? Historiens tåger har indhyllet Amaleks identitet i mørke, men på trods af dette ser rabbinernes opmærksomhed ud til at være rettet mod et bestemt folk. Dets navn er »Germania«, en opfattelse, der menes at være understøttet af passager i Talmud, der identificerer Amalek som »Germania«.

Rabbiner Elijah ben Solomon Zalman, som levede i det 18. århundrede og blev kaldt »den store af Vilna (Gaon af Vilna)«, er en af ​​de rabbinere, der blev brugt som en autoritet når det gjaldt at identificere germanere som Amalek, hvilket ansås for at være baseret på »ældre tradition«.

Armageddon er det kristne navn for det sidste slag, den sidste kamp mellem godt og ondt, som i Germanien siden umindelige tider har været kendt som Ragnarok. I Toraen er det beskrevet, hvordan »Gog« og »Magog« fra det fjerne nord vil kæmpe mod Israel i dette endelige opgør.

Gog er ofte forestillet som en konge over Magog, et folk fra det fjerne nord. I kristendommen er germanere traditionelt blevet udpeget som Gog og Magog, selvom man nu ofte spekulerer i en alliance bestående af germanske nationer og Rusland. Jødiske lærde er imidlertid af en mere bestemt opfattelse, og fra oldtiden identificerer man Magog som germanere eller gotere.

Rabbiner Eliyahu Lopian skrev, at han få år efter Første Verdenskrig hørte »den hellige« rabbiner Elchanan Wasserman, som henviste til Chofetz Chaim, som igen henviste til Chazal, sige, at krigen mod Gog og Magog var opdelt i tre dele; første, anden og tredje verdenskrig. Han udtalte, at hver af disse verdensomspændende krige, som alle er en del af det sidste slag, vil være blodigere end dens forgænger.

Det er en udbredt opfattelse, at »Ishmael« (araberne) først skal besejres, før »Davids søn« (Moshiach) kan udråbes til konge, og i samme ånd mener man, at først da er det muligt at gennemføre den endelige udryddelse af Amaleks slægt ned til den sidste mand, kvinde og barn, da man på dette tidspunkt vil »have fuld kontrol«, og ikke længere være »afhængig af andre nationer«.

Disse apokalyptiske forestillinger og forventninger er ikke begrænset til fanatiske jødiske zionister, de deles også af kristne. »Genfødte« kristne, såsom den tidligere amerikanske præsident George Bush og ligesindede, synes på samme måde som zionisterne at længes efter den dag, hvor det messianske verdensimperium vil blive etableret, og Moshiach vil regere dette globale zionistiske tyranni med en »stav af jern«.

Han skal herske over dem med en stav af jern, som lerkar skal de knuses.

Johannes’ åbenbaring, kapitel 2, vers 27.

Krigen mod »Ishmael« begyndte for længe siden, og de, der ønsker Armageddon, fortsætter med at opbygge deres enorme lagre af nukleare sprænghoveder, nervegas og miltbrandvirus i den håbefulde forventning om, at disse dommedagsvåben snart vil komme til deres ret mod Moshiachs fjender, så at den dag kan komme, da Israel skal regere verden for evigt.


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

 • jødiskmatrix says:

  Kongefamillien er en del af bevægelsen, og har altid været det. Hvor der er kristendom, er der jøder. Den sorte plage, den spanske influenza, altsammen propaganda og gift givet til befolkningen, og de royale har bare kigget på og grinet.
  Godt at de sørger for hele tiden at smile for kameraet, så kan man hjernevaske befolkningen til at tro at de faktisk holder af os…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto-Judaism

 • Spanierne begik en fejl ved at lade jøderne konvertere til kristendommen og derefter blive i Spanien. Jødedommen er mere end deres religion. Det er dog ikke rigtigt, at der er jøder alle steder, hvor der er kristendom. Kristne lande har mange gange gennem historien smidt jøderne ud af deres lande, af gode årsager.

  Der er heller ingen beviser på, at kongehuset er jøder, de er af tysk afstamning. Ikke at det er relevant. Kongehuset har for længst opgivet alt deres magt, undtagen en den kulturelle indflydelse de har, samt deres økonomiske bidrag fra Folketinget. I begge disse kategorier bliver de dog fuldstændigt overgået af forskellige jøder fra USA.

 • !Torben Have says:

  “Nu ser jøden sejren nærme sig”.

  A.H. Mein Kampf, 1925

 • jødiskmatrix says:

  Til anonym; Fra grundloven.

  § 2
  Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

  § 3
  Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

  § 12
  Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene.

  § 13
  Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

  § 14
  Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem.

  § 22
  Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovkraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.

  Ja de har absolut ingen magt, det meget flot lille skat…

 • Min fornemmelse er også, at magten *stadig* ligger i monarkiet. Både hvis man læser grundloven ^^, — og tillad mig at reflektere over hvad i alverden det er, der foregår i statsrådene hvor dronningen så absolut skal deltage, HVER gang? Kan man se nogle referater eller eventuelt en live-stream? :p For DeMoKrAtIeTs skyld….

  Jeg kan simpelthen heller ikke se “folketinget” som andet end en flok ‘dronnningens tjenere’ der – (for mange, sikkert uden at være klar over det) skal klovne rundt og få folk til at stemme det ‘andet’ parti, “så skal det nok blive bedre”.
  Alt imens den EGENTLIGE magthaver kan lave alt mulig sjov og ballade bag det royale tæppe (sikkert konspirerende med hendes udenlandske kumpaner) og ovenikøbet ikke kan straffes for det jf §13. Smart. Så længe folket hopper på den…

  Studér dronningens nytårstaler gennem årene. Jeg synes ikke hun er DANMARKS dronning. De “dumsmarte bemærkninger” fra 84 hvor hun anklager danskerne for nærmest at være fremmedfjendske, klinger lidt hult, når man observerer områder i Danmark, der i 2022 nærmest er OVERTAGET af de kære “gæstearbejdere”, som åbenbart ikke forstår ordet “gæst” og “flygtninge” der har glemt at rejse HJEM igen, eller til deres nærmeste sikre zone i landet.

  Jeg kan desværre ikke tage “folke”tinget og dagens politikere seriøst… overhovedet. Og det er der flere og flere danskere der heller ikke kan. Det er måske fordi kongehuset i virkeligheden har mere (skjult) magt end hvad vi umiddelbart går rundt og tror. Og det har befolkningen så IKKE fattet endnu.

  Men mon ikke monarkiets indflydelse stille og roligt skrumper med årene, som det globale slavesamfund rykker sig nærmere og nærmere. Gad vide hvad Frederiks rolle bliver.

 • jødiskmatrix says:

  Glem IKKE at der var en højt stående myndighed der anbefalede regeringen at lave nedlukningen, og vi har STADIG ikke fået at vide hvem det var. Jeg tænker at § 13 der fortæller os at kongen er ansvarsfri, og ministrene skal påtage sig ansvaret, viser at det var DRONNINGEN der gav anbefalingen som nok mere var en ORDRE, og ministrene holder kæft for ikke at bryde grundloven.

 • jødiskmatrix,

  ja lige præcis. Ufatteligt at vi i et så højt udviklet dEmOkRaTi som Danmark endnu ikke har fået at vide HVEM der var ansvarlig for at kickstarte nedlukningen og hermed små og mellemstore virksomheders ruin, som endda kostede menneskelige liv. Og angst og depression for mange.

  Margrethe og hendes engelske kollega kunne heller ikke se sig fri for at pimpe stormedicinalindustriens “supervåben” til deres undersåtter.
  Bliv hjemme, vær glad men bange, og tag din mrna medicin!

 • jødiskmatrix says:

  Ja gud bevare Danmark…
  Og hvis den gud skulle vise sig i virkeligheden at være YAHWEH, ja så forstår jeg bedre hvorfor Danmark bliver bevaret så elendigt…

 • Der står rigtigt meget i grundloven, som reelt ikke har noget med virkelighed at gøre. Jeg synes i skal læse op på Påskekrisen. En hurtig version af det er i efterspillet af 1. Verdenskrig, hvor det skulle afgøres, hvor meget land Danmark fik fra Tyskland. Her valgte regeringen at forlange mindre end konge ønskede hvilket førte til en større krise;

  “Påskekrisen er den parlamentariske krise, der opstod i Danmark mellem 29. marts 1920 og 4. april 1920, da Kong Christian 10. imod Folketingets flertal afskedigede Ministeriet Zahle II i håb om at udløse et folketingsvalg, der kunne give flertal for at indlemme Flensborg i Danmark.

  Kongen tilkaldte statsminister Carl Theodor Zahle og bad ham udskrive valg, men Zahle ville under ingen omstændigheder udskrive valg, før den nye valglov var vedtaget. Da kongen bad ham om at træde tilbage, nægtede statsministeren med henvisning til parlamentarismen – der var intet folketingsflertal imod regeringen.

  Zahle bemærkede angiveligt, at kongen jo bare kunne afskedige ham, hvilket kongen gjorde på stedet, på trods af Zahles advarsler om rækkevidden af kongens beslutning.

  Zahle orienterede de øvrige partier om sin afskedigelse. Social-Demokraten udkom med en ekstra udgave med overskriften “Kongen begaar Statskup”, og redaktør Frederik Borgbjerg tordnede gennem hele krisen mod kongen.

  Socialdemokratiet og De samvirkende Fagforbund vedtog på et hasteindkaldt møde en fælles resolution, som de senere samme dag overrakte kongen. Resolutionen krævede, at regeringen Zahle blev genindsat senest næste dags morgen. I modsat fald ville der blive varslet generalstrejke i hele landet.

  Kongen afviste kravet og udnævnte i stedet Otto Liebe til statsminister og bad ham danne regering. Ministeriet Otto Liebe blev indsat d. 30. marts 1920.

  I de følgende dage blev der afholdt store demonstrationer mod kongen på Fælleden og foran Amalienborg. Generalstrejken blev varslet til begyndelse d. 6. april, men allerede inden var der arbejdsnedlæggelser.

  Ved udsigten til en generalstrejke bøjede kongen af. Han afskedigede ministeriet Otto Liebe og bad i stedet – på opfordring fra Stauning og Ove Rode – M.P. Friis om at danne en upolitisk regering, der skulle forberede et valg 26. april. Pga. den korte regeringstid omtales ministeriet Otto Liebe ofte som “ministeriet, der aldrig sov”.

  Påskemorgen d. 4. april 1920 var krisen afværget. Selvom der fortsatte nogle uroligheder i de følgende dage, blev der kort efter igen ro, og arbejdet genoptaget.”

  Siden da har kongehuset ikke haft nogen direkte påvirkning på den danske politik. De har en stor symbolsk betydning, og de har også fonde, der f.eks. giver penge til Copenhagen Pride, men de styrer altså ikke regeringen.

 • jødiskmatrix says:

  Din meget lange kommentar, påpeger på intet tidspunkt at magten ikke ligger i kongehuset.
  Så fordi store demonstrationer forekom, og kongen valgte at give sig i denne bestemte sag, så betyder det at grundloven ikke er gyldig mere?

  Prøv og se hvad Søren Pind skrev da han stadig var i politik.

  https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/879973/s%C3%B8ren_pind_mener_ikke_han_er_folkets_tjener_men/

 • Påskekrisen var sidste gang kongen havde direkte indflydelse på politik i Danmark. Du kan ikke bevise, at kongen har haft direkte indflydelse på politik siden 1920. Altså for mere end 100 år siden. Og ja, det sagde Søren Pind, og han har i teorien også ret, men hvilke kontrolmuligheder har dronningen rent faktisk overfor ministerne? I teorien kan hun afsætte dem, men hvad skete der sidste gang kongen forsøgte det? Det var en kæmpe krise i dansk politik, som kongen tabte. Tilgengæld har Folketinget en lang række kontrolmuligheder overfor ministerne der ofte bliver brugt. Lige fra en symbolsk næse, paragraf 20 spørgsmål og i værste fald en rigsretssag. Alle disse bliver brugt i forskellig grad.
  Hvis du læser bøger fra tidligere ministeren fortæller de også ofte, hvordan de er nød til at forhandle med de andre partier, og skabe enighed inde i deres egne partier, men der er ingen, så vidt jeg ved, der har beskrevet, at de er blevet udpeget af dronningen.

  At det skulle være pga. Dronningen, at vi havde en coronanedlukning er der heller ingen beviser for. Derimod var der meget strengere coronanedlukning i mange lande uden en kongefamilie overhovedet.

  Istedet for at fokusere på noget der i i best-case er spekulativt, og langt mere sandsynligt bare er forkert, så synes jeg du bør fokusere på organisationer som EU, NATO, World Jewish Congress, AIPAC osv.

 • jødiskmatrix says:

  Hvis GRUNDLOVEN ikke er et bevis i sig selv, hvad er et bevis så for dig? Du bestemmer hvilke love der skal tages seriøst eller ej?
  Som du kan se på folketingets hjemmeside, så står der “Grundloven er Danmarks forfatning. Det er den vigtigste lov i Danmark, og ingen lov må være i strid med den.”

  https://www.ft.dk/da/leksikon/Grundloven

  Det er som om du på stædig vis absolut vil pisse på grundloven, og mene at den intet betyder, selvom alt fortæller os den er yderst vigtig som folketinget SELV påstår. Fjolser der tænker med følelser og behag “nej nej nej så slemt er det ikke, hør min hjerne gymnastik forklarer det hele væk i sludder og vrøvl”, FØJ.

  Undskyld min tone, men jeg er simpelthen så træt af disse mange pseudo intellektuelle idioter, der gentager og ikke tænker, det er flot jeres kritiske hjerne halvdel er nærmest fuldstændig slukket…
  Godnaaaaaat…

 • Nej, grundloven i sig selv er ikke bevis nok. F.eks. var forsamlingsfriheden ikke gældende under coronanedlukningen, da staten havde sat begrænsninger for forsamling under tag. Det samme skete tilbage i 2020, tror jeg det var, hvor fyns politi forbød stram kurs holde deres landsmøde selvom det var under tag. Begge disse er i åbenlys strid med ordlyden af Grundloven, og du kan nemt finde flere tilfælde af noget lignende også for andre paragraffer.
  § 79 – https://forsamlingsfrihed.com/grundloven/
  “Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

  At vores situation skulle på nogen måde være værre, hvis dronningen havde magten, i stedet for folketinget, regeringen samt de jødiske medier og finansverden kan jeg ikke se. Hvis det var rigtigt, at dronningen sad med alt magten i Danmark, så ville det være yderst simpelt at løse vores problemer, vi skulle bare fjerne monarkiet, eller indsætte en nationalsocialistisk konge, men så simpelt er det desværre ikke. Hvis du har læst artiklen, som du kommentere under, så kender du også til jødernes holdning til hvide europæiske folk, og ville kunne sige dig selv, at enhver anden magthaver end jøderne ville være bedre for os.

  Der er intet mere pseudointellektuelt end at læse en forfatning bogstaveligt og derefter lade som om, at magten i landet faktisk ligger der, hvor den skulle. Enhver magtanalyse, der ikke bruger den mindste smule empiri er en joke.

  Tilgengæld kan jeg komme med konkrete eksempler på, at både EU, den internationale jødedom og NATO har fået folketinget eller regeringen til at ændre deres politik.

 • Anonym, du skriver:

  “At vores situation skulle på nogen måde være værre, hvis dronningen havde magten, i stedet for folketinget, regeringen samt de jødiske medier og finansverden kan jeg ikke se.”

  Jeg tror såmænd ikke det gør nogen forskel for danskernes overlevelse om dronningen sidder med magten eller ej. Hun (eller dét system hun repræsenterer) følger alligevel dine ovennævnte organisationers gameplan. Det er ikke tilfældigt, at den royale familie støtter op omkring de klassiske ‘woke’ mærkesager.
  I UK taler de jo også om, at Charles er den nye ‘woke’ konge. Vores dronning er så langt fra en “nationalsocialistisk konge” som man kan være!
  Alle veje fører til Agenda 2030.

  Og du skriver, at hvis bare det var dronningen der havde magten, “ville det være yderst simpelt at løse vores problemer, vi skulle bare fjerne monarkiet”.
  Okay?
  Prøv at fjerne monarkiet. Prøv du bare at OPLYSE befolkningen om at fjerne monarkiet (for at tage magten tilbage). Folk FATTER ikke engang, at Margrethe altså er mere end bare en kransekagefigur. Og, igen, uanset hvad, prøv du at FJERNE monarkiet. Den er go’, du…. Monarkiet er beskyttet af frimureri og plumrådne domstole.
  Hvad vil du gøre; marchere ind på Amalienborg med en høtyv og råbe “ud med dronningen!” Jeg prøver ikke at være dumsmart, men tænk lige tanken igennem..

  Og hvad så, hvis myndigheder bryder grundloven? Sidder Mette i fængsel? Nej, vel? De vil da skide på grundloven. Der er en gruppe på Facebook, der hedder “Kend din Grundlov” med pt. 29K medlemmer, — folk derinde dykker ned i de forskellige paragraffer, du kan tage et kig derinde og se om noget af det giver mening. (Man behøver ikke være FB-oprettet, for at læse i gruppen, mener jeg). Martin Tidsvilde har også skrevet en bog, der hedder ‘Magtens Paragraffer’, der sætter de forskellige grundlove op mod hinanden, så man kan se den historiske udvikling og se hvordan dronningen har magten idag.

  OBS! Lige for en god ordens skyld, det betyder naturligvis ikke at folketinget INTET har at skulle sige. Det er ikke teaterkulisse alt sammen. Men det er min overbevisning, at dronningen altså bestemmer mere end hvad befolkningen bliver fortalt. Fx om et land skal “lukkes ned” eller ej i 2020. (Sikkert i samarbejde med W.H.O.)

  Du er ikke selv nysgerrig på, hvad i alverden det er der KONKRET foregår på statsrådene? Og altså mere, end hvad bare DR eller en google-søgning fortæller af ammestuesniksnak…

  Du er heller ikke nysgerrig på, hvad statsministeren og dronningen taler om, som der IKKE bliver formidlet videre til befolkningen, der betaler *deres* løn?
  Det er bare ligegyldig konspirationsteori for dig?

  Hvorfor al det hemmelighedskræmmeri i et oplyst dEmOKrAti i 2022? :p

  Vi bliver holdt TYKT for nar, men – hvad fanden – når man kan skræmme en hel befolkning til at tage eksperimentel mrna medicin, på baggrund af, hvad TV kassen hjernevasker os med, (for at beskytte vores bedsteforældre, — hvor medicinen så alligevel ikke beskytter mod smitte!) — ja, så kan man sgu opdrage/narre befolkningen til at gøre/acceptere HVAD som helst — og man har gjort det i mange, mange år.

  Jeg er enig med dig i, at vi bestemt også skal fokusere på “EU, NATO, World Jewish Congress, AIPAC osv.”
  Det ene udelukker jo ikke det andet.

 • Til JM
  Min pointe med at vise, at myndighederne bryder Grundloven var, at du netop ikke kan læse Grundlovens ord bogstaveligt og derefter tro, at virkeligheden også ser sådan ud. Regeringen kunne godt bryde forsamlingsfriheden, og der skete intet ved dem, så hvorfor kunne den udøvende og lovgivende magt ikke ligge der, hvor empiri viser, at den gør – ved Folketinget og ministrene, ikke ved dronningen. Grundloven er dermed ikke et tilstrækkeligt argument for jeres magtanalyse. Langt fra.

  Jeg kender også godt til både facebookgruppen, Martin Tidsvilde og hans bog. Jeg er ikke imponeret over nogen af dem. Den kritik jeg lagde ud i afsnittet herover har jeg fremlagt for flere fremtrædende medlemmer i facebookgruppen, og endda for Tidsvilde, og har aldrig fået er svar som ikke bare var “men det står i Grundloven”. Ja, og hvad så? Nogle af dem kaldte mig endda en racistisk antisemit, hvilket også viser noget om, hvor meget de faktisk kan tænke ud af vores nuværende systems tankeboks. Dette stædige fokus på kongehuset distraherer blot for det større problem og den langt dybere magtstruktur, der hersker her i vesten – den internationale jødedom og deres allierede.

  Jeg ville bestemt ikke have noget problem med, at statsrådene blev livestreamet så befolkningen kunne følge med, men der er mange andre magtinstitutioner, som jeg ville foretrække, at befolkningen fik indblik i. Heriblandt World Jewish Congress, diverse globohomotænketanke, NATOs beslutningstagning osv. Da alt empiri peger på, at disse institutioner er langt vigtigere for den førte politik i Danmark og resten af vesten.

  “Prøv at fjerne monarkiet. Prøv du bare at OPLYSE befolkningen om at fjerne monarkiet (for at tage magten tilbage).”
  Først og fremmest ville det være langt nemmere at fjerne monarkiet i Danmark, end at indføre Den Nordiske Modstandsbevægelses 9 punkter, men sidstnævnte er stadig forsøget værd! Desuden er afskaftningen af monarkiet en del af punkt 4. https://www.nordfront.dk/s34vores-politiske-maal-punkt-4-s34/

  MEN afskafningen af monarkiet alene ville langt fra løse vores problemer, FORDI DE IKKE BUNDER UD I MONARKIET! Vores problemer er opstået pga. den internationale jødedom og de folkeforrædere, der er indgået i en alliance med dem, som nu styrer vores lande. Kan ses i alle institutioner lige fra banker, medier, retsvæsenet, Folketinget tænketanke osv. Hvis det nordiske folks fremtidige eksistens skal sikres, så skal vi knuse den internationale jødedom og generobre vores egne lande, ikke bare vælte monarkiet. Vi har en langt større og vigtigere opgave for os!

 • Man kan desuden påpege, at mange af vores nabolande, der ikke er monarkier, har de præcis samme problemer som os, med masseindvandring, antihvid hadpropaganda og zionistisk udenrigspolitik. Det samme kan siges om coronanedlunkningerne og vacciner, som du virker til at gå op i. Ofte er de endda værre i vores nabolande, såsom Tyskland og Frankrig.

 • Og grunden til at “Kend din Grundlov”-folkene må have deres facebook side, men Den Nordiske Modstandsbevægelse ikke må, er fordi “Kend din Grundlov” er en gruppe der taler om latterlige og ligegyldlige spørgsmål (såsom at dronningen sidder på magten), mens DNM taler om sandfærdige og vigtige spørgsmål (den internationale jødedom og masseindvandringen). Jøden Zuckerberg vælger at censurere den ene men ikke den anden, og det er der en grund til.

 • Anonym;

  Hvad tror du så kongehuset og dronningens rolle er? Hun (eller dét) må jo have en ROLLE hun/dét har erhvervet og vedligeholder. Det har vi alle i denne verden.
  Hun er bare heldig, at sidde i et kongehus til ~400 millioner årligt i 2022? Fordi befolkningen synes det er ‘et folkekært, overdådigt og værdsat symbol uden reel politisk magt’? (Copy-paste fra “faktalink”)
  Og fordi hun er så god til at skaffe turister til Nyhavn?
  Hvorfor tror du vi ikke må få at vide hvad dronningen taler med hendes ministre om?
  Jeg synes disse svar er vigtige og jeg accepterer simpelthen ikke den “officielle” forklaring.

  Jeg synes stadig der kan være en vigtig pointe i grundlov vs monarki vs folketing diskussionen; fordi hvis tingene bare ikke hænger sammen, så skal det frem i lyset. Befolkningen tolerer mangt og meget, men jo mere de oplever at blive taget ved næsen, jo større chance er der – trods alt – for at de VIL forandring.

  I gruppen Kend din Grundlov har jeg noteret, at der foregår systemkritiske diskussioner, selvom moderatoren skriver, at den KUN skal handle om grundloven. Zuckerbergs kumpaner har ikke lukket gruppen, fordi den ikke (indtil videre?) er en trussel mod noget som helst. Men de systemkritiske kommentarer er der stadig, blandt de 29K observanter og aktive medlemmer. 29K er – i Danmark – en temmelig stor gruppe.

  Naturligvis er du blevet kaldt en ‘racistisk antisemit’. Du var jo på Facebook!


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //