Komplet forbud mod PFAS er eneste langsigtede løsning

MILJØFORURENING: Selvom analyser ikke har fundet PFAS i røgen fra affaldsforbrændingsanlæg, giver stoffet alligevel anledning til både panderynker og omfattende undersøgelser om hvorvidt PFAS udledes ved affaldsforbrænding. Et komplet forbud mod PFAS i produkter er dog den eneste langsigtede løsning, mener Dansk Affaldsforening.

Samfundets problemer med PFAS viser sig også på forbrændingsanlæg. Rapporter fra udlandet peger på, at der i nogle tilfælde er fundet rester af PFAS i slagge, spildevand og spildevand/røggaskondensat, oplyser Dansk Affaldsforening.

Først for nylig er der udviklet metoder til at analyse røggassen fra affaldsforbrænding, og derfor er flere danske forbrændingsanlæg nu i gang med mere omfattende analyser for PFAS-stoffer.

De første resultater er fra Amager Ressource Center, og de viser ingen tegn på PFAS i røggassen.

»Undersøgelser tyder på, at de fleste PFAS-stoffer destrueres på forbrændingsanlæg. Men vi kan ikke med sikkerhed sige, at alle stoffer destrueres, hvorfor det ikke sker og hvilken type affald, der kan være skyld i problemer med PFAS. Det analyserer vi nu på flere anlæg i tæt dialog med Miljøstyrelsen, ligesom vi deler viden og erfaringer med vores kolleger på anlæg i andre EU-lande«, siger Henrik Friis, direktør i Dansk Affaldsforening.

 

Handlingsplan og forbud

Der er PFAS i mange produkter, som så derfor også ender i affaldet – bl.a. i det ikke-genanvendelige restaffald, som borgere og virksomheder sender til forbrænding, helt i tråd med lovgivningen.

En kommende regering bør derfor komme med en national handlingsplan for PFAS.

»Problemerne med håndtering og destruktion af affald med PFAS skal en kommende regering have med i en national handlingsplan for PFAS«, siger Henrik Friis.

Vi oplever nu PFAS overalt i vores samfund, og ideelt set bør der gennemføres et nationalt – og allerhelst europæisk – forbud mod alle de flere tusinde forskellige PFAS-varianter, der findes, mener Dansk Affaldsforening.

»PFAS har vist sig at være en trussel mod vores natur, sundhed og økosystemer. Kun et komplet forbud mod PFAS i vores hverdagsprodukter kan løse problemerne på lang sigt. PFAS giver ikke kun panderynker, når det kommer til forbrænding, men også i genanvendelsen, fordi vi jo så spreder PFAS fra gamle produkter over i nye produkter«, siger Henrik Friis.

 

Det gør branchen nu

Et tidligere litteraturstudie fra Miljøstyrelsen konkluderede i 2019, at stoffet PFOS, som indgår i den store gruppe af forskellige PFAS-stoffer, med 99% sikkerhed nedbrydes på forbrændingsanlæg. PFOS er i dag forbudt at bruge. Studiet viste dog også, at der endnu er mange huller i vores viden.

Siden har en rapport fra Avfall Sverige undersøgt PFAS i slaggerne, i flyveasken og i kondensatet på svenske affaldsforbrændinger. Konklusionen er, at der kan findes PFAS i meget små mængder fra såvel konventionelle forbrændingsanlæg samt specielle anlæg, der er designet til at brænde farligt affald. Der kan imidlertid ikke findes en forklaring på, hvorfor nogle anlæg ingen problemer har, mens andre har forskellige koncentrationer af PFAS. Det kan være usikkerheder ved prøvemetoder og hvor PFAS-stofferne stammer fra.

Læs også:
Myndigheder har i årevis vidst, at det regner med PFAS i Danmark – uden at handle
Danske landmænd spreder PFAS på markerne når de gøder


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //