»Minoriteter« står for al befolkningstilvækst i USA

USA: For første gang i historien falder andelen af ​​hvide mennesker i USA til fordel for sorte, latinamerikanere og asiater. I undersøgelsen offentliggjort af The Washington Post er andelen af ​​asiater og latinamerikanere fordoblet på få år, mens andelen af ​​hvide er stagneret og nu er i tilbagegang.

Som en lakmustest og et billede, men også en direkte, konkret og kausal faktor for patientens USA’s tilstand i øjeblikket, er andelen af ​​hvide faldende i USA, for første gang i historien. Det er The Washington Post, der gengiver den statslige rapport om den demografiske udvikling i landet, og den viser endvidere, at andelen af asiater og latinamerikanere er fordoblet på få år, mens andelen af ​​sorte er relativt konstant. For sidstnævnte gruppe er usikkerheden derimod stor, man mener, at underrapporteringen er signifikant blandt disse, og at tallet er betydeligt højere. Den eneste gruppe, der oplever et tilbagegang, er derfor hvide.

Årsagen til faldet tilskrives forskere af opioidkrisen og det faktum, at millennium-generationen ikke føder børn. Faldet er også størst i landdistrikterne i landet, dvs. i nord, Rustbæltet og Midtvesten (hvoraf et stort antal er skandinaviske efterkommere). Det er traditionelle, etnisk homogene samfund, ofte defineret af landbrug og industri, og dermed også kerneområdet for Trump-vælgere. Industrien var dominerende i Rustbæltet, indtil det blev udfaset, nu er det opioider, der optager store dele af folks hverdag her, mens bønderne i Midtvesten kæmper med det samme som i resten af ​​Vesten: en politisk/økonomisk/kulturliberal elite, som helst så at de forsvandt. Dette gælder lige så meget for regimet i Washington som for regimet i Oslo, der udelukkende fungerer som en transithal, et administrativt center for udenlandske og fjendtlige tanker og ideer, der kommer udefra.

En anden vigtig pointe i undersøgelsen er, at ifølge denne vil den proportionelle udligning mellem racerne i USA finde sted i 2045. Med andre ord: så vil ingen af grupperne have majoritetsandelen, og efter dette vil hvide hurtigt blive et mindretal. »Hvis du fortalte folk dette for tyve år siden, havde de ikke troet dig. Landet ændrer sig dramatisk«, siger William Frey, demograf ved Brookings Institution. Det kan desuden tilføjes, at flertallet under 18 år allerede er ikke-hvide.

Kilder:
Slate
Daily Mail


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //