Nationalsocialisme – for et forenet folk

IDEOLOGI: Sebastian Elofsson redegør for vigtigheden af et stærkt og forenet folk.

De nordiske lande og vort folk står over for enorme udfordringer. Destruktiv masseindvandring, økonomisk slaveri under de internationale pengemænd og massemedier, der promoverer masseindvandring, er blandt de største trusler, der skal afværges gennem en nationalsocialistisk overtagelse. Men hvordan bliver vi et fællesskab, der er i stand til at besejre vores fjender, når vi ikke engang har solidaritet med hinanden?

Dagens samfund er et delt samfund, som er gennemsyret af egoisme og splittede holdninger. Byen er vendt mod landet, arbejderen mod arbejdsgiveren, kvinden mod manden og omvendt. De kæmper mod hinanden for deres egen egocentriske interesser, mens de ikke rigtig er klar over eller bare ligeglade med folkets fælles interesser.

Hvis man kun tænker på sig selv og sin egen klasse eller profession, i stedet for at stå sammen om at løse social uretfærdighed og problemer i samfundet, forsøger man at mele sin egen kage på bekostning af andre. Klasserne og erhvervsgrupperne udnytter hinanden til egen fordel. Arbejderne forsøger at presse arbejdsgiverne for så mange penge som de kan, mens arbejdsgiverne igen prøver at betale så få penge som muligt til deres arbejdstagere. Det virker som om de ikke forstår, at de er indbyrdes afhængige hinanden for at overleve.

Når samfundet er delt og grupperne indbyrdes bekæmper hinanden, arbejder de ubevidst, og i nogle tilfælde bevidst, for deres egen ødelæggelse som mennesker. Det hvide menneskes igangværende folkemord kan ikke stoppes, hvis folket fortsat er plaget af interne stridigheder, der gør dem ude af stand til at stå sammen og kæmpe.

Hvad er hovedårsagen til denne splittelse? Mit svar er liberalt demokrati, og de partier der repræsenterer det parlamentariske system.

Dette liberale demokrati har opdelt vort folk i forskellige grupperinger, som hver især, på overfladen, bliver repræsenteret af de partier, der hævder at repræsentere forskellige interessegrupper i samfundet. Fra partiernes side har man vendt de forskellige grupper mod hinanden ved konstant at være i konflikt med hinanden. Partierne ønsker ikke se et forenet folk, de vil ikke have os til at løse de sociale problemer sammen. Dette skyldes, at de i så fald ikke længere har nogen egentlig funktion.

Alle partier støtter globaliseringen/højfinansen, de er for masseindvandring og multikulturalisme, og de støtter op om massemediernes meningsmonopol. Det er kun i mindre spørgsmål som skattelettelser og lignende, at de pludselig er blodige fjender. Det er ved hjælp af disse småting, at man skaber splid i befolkningen. Dybest set fører de alle den samme folkefjendtlige politik. Det de alle kæmper for, er simpelthen magten og legaliteten til at gennemføre denne folkefjendtlige politik. Dette kan ses ved hvert valg, når parterne forsøger at få så mange stemmer som muligt ved hjælp af tomme løfter. Det er hvad et liberalt parlamentarisk demokrati indebærer.

Hvis de klasser, erhverv og interessegrupper der udgør vort folk, ikke bliver klar over, at de indbyrdes er afhængige af hinanden for at overleve, og at de skal kæmpe sammen – så går de under. De må indse, at de alle er en del af folket, og at folkets interesser er deres interesser.

Det er først når vi indser, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden, at vi er et folk, at vi kan redde folket og skabe reel forandring i samfundet. Alle folkets forskellige overbevisninger må forenes til en kollektiv vilje – og det eneste, som virkelig kan forene folket og få dem til at samarbejde med hinanden, er nationalsocialisme.

En skæbnekamp

Som jeg tidligere har redegjort for, er dette en skæbnekamp mellem to forskellige verdenssyn, og denne skæbnekamp står imellem liberalt demokrati og nationalsocialisme. Nationalsocialismen er den totale modpol til det splittende liberale demokrati. Nationalsocialisme forener og organiserer folket og får det til at arbejde og kæmpe sammen, for nationen og til folkets bedste.

Liberalt demokrati opdeler, nedbryder og ødelægger. Liberalisme, som kan siges at være vores statsbærende ideologi, hævder at værdsætte individuel frihed over alt andet. Denne såkaldte frihed har gjort det muligt for en lille international gruppe af frihedshadende mennesker, at gøre vort folk til slaver af særinteresser som f.eks. renter og gæld. Det har givet nogle få indflydelsesrige familier mulighed for at kontrollere størstedelen af vores medier og sprede løgn og fjendtlighed. Og ikke mindst har liberalismen banet vejen for, at Norden bliver udsat for en fatal masseindvandring. Uden friheden til at vælge det fra!

Illustrationsfoto.

Er det overhovedet muligt for vort folk at frigøre sig fra deres lænker og skabe en fremtid for kommende generationer, når man hele tiden plages af interne stridigheder? Hvordan kan vi vinde, når vi ikke engang kæmper for hinanden?

En splittet folk udgør ingen trussel mod det nuværende system, mens et forenet folk bliver dets undergang. Et forenet folk har evnen til at knuse alle fjender, der står i vejen, og det er vore fjender meget opmærksomme på. De ønsker derfor, at vi skal forblive egoistiske og dermed aldrig vil føle noget fællesskab med hinanden. Vores fjender vil have rodløse individer, der forbruger, da disse er lettere at kontrollere.

Vi bør lægge detaljer og småting til side og forsøge at se det overordnede/større billede. Der kommer en tid, hvor vi kan diskutere sådanne detaljer, men det er ikke nu. Folkets overlevelse og frihed står på spil. I denne skæbnekamp har vi ikke råd til at argumentere med hinanden om det mindre væsentlige.

Det er op til Modstandsbevægelsen at forene og organisere de forskellige fløje i vort folk – til en ubrydelig og ustoppelig enhed. Vi må bekæmpe egoisme og splittelse. Vi må blive den kraft, der repræsenterer hele folket, ligegyldigt hvilken social klasse eller interessegruppe man tilhører.

Vi er et folk, forenet af en fælles skæbne. Forenede står vi stærke, splittede falder vi.

Læs også:
Hvad er nationalsocialisme?
Racen – Ikke landet
Tilbage til skyttegravene


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //