Er Den Nordiske Modstandsbevægelse udemokratisk?

Læserindlæg: Torleif Dahl skriver her om hvordan journalister og myndigheder beskriver Den Nordiske Modstandsbevægelse som udemokratisk, og ser på om dette stemmer overens med organisationens politiske program.

Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt Den Nordiske Modstandsbevægelse er udemokratisk og ønsker at omstyrte demokratiet, fremgår ganske tydeligt i organisationens politiske manifest. Et helt kapitel er dedikeret til dette og beskriver hvordan styreformen i fremtidens Norden, set med Modstandsbevægelsens øjne, ser ud. En styreform, som med rette kan beskrives som et demokrati, i ordets oprindelige forstand – i kontrast til dagens styre, som ser ud til at have hentet inspiration fra Sovjetunionen og Nordkorea. Under det nye Norden vil styreformen bringe folket meget tætte på de politiske beslutninger, og afgørelser som tages vil i meget højere grad varetage folkets egentlige interesser.

Langsomt men sikkert har den siddende magtelite monopoliseret og omdefineret begrebet ’demokrati’. Når politikerne og løgnepressen taler om demokrati, er det derfor ikke folkestyre de mener. I stedet regner man samfund, som føjer sig efter globalisternes krav om masseindvandring og suverænitetsafgivelse, for demokratiske, og alle andre for udemokratiske. I dette ligger en skjult antydning, at det eneste anerkendte udtryk for folkevilje, er det som er i overensstemmelse med den globale magtelitens vilje. Det man i dag kalder demokrati, er med andre ord en form for oligarki forklædt som demokrati. Forskellen mellem ægte demokrati og den farce vi er vidne til i dag, bliver tydelig når en reel opposition begynder at mobilisere sig. Chikane af meningsmodstandere og forbud mod politisk organisering markerer slutningen af enhver forestilling man måtte have om, at samfundet vi lever i kan kaldes et demokrati.

Dermed kan vi umiddelbart fastslå motiverne bag dem, som til stadighed gentager disse løgnagtige anklager om modstandsbevægelsen. Ved at stemple organisationen som grundlæggende udemokratisk, forsøger man at legimitere sin egen brug af udemokratiske metoder. Og ser man nærmere på det såkaldte argument for at Modstandsbevægelsen skulle være en udemokratisk organisation, bliver det klart, at fraværet af substans er totalt. Argumentet går nemlig ud på at organisationen – i lighed med majoriteten af alle andre registrerede organisationer i Norden – er hierarkisk opbygget, og at ledelsen ikke vælges på ny hvert år gennem generalforsamlinger. Af denne grund mener man, at fremtidens Norden vil blive styret efter samme principper. Men faktum er, at ledelsen ikke bare er demokratisk valgt, men at den desuden har 100 procent opbakning blandt organisationens medlemmer. Indmeldelse er en aktiv viljehandling fra hver enkelt på baggrund af ens eget ønske om at følge organisationens leder, fremfor lederen af en anden organisation. Og udmeldelse er ligeså simpelt. Der er derfor ikke behov for yderligere omveje, og vi kan bruge vores tid og energi på kampen for vort folk, fremfor internt politisk spil.

Det samme er åbenbart ikke gældende i en nationalstat. Du og jeg har ikke aktivt givet samtykke til dagen system, og alligevel kontrollerer dette system i høj grad dit liv. Under den forudsætning, at det nordiske folk ejer sig selv, snarere end at være ejet af staten, skulle man så ikke stille højere forventninger til vores ret til selvbestemmelse, end muligheden for at sætte et kryds hvert fjerde år?

Er du interesseret i at være med til at vinde demokratiet tilbage, er indmeldelse i Den Nordiske Modstandsbevægelse er naturligt første skridt.

Tag også du del i kampen!

/ Torleif Dahl


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Vires in numeris says:

    Godt skrevet.

    Det er kendetegnet ved kulturmarxistisk propaganda; vend alting 180 grader på hovedet, så det forvirrer masserne. Newspeak, som George Orwell også beskrev det i sin skræmmende virkelige bog “1984”.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //