Folkestaten

IDEOLOGI: Sebastian Elofsson skriver i denne artikel om den nationalsocialistiske folkestat.

I min artikel om »den nationalsocialistiske retsstat« kom jeg ind på nogle af de områder, der beskriver, hvordan den nye stat, som Den Nordiske Modstandsbevægelse ønsker at opbygge, adskiller sig fundamentalt fra den nuværende stat. Denne artikel supplerer ved at flere områder.

Staten i sin nuværende form er både illegitim og korrupt. Det er en stat, der myrder sit eget folk gennem masseindvandring og en stat, der sælger sit folks fælles aktiver ud til udenlandske profitører.

Den Nordiske Modstandsbevægelse ønsker ikke en stat, der kun udfylder sin funktion som opretholder af orden og omsorgsplejer for vigtig infrastruktur, og vi ønsker ikke en stat fyldt med snæversynede bureaukrater. Vores vision af staten er helt anderledes.

Staten er i vores øjne hovedredskabet til at bevare folkets racemæssige og kulturelle karakter og dermed forudsætningen for dets fortsatte eksistens. Fordi staten i sig selv er folket – organiseret og forenet.

 

Leder- og ansvarsprincip

Den nationalsocialistiske stat er en autoritær stat med en stærk folkelig indflydelse. Dens eneste opgave er at tjene folket, at varetage dets fælles interesser og ikke omvendt som i dag, hvor folket er til for at tjene staten.

De politikere, der udgør den nuværende stat, er intet andet end kriminelle snyltere, der udnytter eget folk til personlig vinding – til magt, status og penge. Det er mennesker uden hverken ære eller moral, folk der ikke vil tøve med at sælge deres egen mor, hvis det gavner dem.

En moderne politikers karriere er bygget på løgn og svig. Ja, det er selve forudsætningen for overhovedet at kunne blive en succesfuld politiker i dag; evnen til effektivt at føre mennesker bag lyset. Ærlighed, kompetence, vilje og en stærk loyalitet over for folket er fuldstændig irrelevant. Sådan en statsmand eller parlamentariker skulle ikke holde længe på den politiske arena.

I en såkaldt »demokratisk« stat er uansvarlighed og anarki sat i system. Hverken parlament eller regering holdes ansvarlige for deres handlinger. Korrupte og inkompetente politikere skændes indbyrdes om magten og vender folket mod hinanden med falske løfter om diverse reformer, der aldrig bliver til noget.

En nationalsocialistisk stat er derimod karakteriseret ved en stærk regering med stærke ledere, der også tager det fulde ansvar for konsekvenserne af deres beslutninger.

Lederne af den nationalsocialistiske stat er derfor valgt efter deres offervilje, deres evne til at tage ansvar og deres dokumenterede kompetence. »Politikerne« i en NS-stat står i skarp kontrast til nutidens politikere. Det er ikke muligt at gøre »karriere« som politiker i et nationalsocialistisk samfund, fordi det ville være strafbart efter lovene om folkeforræderi at sælge sit eget folk og dets ressourcer for egen vindings skyld gennem løgne og svig.

Det handler desuden om at have beføjelser til at træffe vigtige beslutninger hurtigt, uden bureaukratiske forhindringer, når situationen kræver det. Den »demokratiske« proces er meget langsom og derfor ineffektiv. Beslutninger, der kunne træffes næsten øjeblikkeligt, kan tage flere år, før de er implementeret. Lovforslagene skal behandles af alle mulige instanser og udvalg, før de kan gennemføres.

Hvis en virksomhed for eksempel skulle drives på denne måde, ville virksomheden hurtigt falde fra hinanden og gå konkurs. Det siger sig selv, at et statsapparat, som i praksis faktisk kan siges at være en enkelt gigantisk virksomhed, heller ikke kan styres på denne måde.

De politiske ledere i en nationalsocialistisk stat har derfor store beføjelser til at træffe beslutninger. Men med denne øgede magt følger også et enormt meget større ansvar. Hver politisk leder holdes personligt ansvarlig for sine handlinger.

Det skal være muligt for de politiske ledere at blive afsat og endda retsforfulgt, hvis det er nødvendigt. Folkedomstolen udfylder her en yderst vigtig funktion for at forhindre magtmisbrug.

Det er Folkedomstolens opgave at dømme i sager om folke- lands- og højforræderi og dermed sikre, at den nationalsocialistiske grundlov opretholdes. Grundloven bliver den ramme, indenfor enhver politisk leder skal forholde sig til i sin rolle som beslutningstager. Enhver politisk beslutning skal være i overensstemmelse med grundlovens forfatning.

Beslutningsgivende folkeafstemninger om flere spørgsmål, der berører folket i dets dagligdag, og et folkevalgt parlament er også af største betydning for at bekæmpe korruption og sikre, at der er en stærk folkelig indflydelse.

 

Folkefællesskab

Den nationalsocialistiske stat er en folkestat. Det er en stat, der udgøres af folket. Dens ledere og repræsentanter er udsprunget fra de store masser og ikke fra en lille selverklæret rig elite, hvis ambitioner er at gøre sig selv endnu rigere på bekostning af folket.

I folkestaten er det muligt for selv den fattigste at nå den højeste statslige ansvarsposition, hvis blot han besidder de rette egenskaber, hvis han blot beviser, at han er handlekraftig, ansvarlig, kompetent og beredt til at ofre alt for sit folks trivsel.

Det er også muligt for alle borgere at gå den karrierevej i livet, de ønsker, uanset social baggrund, men selvfølgelig bundet til de naturlige forskelle som eksisterer mellem os.

Vi ønsker en stærk fællesskabsånd, der gennemsyrer hele samfundet. Vi ønsker at se arbejdere, iværksættere, landmænd og akademikere arbejde sammen til gavn for nationen. Håndens og hjernens arbejde side om side.

Den nationalsocialistiske stat prioriterer hele folket som en kollektiv enhed, den enkeltes behov kommer altid i anden række. Det er en tilstand, der sikrer, at den enkelte kan nå sit fulde potentiale som en del af folkefællesskabet.

Det betyder, at en af ​​statens hovedopgaver udover at arbejde for racens bevarelse og udvikling er at varetage folkets materielle og sociale behov. Sundhedsvæsen, skoler, bankvæsen, offentlig infrastruktur og basisindustrien ejes af staten og dermed af folket.

Disse, for folket, livsnødvendige dele af samfundet må ikke negligeres eller udsættes for udenlandsk eller indenlandsk privat spekulation. Staten skal forvalte og beskytte folkets  fælles ejendom og sikre, at disse kommer hele folket til gode.

Samtidig ervi optaget af den frie virksomhed, om mulighed for individet for at starte en virksomhed, drive den frem enten på egen hånd eller ved hjælp af ansatte og se forretningen blomstre.

Også her ønsker vi at se en fællesskabsånd, hvor arbejdstagere og arbejdsgivere rent faktisk hjælpes med at drive virksomheden fremad i stedet for at forsøge at udnytte hinanden økonomisk. Alle former for ødelæggende klassekamp skal modvirkes. Arbejdsgiveren er intet andet end dens ansatte og omvendt. Enhed i virksomheden – konkurrence på markedet.

En stor forskel i forhold til i dag er, at vi i fremtiden ikke ønsker at se nogle multinationale kæmpevirksomheder, der slår alle små virksomheder ud, opkøber al indenlandsk produktion og fungerer som stater i staten. Denne internationale rovkapitalisme, der breder sig i samfundet, skal bekæmpes!

Folkefællesskabet skal gennemsyre hele samfundet. Væk med klassekampen! Væk med den herskende egocentrisme! Det, der forener vort folk, er det fælles blod, vores race. Rengøreren, plejeassistenten, landmanden, virksomhedslederen og akademikeren deler alle samme blod. Vi er ET folk med en fælles fremtid, uanset om vi kan lide det eller ej. Derfor må vi igen blive et stærkt og forenet folk for at kunne klare nutidens og fremtidens mange prøvelser.

Den nordiske folkestat, som vi ønsker at bygge, er en stat, der prioriterer det nordiske folks overlevelse og frihed over alt andet. Det er en stat med aktive og ansvarlige ledere, der varetager folkets fælles interesser. Det er en stat baseret på følgende princip; Staten er folket og folket er staten.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.

  • Kan man sige, at demokrati er kapitalisme og kommunisme i et?


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //