Selvstudie i min kamp – Første del

IDEOLOGI: I denne artikel vil Lukas Lindgren give læserne mulighed for at selvstudere udvalgte dele af Adolf Hitlers bog.

Nedenfor er der links til mine tre artikler med uddrag af Greenpilleds version af Min kamp, og under hvert uddrag rejser jeg en række spørgsmål. Disse spørgsmål vil være direkte knyttet til artiklerne og de sider, de omhandler. Tanken er, at læsere, der ønsker det, kan bruge spørgsmålene til lettere at bearbejde sidernes indhold.

Side 32-38

Den, der ikke føler slangen klemme sig om halsen på ham, vil aldrig lære dens hugtænder at kende. Ellers er resultatet kun overfladisk pladder eller falsk sentimentalitet. Begge dele er skadelige. Den ene, når man aldrig er i stand til at komme ind til problemets kerne, og den anden, når man overser det væsentlige. Jeg ved ikke, hvad der er mest skæbnesvangert: en tilsidesættelse af den sociale nødvendighed, som majoriteten af de velhavende og dem, der har arbejdet sig op, dagligt ses gøre, eller den lige så hovmodige og ofte påtrængende taktløshed og den altid elskværdige måde at være nedladende på, som visse modepiger i kjoler og bukser, der »føler med folket«, udviser.

Hitler, 2020, s. 33

Velgørenhed eller fællesskab?

 1. Mangler vores nutidige folkeforrædere også forståelse for det sociale spørgsmål?
 2. I bekræftende fald, på hvilken måde?
 3. Er du enig med Hitler i, at folkefællesskabet er bedre end velgørenhed?
 4. Hvordan vil du beskrive forskellen mellem folkefællesskab og velgørenhed?
 5. Hvordan vil du gerne se, at de sociale spørgsmål bliver behandlet i et fremtidigt Norden?

Side 38-41

Samtidig er spørgsmålet om et folks »nationalisering« først og fremmest et spørgsmål om sunde sociale relationer som grundlag for individets opvækst. For kun den, der gennem uddannelse og skolegang lærer sit eget fædrelands kulturelle, økonomiske og især politiske storhed at kende, kan og bør også føle den indre stolthed af at kunne regne sig selv for en del af dette folk. Og jeg kan kun kæmpe for noget, som jeg elsker, kun elske noget som jeg værdsætter højt, og kun værdsætte noget som jeg i det mindste kender.

Hitler, 2020, s. 41

Hvordan bliver man nationalist?

 1. Hvordan blev du national? Kan du genkende Hitlers ræsonnement i din egen opvågnen?
 2. Kan du give nogle eksempler på, hvordan »nationaliseringen« af en arier kan blive korrumperet?

Side 45-55

Hidtil havde jeg kun stiftet bekendtskab med det socialdemokratiske parti som tilskuer til nogle få massedemonstrationer uden at have den mindste indsigt i dets program eller dets tilhængeres mentalitet, men nu kom jeg straks i kontakt med produkterne af dets uddannelse og »verdensanskuelse«. Og det, som jeg ellers måske først ville have lært efter flere årtier, fik jeg nu på få måneder: indsigt i en pest, der viser sig under masken af social dyd og menneskekærlighed, og som menneskeheden snart må befri jorden for, hvis det er muligt, for ellers kan jorden meget let blive fri for menneskeheden.

Hitler, 2020, s. 46

Marxismens åndelige terror

 1. Hvordan var din egen første kontakt med venstrefløjen? Hvad syntes du om disse personer og deres ideer?
 2. Er marxismens åndelige terror noget, du selv har set eller oplevet?
 3. Er du enig med Hitler i, at »borgerskabet« har hjulpet venstrefløjen på mange måder?
 4. Hvordan mener du, at den nationale bevægelse bør forholde sig til og reagere på marxisterne?

Kildeliste
Hitler, A. (2020). Min kamp (første udgave s. 32-55). Greenpilled forlag


 • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


 • Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //