Spørgsmål og svar om Modstandsbevægelsens holdning til krigen mod Israel

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Efter at Den Nordiske Modstandsbevægelse officielt erklærede støtte til angrebet mod Israel, har flere personer henvendt sig til os. De fleste har udtrykt deres støtte, men andre har haft kritiske spørgsmål til os og vores repræsentanter.

Vort formål med denne artikel er ikke at opildne eller støde nogen, og den let krænkede læser bør huske følgende citat fra Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske program Vores vej:

Ikke-jøder findes også i den globale zionistiske elite af religiøse eller egoistiske motiver. Det skal gøres klart, at ikke alle jøder er zionister, og at der findes jøder der er modstandere af zionismens magtbestræbelser.

 

Hvorfor skal jeg som dansker bekymre mig om konflikten i Israel?

Zionismens primære mål er at give magt til jøder på bekostning af andre folk. Jødernes mest tydelige og hellige symbol i dag, og dermed zionisternes højborg, er staten Israel.

I Vores Vej kan man læse følgende:

Det nuværende mål for den zionistiske elite er ikke blot at fremme Israel, men også at medvirke til en langvarig ustabilitet i alle lande, der kunne være en trussel mod deres magtstruktur. Dette inkluderer naturligvis de etnisk homogene lande i den vestlige verden. Derfor arbejder samtlige globale zionister ikke kun for multikulturalisme og masseindvandring, men også for samfunds-opløsende tendenser som liberalisme og normopløsende kulturmarxisme.

Ifølge jødernes hellige skrifter udgør de det udvalgte folk med guddommelig ret til verdensherredømme. Andre folkeslag på planeten, både palæstinensere og danskere, er kun skabt for at være jødernes slaver. Zionister arbejder aktivt på at forsøge at opfylde disse dogmatiske mål.

Vi kan læse videre i Vores Vej om disse zionister:

Hele den globale monetære infrastruktur i verden kontrolleres af et relativt mindretal af  mennesker. Disse mennesker er på ingen måde folkevalgte, men har arvet magten, og vil for enhver pris sørge for at den bliver indenfor deres egen magtsfære. Man kan helt enkelt sige, at vores verden i høj grad kontrolleres af skjulte magthavere, som vi ikke har valgt og som ikke arbejder for vores bedste. I bedste fald ser de os som en form for slaver i deres verdensordning.

Blandt andet gennem kontrollen af majoriteten af verdens pengestrømme, samt skabelsen af kredit, har disse skjulte magthavere været i stand til at købe sig til enorm magt og indflydelse, samt et stort krigspotentiale. Et led i denne hensynsløse stræben efter magt og indflydelse er overtag af ejerskab, kontrollen, eller stærk indflydelse på blandt andet massemedierne, underholdningsindustrien, akademier, politiske partier, lobbygrupper og interesseorganisationer

Også i Danmark og resten af Norden kontrolleres en betydelig del af medier, økonomi og politik af zionister. Zionister, hvis rolle i ødelæggelsen af vores land ikke kan understreges nok. Selvom disse zionister selv bor i de nordiske lande, er det stadig relativt problemfrit for dem at ødelægge vores nation indefra, samtidig med at de har et Israel, de kan flygte til, hvis situationen bliver for dårlig her.

At støtte palæstinensernes kamp mod zionismen handler om at støtte vores fjendes fjende lige så meget som det handler om at udvise sympati for et andet folk, som zionisterne mere åbent og drastisk forsøger at underkue end vores eget.

 

Hvorfor tager I stilling til Palæstina men ikke til Ukraine?

I den tragiske brødrekrig mellem Rusland og Ukraine er det ikke lige så nemt at identificere, hvem der er de onde, og hvem der er de gode. Der dør hvide mennesker på begge sider, og der er med stor sandsynlighed zionister, der støtter begge lejre. Af den grund har vi valgt aktivt og tydeligt at tage stilling både imod NATO og for det ukrainske og russiske folk – men ikke betingelsesløst for den ukrainske eller russiske stat.

Når det kommer til Palæstina og Israel er situationen dog langt enklere – et folk, der er blevet okkuperet og fordrevet af zionisterne, eller zionisternes egen højborg?! Selvfølgelig støtter vi i dette valg det førstnævnte.

Desuden kunne der opstå fred i Mellemøsten, hvis Israel blev ødelagt, og så ville vi have færre flygtninge her i Danmark, og flere af de arabere, der nu bor her, kunne lettere vende hjem.

 

Angrebene på Israel var jo umotiverede, og civile bliver dræbt i stort tal!?

Der er sandsynligvis aldrig tidligere i verdenshistorien blevet provokeret til et angreb i så høj grad som i dette tilfælde. Siden oprettelsen af Israel i 1948 har de med vold fordrevet palæstinenserne og skubbet dem væk, og hundredtusinder af palæstinensere er døde – de fleste civile og mange kvinder og børn.

Hele angrebet fra Palæstina er også en direkte hævn for, at Israel umotiveret har ødelagt en gammel og hellig moské. Kun tidligere i år er 167 palæstinensere blevet dræbt af Israel – en eskalering af voldet siden 2022.

Det der er tilbage af Palæstina er farvet orange.

 

Er det ikke muslimer, der røver, voldtager og myrder danskere i Danmark? Hvordan kan I støtte deres side?

Nej, det er fremmede, hvoraf nogle sandsynligvis primært er sekulære muslimer, men hvor der også er kristne og ateister, der er overrepræsenterede, når det kommer til røverier, voldtægt og mord i Danmark. Vi har intet imod arabere og afrikanere, så længe de er i Mellemøsten eller Afrika. Vi er imidlertid imod, at de permanent opholder sig her i Danmark, uanset om de er kriminelle eller lovlydige, og uanset om de er muslimer eller ej.

Så vi står ikke på samme side som palæstinensere, der er i Danmark og dræber danskere, men vi støtter palæstinensere, der befinder sig i Palæstina og aktivt kæmper mod Israel og zionisterne.

 

Israel er det eneste velfungerende demokrati i Mellemøsten og har en kultur, der er mere lig vores her i Norden end palæstinensernes. Betyder dette ikke noget?

Dagens liberale parlamentariske demokrati og den antikultur, der i øjeblikket hersker i Norden, er noget, som vi i Modstandsbevægelsen aktivt modsætter os. Hvis Israel også er præget af moralsk opløsning, LGBTQ+, raceblanding, narkotika, feminisme, kommercielisme og andre ting, der er tæt knyttet til vores såkaldte demokrati, er det snarere en ekstra grund til at ønske Israels undergang, end det er et argument for at forsvare staten.

 

Er det ikke godt, at Israel eksisterer, så der er et land at repatriere Nordens jøder til?

For at nå Den Nordiske Modstandsbevægelses politiske mål skal jøder repatrieres på samme måde som de fleste andre racefremmede. Selvfølgelig skal de have et sted at gå hen.

Hvor dette vil være, og under hvilke betingelser, forbliver at se, men helst ser vi det et andet sted end i et stærkt Israel – et land, der er blevet stjålet fra palæstinenserne og hvor zionisterne effektivt kan føre krig mod hele verden og endda har adgang til kernevåben.

 

Hamas bekæmper zionismen med raketter og automatvåben, hvordan kæmper Modstandsbevægelsen mod zionismen?

I den nuværende fase af kampen handler det primært om informationsudbredelse og ved at organisere og opbygge den Modstandsbevægelse, der kan tage vores land tilbage i morgen. Når vi først har magten i Norden, vil vi gøre zionisterne her totalt magtesløse og aktivt arbejde for, at det samme sker i resten af verden.

Et citat fra Vores Vej:

At genvinde magten fra den nuværende globale elite er noget der vil tage lang tid. Et vigtigt skridt i processen er, at oplyse folk om sandheden, og informere dem om hvad der foregår. Dette arbejde har Den Nordiske Modstandsbevægelse allerede indledt, og arbejdet vil intensiveres med alle tilgængelige midler, den dag vi har magten.

 

Hvordan kan jeg som palæstinenser i Danmark støtte Den Nordiske Modstandsbevægelses kamp mod zionismen?

Mange personer fra uden for Europa sympatiserer med vores kamp og ønsker helst at vende tilbage til deres hjemlande, når de først er blevet befriet fra zionistisk indflydelse. Ved at støtte os støtter du måske den eneste organisation i Norden, der aktivt arbejder for at nedbryde den zionistiske indflydelse over hele verden.

Selv som ikke-europæer er du velkommen som støttemedlem i Den Nordiske Modstandsbevægelse, og du er ligesom europæerene mere end velkomne til at støtte os økonomisk eller ved at sprede vores budskab.


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //