Liberal tænketank: Finnerne skal tilpasse sig de fremmede – ikke omvendt


BEFOLKNINGSUDSKIFTNING: En tænketank fremhæver i en rapport noget, der hævdes at være problematisk; at finnerne har svært ved at stole på og åbne op for fremmede. Ifølge rapporten bør ræsonnementet om integration ændres, så finnerne skal integreres i deres eget land.
3


En tredjedel af franske kvinder vil ikke have børn


DEMOGRAFI: Ifølge en meningsmåling foretaget i Frankrig vil en tredjedel af landets kvinder aldrig have børn. En af årsagerne er »frygt for klimaændringer«.
1


// //