Danske landmænd spreder PFAS på markerne når de gøder


MILJØFORURENING: Spildevandsslam indeholder PFAS-kemikalier, men spredes alligevel i stor stil på landbrugets marker.
0


Krav om at Bill Gates forklarer sine massive opkøb af landbrugsejendomme


USA: I lyset af, at Gates, der ønsker at lukke al kødproduktion, opkøbte næsten en tredjedel af en million hektar landbrugsejendom, vil et medlem af Kongressen gerne vide, hvordan dette skal bruges.
0


Vigtigheden af at folket er selvforsørgende


LÆSERINDLÆG: Christian Hamilton skriver i dette læserindlæg om vigtigheden af igen at blive selvforsørgende. Hans idé er, at nationelle flytter tættere på hinanden og bruger jorden sammen.
0


// //