Velgørenhed eller folkefællesskab? – uddrag af Mein Kampf


IDEOLOGI: I denne artikel stiller Lukan Lindgren overskriftens to begreber over for hinanden ud fra Adolf Hitlers perspektiv.
0


Hvordan bliver man nationalist? – uddrag af Min Kamp


IDEOLOGI: I denne artikel besvarer Lukas Lindgren overskriftens spørgsmål og forklarer Adolf Hitlers syn på begrebet »nationalisering«.
0


Kommende nyudgivelse af «Min kamp» i Frankrig skaber røre


FRANKRIG: Adolf Hitlers berømte værk «Min kamp» vil blive udgivet igen i Frankrig for første gang siden 1934.
0


// //