Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse: Hvilke løgne spredes og hvorfor?

MODSTANDSBEVÆGELSEN: Wikipedias artikel er pakket med løgne. Hvilke løgne drejer det sig om og hvorfor? Dette er del 2 af 5 i en artikelserie Modstandsbevægelsens side på Wikipedia.

I sidste artikel igennem jeg hvad Wikipedia er, hjemmesidens grundlæggende principper for redigering, og hvordan det skader Den Nordiske Modstandsbevægelse, når sidens brugerne ikke overholder disse regler. I denne artikel vil nogle af de sværeste løgne og unøjagtigheder i Wikipedias svenske artikel om Den Nordiske Modstandsbevægelse blive oplistet og afvist.

Allerede i introduktionsdelen på Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse, ja endda i artiklens første sætning, finder man flere fejl. Den første sætning lyder nemlig som følger: «Den Nordiske Modstandsbevægelse, NMR, er en nordisk voldsforherligende, højreekstrem, antisemitisk, holocaust-nægtende, militant og nynazistisk organisation.»

Så mange negativt ladede adjektiver i en og samme sætning skulle man tro var en slags rekord. Jeg vil gerne adressere en ad gangen og forklare, hvorfor de alle er direkte løgne, samt et bevidst forsøg på at blive tilsværte, i stedet for at beskrive Modstandsbevægelsen som den er.

Jeg begynder med voldsforherligelsen. Dette ord er de seneste år blevet anvendt stadigt mere af establissementet. Ordet bruges udelukkende som et propagandistisk begreb med det formål at tilsværte oppositionsbevægelser, og fremsættes af mennesker, der forsøger at fremhæve det liberale demokrati som noget ufejlbart. Den givne betydning af ordet kan siges at være, at man har politiske meninger, der ikke svarer til det nuværende system, og at man desuden ikke tager afstand fra egen, eller andres, anvendelse af vold.

Javist, det gælder for os. Vi har en radikal anderledes opfattelse af, hvordan samfundet skal opbygges, og vi forstår ikke, hvorfor det burde være nødvendigt at tage afstand fra sager, som man ikke har noget at gøre med, kun for at kunne glæde etablissementet. Men det var nu meget mere hæderligt at skrive netop dette, snarere end at anvende det orwellske ord voldsforherligende. Ordet lyder nemlig, meget bevidst af dets opfinder, som noget helt andet end hvad det egentlig er. Noget langt mere farligt og skummelt.

Ønsker du en længere forklaring vedrørende ordet voldsforherligende, og hvorvidt dette er i tråd med Den Nordiske Modstandsbevægelse, anbefaler jeg at du lytter til afsnit 29 af podcastet Lederperspektiv.

Vi fortsætter. Højreekstreme er vi så absolut ikke. Vores ideologi ligger uden for tidens højre-venstre-akse, men hvis man kun ser på eksempelvis vores syn på stat og økonomi, som normalt er hvad der bruges til at definere om et parti står til højre eller venstre, så er vi nok langt nærmere venstre end højre. Du kan læse mere om Modstandsbevægelsens placering på højre-venstre-aksen her.

Militant er et andet ord, der anvendes i propagandasammenhæng, som igen kan fortolkes på forskellige måder. Synonymer for ordet er for eksempel krigerisk, kæmpende, stridende og aggressiv. Selvfølgelig er det for eksempel sandt, at vi kæmper for vores sag, og at vi er aggressive, når det er nødvendigt, men igen, denne beskrivelse kunne passe på de fleste politiske bevægelser og grupperinger, som til trods for det, ikke er beskrevet som militante. Formålet med at beskrive os som netop militante og ikke en organisation der kæmper for vor sag, er til dels fordi at folk generelt fortolker ordet militant, som værende en væbnet styrke, som bekriger mod sine modstandere. Dette stemmer dog ikke overens med vores virke.

Så har vi ordet nynazist. Dette nye ord er en total fejlagtig betegnelse for vores ideologiske tilhørsforhold. Nazist er i udgangspunktet en nedsættende politisk epitet, som blev opfundet af politiske modstandere af de tyske nationalsocialister i 20’erne og 30’erne med det formål, at gøre nar af dem. Når man tilføjer «ny» foran ordet «nazist», og dermed skaber ordet nynazist, bliver det den samme nedsættende politiske epitet, men bruges nu mod nationalsocialister efter Det Tredje Riges fald.

Desuden har ordet ingen bestemt betydning, men udvikles konstant af fjenderne af nationalsocialismen, der væver nye værdier ind i konceptet gennem løgnagtig tilsværtning i populærkulturn som f.eks. Hollywood-film. En nynazist kan i dag siges, at være en person, der på den mest smertefulde måde ønsker at udrydde alle andre end hvide, og desuden spise deres børn. En nynazist er en psykopat, som helt og aldeles ikke kender anden følelse end had, undtagen når det kommer til vold, terror og tortur, som vedkommende elsker, og endda tænder på seksuelt. En nynazist er også en uuddannet og hjernevasket idiot, som er blevet politisk aktiv udelukkende fordi den pågældende har haft en særlig problemfyldt opvækst.

Intet i denne beskrivelse af ordet nynazist er i overensstemmelse med vores ideologi eller vores medlemmer. Vi er ikke nazister eller nynazister, men nationalsocialister, hvilket er noget helt andet. Nationalsocialisme handler om kærlighed til sit folk, og om at have den politiske vilje til at bevare og udvikle dette folk under de mest optimale forudsætninger i overensstemmelse med naturen og dens love.

Hvis du vil læse mere om ordet nazi, kan du gøre det her, her og her. Hvis du vil vide mere om, hvad nationalsocialisme faktisk indebærer, kan du gøre det her eller lytte til afsnit 25 i podcastet Lederperspektiv.

Vi går videre til næste sætning i Wikipedia-artiklen om os, og finder et citat fra vores egne udgivne tekster, som derefter følges op med følgende påstand: «Organisationen er flere gange blevet knyttet til groft politisk motiveret vold, herunder mord, bombning, mishandling med døden til følge, samt fremstilling af egne våben.»

Sandheden er imidlertid, at Modstandsbevægelsen som en organisation aldrig har været forbundet til hverken mord, bombninger eller nogen mishandling med døden til følge, ikke en eneste gang siden organisationen blev grundlagt i 1997. Om fremstillingen af våben har også det svenske sikkerhedspoliti SÄPO udtalt, at det er et «udbredt fænomen i organisationen», efter at have fundet rørdele, som kunne samles til et haglgevær, hjemme hos fire medlemmer, i perioden på 21 år, som Modstandsbevægelsen har været aktiv.

Videre er der skrevet om den svenske rigsledelse i organisationen i Wikipedia-artiklen, og her kan du læse følgende: «Samtlige personer i ledelsen er dømt for lovovertrædelser, herunder mord, vold, voldelige optøjer, brud på knivloven, hadforbrydelser, opfordring til at begå kriminalitet, brud på våbenloven og brud på loven om brandfarligt og eksplosivt materiale.»

Det er rigtigt, at vi fire personer, som udgør den svenske rigsledelse, overordnet er dømt for flere såkaldte forbrydelser, end hvad ledelsen i de fleste andre parter i Sverige er, men det skyldes igen stort set, at vi udgør en oppositionsbevægelse, som er udsat for forskellige former for undertrykkelse fra det rådende system. Ingen af os der sidder i rigsledelsen er dog dømt for mord, så det er en direkte løgn. Desuden er Pär Öberg helt ustraffet, hvilket betyder, at det også er en løgn, at «samtlige er dømt». Hvis du vil læse mere om, hvorfor politisk undertrykkelse gør, at vores medlemmer i højere grad er dømt for lovovertrædelser end andre, så kan du gøre det her.

Yderligere finder vi i Wikipedia-artiklen dette, indholdsmæssige nært relaterede, afsnit: «Et flertal af organisationens aktivister viste sig ved en gennemgang i 2015, at være dømt for vold, og det svenske sikkerhedspoliti har beskrevet organisationen som den nazistiske gruppe, som repræsenterede den største trussel mod Sveriges indre sikkerhed, og den anses for at være en central aktør indenfor hvid-magt-miljøet ».

Kildehenvisningen til dette afsnit refererer til en undersøgelse foretaget af den folkefjendtlige efterretningsorganisation EXPO, hvor de kun har undersøgt et fåtal af Modstandsbevægelsens aktivister. I teksten på Wikipedia ser det derimod ud til, at flertallet af Modstandsbevægelsens aktivister skulle være dømt for vold, men i virkeligheden er det i stedet sådan, at det kun drejer sig om flertallet af de få nationale aktivister, som Expo har VALGT at medtage i deres undersøgelse. Hvis du også læser kildeartiklen på Expos hjemmeside, står det klart og tydeligt: «En undersøgelse, som Expo har lavet af 159 aktivister i 2015, viste at 56 procent af aktivisterne var dømt for lovovertrædelser». Intet andet sted end i Wikipedia-forfatterens fantasi står det, at disse 159 personer skulle være aktivister i Modstandsbevægelsen, og dermed er teksten en løgn.

Indledningsteksten om Modstandsbevægelsen på Wikipedia afsluttes med følgende sætning: «Organisationen er blevet omtalt som en terrororganisation, og ifølge forskeren Christer Mattsson er det en voldsom sekt, som har flere ligheder med jihadistiske terrorsekter.»

Det er sikkert rigtigt, at «organisationen er blevet omtalt som en terrororganisation» af nogen der er fjendtligt indstillet over for den politik vi er fortalere for, men at inddrage dette i en beskrivende artikel om os, er et andet eksempel på hvilket ekstremt lavt niveau af saglighed, der findes på Wikipedia. Hvordan kan man understrege noget, som politiske modstandere og konkurrenter lyver om, for at tilsværte os?

Jeg mener personligt, for eksempel, at Socialdemokraterna og Moderaterna er folkeforrædere. Så nu er disse partier altså blevet omtalt som folkeforræder-organisationer. De, der måtte ønske det, kan derfor forsøge at tilføje dette i beskrivelsen af ​​disse parter, og samtidig bruge denne artikel som kilde og se, hvor længe det får lov til at stå. Jeg ved det vil blive fjernet, og med rette ifølge Wikipedia’s grundlæggende principper, da det er useriøst at inddrage en sådan subjektiv mening om andre, som en beskrivelse af deres virke. Lige så useriøst er det selvfølgelig at medtage dette afsnit om os, da der ikke er noget belæg for påstanden overhovedet, bortset fra disse subjektive meninger fra vores konkurrenter.

Hvis vi havde været en terrororganisation, kunne vi selvfølgelig ikke have været helt åbne med omkring hvem vi er, og antageligvis ville vi også højst sandsynlig have haft en helt anden arbejdsmetode. Terrorister plejer normalt at arbejde i det skjulte, og de er nok mere tilbøjelige til at bruge bomber og lastbiler, der kører ind i folkemængder, end flyers, pressemeddelelser og podcasts.

Det samme ræsonnement som ovenfor kan også anvendes på Christer Mattssons udtalelser. Hele Mattssons karriere er baseret på at udbrede løgne om nationalsindede personer og organisationer, og det han siger bliver næppe mere sandt, bare fordi hans korrupte kone har sørget for at Kungälv Kommune betalte en forskeruddannelse for ham. Nordfront har utallige gange rapporteret om Christer Mattssons udtalelser og fornærmelser, som du kan se mere af her.

I næste artikel fortsætter jeg med at afvise løgnene i Wikipedias artikel om Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Relaterede artikler:
Wikipedias side om Den Nordiske Modstandsbevægelse: Introduktion


  • Kommentarerne er modereret.. For at deltage i diskussionen – læs vore regler her.


  • Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

// //